Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Messtechnik

  A tantárgy angol neve: Measurement Techniques (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Német nyelvű képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2553 4 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fock Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Zoltán István

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Hálózatok és rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEV1505" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A mérés és modellezés, valamint a mérési bizonytalanság elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. A villamos mennyiségek mérési módszereinek és eszközeinek áttekintése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapismeretek

  Mérés és modellezés. Mérési módszerek. Mérési hibák. Mérőeszközök struktúrája.

  Áram és feszültség mérése

  Áram- és feszültségmérők típusai. Mérőhálózatok. Jelátalakítók. Mérőműszerek.

  Teljesítmény és energia mérése

  Szorzók megvalósítási lehetőségei. Mérési elvek.

  Impedanciamérés

  Modellalkotás. Módszerek és eszközök.

  Frekvencia és idő mérése

  Frekvenciamérés. Periódusidő-mérés. Fázisszögmérés. Időintervallum-mérés.

  Források és terhelések

  Tápforrások. Jelforrások. Terhelések.

  Jelanalizátorok

  Oszcilloszkópok. Spektrumanalizátorok.

  Mérőműszerek és mérőeszközök kalibrálása

  Visszavezethetőség. Kalibrálási eljárások. Önkalibráló, önkorrigáló műszerek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  : heti 4 óra előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1db házi feladat

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszak végéig beadandó házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti egy alkalom.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  E. Schrüfer: Elektrische Meßtechnik. Carl Hanser Verlag München Wien, 1992.

  1 Grundlagen (68 S.)

  2 Messung von Strom und Spannung, 2.1-5. (93 S.)

  3 Messung von ohmschen Widerständen, 3.1-4 (24 S.)

  4 Messung von Blind- und Scheinwiderständen, 4.1-3 (13 S.)

  5 Digitale Meßtechnik, 5.7 (10 S.)

  6 Zeit- und Frequenzmessung, 6.1-6 (41 S.)

  Zoltán I.: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  34

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Zoltán István

  docens

  MIT