Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép laboratórium I.

  A tantárgy angol neve: Computer Laboratory I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Szegedi egyetem részképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO3201 5 2/0/0/f 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechn. és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  szoftver technológiák, UML, RUP, programozás Java nyelven

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat azok vehetik fel, akik megszerezték az aláírást a Programfejlesztés és Rendszerfejlesztés tárgyakból.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók 3-4 fős csoportokban projektet valósítanak meg. A teamek saját belső felépítésüket és vezetőjüket maguk választják meg. Minden team kommentározott naplót vezet, amiben dokumentálja, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet, kikkel együttműködve, mennyi ideig végzett. A napló értékelés tárgya.

  A feladat megoldása UML alkalmazásával a Rational Unified Process (RUP) módszertan szerint történik.

  A projekt során a csoportok alábbi szoftver termékeket készitik el:

  - Követelményspecifikáció, projekt terv, use case, use-case diagram, szójegyzék

  - UML analízis és tervdokumentáció

  - Teszt terv

  - Felhasználói kézikönyv és help

  - Dokumentált, belőtt, tesztelt programok

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

  2. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

  3. RUP analízis modell készítése. Class diagramok. Részletes use case-ek.

  4. RUP analízis modell kidolgozása. Szekvencia diagramok. Szkeleton modell specifikálása, implementálása.

  5. Szkeleton modell bemutatása.

  6. RUP analízis, valóságos use case-ek. Felhasználói kézikönyv készítése.

  7. Prototípus input és outputok specifikálása. Architektura definiálása.

  8. Prototípus osztály és interakciós diagramok. Tesztelési terv készítése.

  9. Prototípus implementálása. Tesztprogramok specifikálása.

  10. Prototípus bemutatása. A tesztprogramok implementálása.

  11. Grafikus kezelői felület specifikálása. Prototípus tesztelése.

  12. Grafikus felület tervezése, implementálása. A tesztek kiértékelése.

  13. Grafikus kezelői felület implementálása.

  14. Kész rendszer bemutatása, eredmények értékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A célkitűzésben szereplő dokumentációkat a tárgy web-oldalán található projekt definíció szerinti ütemezésben, folyamatosan, határidő szerint kell elkészíteni.

  b. A vizsgaidőszakban:

  nincs követelmény

  11. Pótlási lehetőségek

  Tanulmányi időszakban:

  A határidőtől való kisebb eltérés (pár napos késés) az esedékessé váló dokumentáció késedelmes beadásával pótolható. Késedelmi díjat nem kell fizetni, viszont a késedelem minden napja után az adott dokumentációért maximálisan kapható pontok száma 10%-kal csökken.

  Vizsgaidőszakban:

  Mivel a tárgy a teljes félévre kiterjedő összefüggő, folyamatos munkával elkészítendő tervezési feladat megoldását írja elő, a tárgybeli követelmények a vizsgaidőszakban semmilyen módon sem teljesíthetők, a félévközi munkával szerzett érdemjegy nem javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tanulmányi időszakban valamennyi laborfoglalkozás alkalmával.

  A vizsgaidőszakban nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997

  Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

  Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.

  A tárgy web oldaláról letölthető mintafeladatok, segédletek, útmutatók.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  28

  Házi feladat elkészítése

  52

  Összesen

  80

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechn. és Informatika