Számítógép laboratórium I.

A tantárgy angol neve: Computer Laboratory I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Szegedi egyetem részképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO3201 5 2/0/0/f 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. László Zoltán

adjunktus

Irányítástechn. és Informatika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

szoftver technológiák, UML, RUP, programozás Java nyelven

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat azok vehetik fel, akik megszerezték az aláírást a Programfejlesztés és Rendszerfejlesztés tárgyakból.

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók 3-4 fős csoportokban projektet valósítanak meg. A teamek saját belső felépítésüket és vezetőjüket maguk választják meg. Minden team kommentározott naplót vezet, amiben dokumentálja, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet, kikkel együttműködve, mennyi ideig végzett. A napló értékelés tárgya.

A feladat megoldása UML alkalmazásával a Rational Unified Process (RUP) módszertan szerint történik.

A projekt során a csoportok alábbi szoftver termékeket készitik el:

- Követelményspecifikáció, projekt terv, use case, use-case diagram, szójegyzék

- UML analízis és tervdokumentáció

- Teszt terv

- Felhasználói kézikönyv és help

- Dokumentált, belőtt, tesztelt programok

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

2. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

3. RUP analízis modell készítése. Class diagramok. Részletes use case-ek.

4. RUP analízis modell kidolgozása. Szekvencia diagramok. Szkeleton modell specifikálása, implementálása.

5. Szkeleton modell bemutatása.

6. RUP analízis, valóságos use case-ek. Felhasználói kézikönyv készítése.

7. Prototípus input és outputok specifikálása. Architektura definiálása.

8. Prototípus osztály és interakciós diagramok. Tesztelési terv készítése.

9. Prototípus implementálása. Tesztprogramok specifikálása.

10. Prototípus bemutatása. A tesztprogramok implementálása.

11. Grafikus kezelői felület specifikálása. Prototípus tesztelése.

12. Grafikus felület tervezése, implementálása. A tesztek kiértékelése.

13. Grafikus kezelői felület implementálása.

14. Kész rendszer bemutatása, eredmények értékelése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

laboratóriumi gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A célkitűzésben szereplő dokumentációkat a tárgy web-oldalán található projekt definíció szerinti ütemezésben, folyamatosan, határidő szerint kell elkészíteni.

b. A vizsgaidőszakban:

nincs követelmény

11. Pótlási lehetőségek

Tanulmányi időszakban:

A határidőtől való kisebb eltérés (pár napos késés) az esedékessé váló dokumentáció késedelmes beadásával pótolható. Késedelmi díjat nem kell fizetni, viszont a késedelem minden napja után az adott dokumentációért maximálisan kapható pontok száma 10%-kal csökken.

Vizsgaidőszakban:

Mivel a tárgy a teljes félévre kiterjedő összefüggő, folyamatos munkával elkészítendő tervezési feladat megoldását írja elő, a tárgybeli követelmények a vizsgaidőszakban semmilyen módon sem teljesíthetők, a félévközi munkával szerzett érdemjegy nem javítható.

12. Konzultációs lehetőségek

A tanulmányi időszakban valamennyi laborfoglalkozás alkalmával.

A vizsgaidőszakban nincs.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997

Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.

A tárgy web oldaláról letölthető mintafeladatok, segédletek, útmutatók.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

28

Házi feladat elkészítése

52

Összesen

80

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. László Zoltán

adjunktus

Irányítástechn. és Informatika