Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 17.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  MI-SZ-a Szegedi egyetem részképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO3203   2/0/0/f 3  
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  dr. Harangozo JózsefdocensIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  Vámos GábortanársegédIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  dr. Gajdos SándoradjunktusTávközlési és Telematikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít 5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  
  • Digitális technika
  • Számítógép architektúrák
  • Operációs rendszerek
  • Számítógép hálózatok
  • Adatbázisok
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Erősen javasolt az Adatbázisok c. tárgyból meglévő vizsgajegy. A labortárgy épít az elméletben tanultak egyes részeire. Az elméletből felmutatott jelentős hiányosságok a labor sikeres elvégzését megakadályozhatják.
  7. A tantárgy célkitűzése Gyakorlati és technológiai ismeretek nyújtása számítógéphálózatok és adatbáziskezelés témaköréből
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Tájékoztató2.-3. hét:H1 Kisfeladat kiadása, segédletek kiadásaA1 Oracle, mint rendszer4.-5.hétH2 Konzultáció, feladatbeadásA2 SQL nyelv6.-7. hétH3 Kisfeladat beadása, nagyfeladat kiadásaA3 Oracle elérése Java környezetből8.-9. hétH4 KonzultációA4 Web-es adatbázis alkalmazás készítése PHP-vel10.-11. hétH5 Konzultáció, feladatbeadásA5 Alkalmazásgenerátor I12.-13. hétH6 Nagyfeladat beadásaA6 Alkalmazásgenerátor II.14. hét:A-H Pótlások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Labor konzultáció, egyéni tanulás, feladat megoldás a kiadott ill. megjelölt segédanyagok alapján. A 'Számítógép hálózatok' és az 'Adatbázisok' témák hetenként váltakozva, külön beosztás szerint, folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A hallgatók egyéni felkészülés alapján egyéni munkát végeznek a számítógép laborban. Az aktuális laborbeosztás és a tárggyal kapcsolatos egyéb információk a http://www.iit.bme.hu/szglab6/index.html URL-en megtalálható.
  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:
  • Az adatbázis laborokban: Önálló munkavégzés a számítógép laborban a rendelkezésre bocsátott segédanyagok alapján, a gyakorlatvezetők útmutatása mellett. Ehhez otthoni felkészülés szükséges. A készületlen hallgatókat a gyakorlatvezető ismétlésre kötelezi. Készületlennek minősíthető a hallgató akkor is, ha nem ismeri az Adatbázisok tárgy kapcsolódó részeit. A félév során csak egyetlen mérés pótolható. A hallgatók munkáját a gyakorlatvezető tanár konzultálja és értékeli.
  • Minden feladat elvégzése kötelező. A jelenlétet a gyakorlatvezetők ellenőrzik és dokumentálják. Ha a pótlás nem történt meg eredményesen a pótmérés során (legalább elégséges osztályzattal), a félév nem minősíthető teljesítettnek.
  • A félévközi pótlás lehetséges időpontjai és egyéb információk megtalálhatók a WWW oldalon
  • Minden gyakorlatról a kiadott útmutató alapján, illetve a gyakorlatvezető által előírtak szerint kell elkészíteni és beadni a dokumentációt. Eredményes gyakorlatnak csak a megfelelően dokumentált gyakorlat fogadható el.
  • A félév során nagyfeladat kiadására is sor kerül, amelyet a szorgalmi időszak végéig kell beadni.
  • A hálózati laborokon a félév folyamán egy kisebb majd egy nagyobb kiméretű feladatot kell megoldani. A feladatok egy feladatsorból választhatók. Nagyfeladat csak a kisfeladat beadása után választható. A kisfeladat leadási határideje a H3-as laboridőpont, a nagyfeladat leadási határideje a H6-os laboridőponthoz kötődik. A határidő előtt leadott feladatokkal bonuszpontok szerezhetők. Vizsgaidőszakban a nagyfeladat még különeljárási díjjal sem adható be.
  a.       A vizsgaidőszakban: Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs. A félév félévközi jeggyel zárul, amely a 'Számítógép hálózatok' és 'Adatbázisok' rész gyakorlatain kapott osztályzatok alapján kerül kiszámításra az alábbi összefüggés alapján:GY = ker [(SZGH + AB) / 2] ,ahol GY: gyakorlati jegy, SZGH: hálózati rész gyakorlatain kapott osztályzatok számtani átlaga,
  AB: adatbázis rész gyakorlatain kapott osztályzatok számtani átlaga, ker: kerekítés.
  Az így kapott jegy nem javítható.Minden más, itt nem szabályozott kérdésben a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat, valamint annak kiegészítései irányadóak.
  11. Pótlási lehetőségek     A vizsgaidőszakban: Pótlási lehetőség a vizsgaidőszakban nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek ld. kövelmények
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  dr. Harangozo JózsefdocensIrányítástechnika és Informatika Tanszék
  dr. Gajdos SándoradjunktusTávközlési és Telematika Tanszék