Messtechnik

A tantárgy angol neve: Measurement Techniques (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Német nyelvű képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO2553 4 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fock Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Zoltán István

docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Hálózatok és rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A mérés és modellezés, valamint a mérési bizonytalanság elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. A villamos mennyiségek mérési módszereinek és eszközeinek áttekintése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Alapismeretek

Mérés és modellezés. Mérési módszerek. Mérési hibák. Mérőeszközök struktúrája.

Áram és feszültség mérése

Áram- és feszültségmérők típusai. Mérőhálózatok. Jelátalakítók. Mérőműszerek.

Teljesítmény és energia mérése

Szorzók megvalósítási lehetőségei. Mérési elvek.

Impedanciamérés

Modellalkotás. Módszerek és eszközök.

Frekvencia és idő mérése

Frekvenciamérés. Periódusidő-mérés. Fázisszögmérés. Időintervallum-mérés.

Források és terhelések

Tápforrások. Jelforrások. Terhelések.

Jelanalizátorok

Oszcilloszkópok. Spektrumanalizátorok.

Mérőműszerek és mérőeszközök kalibrálása

Visszavezethetőség. Kalibrálási eljárások. Önkalibráló, önkorrigáló műszerek

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

: heti 4 óra előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1db házi feladat

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszak végéig beadandó házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Heti egy alkalom.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

E. Schrüfer: Elektrische Meßtechnik. Carl Hanser Verlag München Wien, 1992.

1 Grundlagen (68 S.)

2 Messung von Strom und Spannung, 2.1-5. (93 S.)

3 Messung von ohmschen Widerständen, 3.1-4 (24 S.)

4 Messung von Blind- und Scheinwiderständen, 4.1-3 (13 S.)

5 Digitale Meßtechnik, 5.7 (10 S.)

6 Zeit- und Frequenzmessung, 6.1-6 (41 S.)

Zoltán I.: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

56

Félévközi készülés órákra

34

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Zoltán István

docens

MIT