Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszaki és biológiai rendszerek elmélete

  A tantárgy angol neve: Theory of Technical and Biological Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. június 3.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi Mérnök képzés - - közös alaptárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2MBR   4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Benyó Zoltán,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Benyó Zoltán Egyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Szilágyi LászlóTudományos munkatársIrányítástechnika és Informatika
  Dr. Benyó BalázsEgyetemi docensIrányítástechnika és Informatika
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy rendszerszemléletű ismeretanyagot adjon a hallgatóknak az élettani folyamatok méréses meghatározásához. Bemutatja a diagnosztikai és kísérleti vizsgálatok tervezésének és kiértékelésének elméleti módszereit és azok számítógépes realizációját.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A fiziológiai méréselmélet alapfogalmai. Kísérlettervezés, megfigyelés, kiértékelés, ellenőrzés, modellalkotás, stb. Jelek alapvető leírási módjai (folytonos, diszkrét, sztochasztikus). Fiziológiai folyamatoknál a mérési eljárások tervezése (becslési és döntési eljárások, stb.)

  Szűréselmélet és alkalmazása. Szűrési algoritmusok és azok számítógépes realizációja.

  Mérési adatok feldolgozásának alapvető módszerei. A leíró statisztika alapfogalma. Sokaság és minta, a statisztikai következtetés alapjai. Varianciaanalízis. Változók összefüggéseinek vizsgálata. Főkomponens és faktoranalízis, korrespondenciaanalízis. Klaszter- és diszkriminanciaanalízis. Többdimenziós skálázás. Számítógépes statisztikai programcsomagok.

  Kompartment (rekesz) analízis) matematikai alapjai. Élettani folyamatok leírása kompartment analízis segítségével. Zárt-és nyitott rendszerek, valamint különböző kapcsolatok (soros, párhuzamos, vegyes) leírása. Inhomogenitás.

  Kompartment analízis alkalmazástechnikája. Példák. Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk.

  Inverz probléma vizsgálata. Paraméterbecslés és folyamatidentifikáció. Különböző megoldási elvek ismertetése. Élettani folyamatok identifikációja. Néhány tipikus alkalmazás. Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk.

  Fuzzy rendszerek. Következtése térben és időben. Tanuló rendszerek.

  Biofuzzy és alkalmazása

  Mesterséges mozgás és látás

  Mesterséges intelligencia alapjai. Szakértői rendszerek alapjai

  Mesterséges neurális hálózatok

  Neurális hálók és fuzzy rendszerek

  Párhuzamos algoritmusok implementálása, hardveres és szoftveres realizálás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása alapvetően előadásokon történik, melyekhez laboratóriumi gyakorlatok kapcsolódnak.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  b.       A vizsgaidőszakban: vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek -
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Benyó B., Benyó Z., Paláncz B., Szilágyi L., Ferenci T.: Műszaki és biológiai rendszerek elmélete, Bp., 2014.

  Z. Benyó, B. Paláncz, L.Szilágyi: Insight into computer science with MAPLE – Scienctia Publishing House 2005

  Benyó Z., Jávor A.: Folyamatszimuláció - Egyetemi jegyzet, Bp., 1996.

  Benyó Z.: Adaptív szabályozások, oktatási segédlet, Bp., 1989.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Benyó ZoltánEgyetemi tanárIrányítástechnika és Informatika Tanszék