Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok

  A tantárgy angol neve: Computer Laboratory in Biomedical Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. szeptember 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi Mérnök Szak

  (orvosfizikus szakirány)

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2OBG 3 4/0/0/v 6 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Villányi Imre

  egyetemi adjunktus

  Dr. Kovács Levente

  egyetemi adjunktus

  Szlávecz Ákos

  tud. segédmunkatárs

  Farkas Uzonka

  orvosbiológus, biomérnök

  Fördős Gergely

  villamosmérnök

  Sódor Bálint

  villamosmérnök

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Rendszerélettani alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Rendszerélettani alapismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Élettani folyamatok méréses meghatározása, szimulációja, identifikációja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy során 6 mérést végeznek a hallgatók az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken.

  Az egyes mérések tematikája:

  1. Folyamatidentifikáció

  2. Folyamatszimuláció


  3. Halláskárosodás elemzés

  4. EEG jelfeldolgozás

  5. Ultrahang echokardiográfia

  6. Polysomnográfiás felvételek kiértékelése

  7. Vércukormérés, bemutató mérés, felkért előadó

  A mérési útmutatók az előadáson kiosztásra kerülnek, illetve az Egészségügyi Mérnökképzés honlapján (bio.iit.bme.hu) megtalálhatók.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlatok az Irányítástechnika és Informatika Tanszéken a külön előírt ütemezés szerint.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: mérési jegyzőkönyvek

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c . Elővizsga: –

  A laboratóriumi gyakorlatokon a részvétel kötelező.

  ZH: A laborgyakorlatok előtt, minden alkalommal a hallgatók 15-20 perces ZH-t írnak az éppen aktuális mérési anyagból (Egészségügyi Mérnökképzés honlapjáról tölthetők le (bio.iit.bme.hu)). Elégtelen ZH automatikusan a teljes mérés ismétlését teszi szükségessé, melyet csak a pótmérés alkalmával lehet pótolni.

  Ellenőrző mérés: Az ellenőrző mérés a félév végén kerül megtartásra és ezen a hallgatóknak önállóan kell megoldaniuk egyet az elvégzett mérések valamelyikéből.

  Elégtelen a féléve annak a hallgatónak, aki

   

  ·        több mint 2 alkalommal hiányzott;

  ·        a bemutató méréseken hiányzott;

  ·        elégtelen osztályzatot ért el a pótellenőrző mérésen.

  A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató minden mérést elvégezzen, és ezekről a mérési jegyzőkönyvet a szorgalmi időszakban elkészítse.

  A félévi jegy a mérésekre kapott osztályzatok átlagának 60%-os, illetve a szóbeli vizsga eredményének 40%-os súlyozásával adódó osztályzat.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév során a hallgatónak maximum 2 mérés pótlására van lehetősége, az illetékes mérésvezetővel egyeztetett időpontban. Eredménytelen zh. pótlására lehetőséget adunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  írásos mérési útmutatók

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontaktóra (labor)

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Jegyzőkönyvek elkészítése

  42

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  14

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Benyó Zoltán

  egyetemi tanár

  Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki és Informatika Kar, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Kovács Levente

  egyetemi adjunktus