Számítógép laboratórium III.

A tantárgy angol neve: Computers Laboratory III.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO2237 3 2/0/0/f 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csébfalvi Balázs

tanársegéd

IIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Objektum-orientált programozás C++ nyelven, digitális technika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEE1227" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1240" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUF505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA112" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA114" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

VIEE1227 Programozás alapjai II. kredit

7. A tantárgy célkitűzése

Bevezetés a tisztán objektum-orientált programozásba. A Java nyelv készségszintű elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

I. A Java programozási nyelv tulajdonságai

- tisztán objektum-orientált szemlélet

- biztonság, kód ellenőrzése fordításkor és futtatáskor

- hordozhatóság, platformfüggetlenség

- interpreteres futtatás

- osztályok dinamikus betöltése, többszálúság

II. Java programozás a C++ programozó szemével

- egyszerű adattípusok, implicit és explicit típuskonverzió

- osztályok, dinamikus allokáció, hivatkozás referencia szerint

- csomagoló osztályok, konverziós függvények, típusra jellemző konstansok

- generikus tároló, tömbök mint objektumok, sztringek

- vezérlő szerkezetek

- adattakarás: private, package, protected, public hozzáférés

- virtuális alaposztályok, virtuális metódusok,

- osztályváltozók, osztálymetódusok

- szemétgyűjtés

- öröklődés, interfészek

III. Kivételkezelés

- Exception osztály kiterjesztése

- kivételek dobása / elkapása - try / catch szerkezet

- program által generált kivételek és rendszerkivételek

- kivételt generáló metódusok

- szabványos adatbevitel kivételkezeléssel

IV. Dinamikus adatszerkezetek

- többdimenziós tömbök

- dinamikusan nyújtózkodó tömb

- generikus programozás

- láncolt lista

- bináris fa

- kollekciók, iterátorok

V. OOP tervezési minták a Java osztálykönyvtárban

- kódmegosztás sablonmetódussal

- példányosítás absztrakt gyártó metódussal

- adatszerkezetek bejárása iterátorral

- funkcionális kiterjesztés toldalékkal

- homogén összetétel

- stratégia

- adapter

VI. Grafikus felhasználói felületek programozása

- grafikus programok felépítése, interakciós sémák

- eseményvezérelt program tervezése állapotgéppel

- Model-View-Controller paradigma

- AWT komponensek és tárolók

- ablakkomponensek elrendezése

- eseménykezelés interfésszel és adapterrel

- grafika, rajzolási állapot

- animáció párhuzamos fonállal

VII. Appletek

- applet felépítése, init, start, stop, destroy metódusok

- applet életciklusa

- applet beágyazása HTML oldalba

- példaprogram: rugós inga applet

VIII. Játékprogramozás

- objektumok ütemezése, animáció, kölcsönhatások kezelése

- felhasználói beavatkozások kezelése, polling

- mozgás fizikai szimulációja

- sprite-ok, animáció képsorozattal

- dupla pufferelés

IX. Swing

- fontosabb különbségek az AWT-hez képest

- “Look and Feel”

- egyszerű Swing komponensek

- összetett Swing komponensek

- HTML és RTF dokumentumok megjelenítése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás + gyakorlat

10. Követelmények

a szorgalmi időszakban: házi feladat + ZH

11. Pótlási lehetőségek

a szorgalmi időszakban: egy alkalommal pótZH lehetőség

a vizsgaidőszakban: egy alkalommal pótZH lehetőség gyakIV jelleggel, a házi feladat vizsgaidőszakban nem pótolható

12. Konzultációs lehetőségek

előadás után

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Java útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest

Glenn Rowe: Java programozás, PANEM

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

38

Félévközi készülés órákra

12

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

10

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

80

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szirmay-Kalos László

docens

IIT

Dr. Csébfalvi Balázs

tanársegéd

IIT