Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítások számítógép-technikája

  A tantárgy angol neve: Computer-Controlled Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Irányítástechnikai és Robotinformatikai

  főszakirány

  Kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO3040 6. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kalmár Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Csubák Tibor

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Katona László

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Informatika, Méréstechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---------

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ------------------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az ipari irányítástechnikában egyre nagyobb szerepet játszanak a speciális, professzionális számítástechnikai eszközök. Ezekkel szemben elsősorban fokozott sebességi és megbízhatósági követelmények állnak fenn. A rendszerek nagy térbeli kiterjedésű technológiákat felügyelnek, szélsőséges környezeti viszonyok között is működniük kell. Külön problémát jelent a legkülönbözőbb technológiai jellemzők (hőmérséklet, nyomás, anyagáram, tömeg, anyagminőség, szint stb.) automatikus mérése és gépi feldolgozásra alkalmas jellé való átkódolása. A számítástechnikai eszközök rendszerbe integrálása lehetővé teszi az automatikus mérési, szabályozási és vezérlési feladatok megoldásán túl a bonyolult technológiák pillanatra kész áttekintését is a kezelő személyzet számára. A kialakuló bonyolult rendszerek tervezése speciális módszertant igényel. A tárgy az e területen alkalmazható hardver és szoftver eszközökről és ezek alkalmazástechnikájáról kíván széleskörű ismereteket adni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Termelésirányító rendszerek feladata és funkciói. Irányítási szintek, hierarchikus osztott irányító rendszerek.

  Folyamatirányító rendszerek felépítése és kapcsolatuk termelésirányító rendszerekkel. Terepi buszok és szenzorbuszok.

  PLC-k felépítése, osztályozása, működési modell. Szöveges (utasításlistás, struktúrált) és grafikus rendszerű (létradiagram, funkcióblokkos, sorrendi folyamatábra) PLC programnyelvek.

  Kompakt és moduláris felépítésű PLC-k. Tervezési szempontok, a tervezés módszerei és lépései. A programfejlesztés kérdései. Fejlesztő programrendszerek felépítése, funkciói. Nagymkegbízhatóságú PLC-k, önteszt, hibafelismerés és hibakezelés módszerei. Irányítástechnikai grafikus megjelenítő rendszerek.

  A technológia közeli berendezések fogalma, kapcsolódási felületek, szabványok, definíciók (MSz 18450). A digitális elven működő mérésadatgyűjtők és szabályozók tervezésének szempontjai, a tervezés lépései. Az analóg jelek illesztésének kérdései, zavarjelek típusai, kiküszöbölésük módszerei.

  A kompakt és moduláris rendszerek kialakításának szempontjai. A kompakt rendszerű felépítés, a kompakt rendszerekben alkalmazott nyolc és tizenhat-bites mikrokontrollerek. A moduláris felépítés, a sínrendszerek jelentősége, közepes és nagyteljesítményű buszrendszerek felépítése és alkalmazástechnikájuk. A buszrendszerre kapcsolódó folyamatperifériák tervezésének kérdései, tervezési példák.

  Folyamatperifériák típusai, felépítésük, jellemzőik (analóg be-és kimeneti modulok, kétállapotú be-és kimeneti modulok, frekvencia jel bemenet, változásfigyelő bemenet, megszakítás-bemenet, stb.).

  Ember-gép kapcsolat eszközei ipari rendszerekben. Követelmények, speciális kialakítások.

  A kompakt és moduláris mérésadatgyűjtők és szabályozók telepítésének és installálásának feladatai, néhány konkrét típus ismertetése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadások.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban

  - a félév lezárásának módja: vizsga.

  - 1 nagy ZH. Az aláírás feltétele érvényes ZH. osztályzat. A ZH a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  - a vizsga írásbeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Megyeri, J.: Számítógépes folyamatirányítás - J5-1341 Tankönyvkiadó 1980
  • Dr. Ajtonyi I. - Dr. Gyuricza I: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Műszaki Könyvkiadó 2002. ISBN 963 16 1897 8

  - Sokszorosított segédletek.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Csubák Tibor

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  dr. Móczár Géza

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika