Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép laboratórium III.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2237 3 2/0/0/f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szirmay-Kalos László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Csébfalvi Balázs

  tanársegéd

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Objektum-orientált programozás C++ nyelven, digitális technika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEE1227" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1507" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1240" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUF505" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA112" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA114" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  VIEE1227 Programozás alapjai II. kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetés a tisztán objektum-orientált programozásba. A Java nyelv készségszintű elsajátítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  I. A Java programozási nyelv tulajdonságai

  - tisztán objektum-orientált szemlélet

  - biztonság, kód ellenőrzése fordításkor és futtatáskor

  - hordozhatóság, platformfüggetlenség

  - interpreteres futtatás

  - osztályok dinamikus betöltése, többszálúság

  II. Java programozás a C++ programozó szemével

  - egyszerű adattípusok, implicit és explicit típuskonverzió

  - osztályok, dinamikus allokáció, hivatkozás referencia szerint

  - csomagoló osztályok, konverziós függvények, típusra jellemző konstansok

  - generikus tároló, tömbök mint objektumok, sztringek

  - vezérlő szerkezetek

  - adattakarás: private, package, protected, public hozzáférés

  - virtuális alaposztályok, virtuális metódusok,

  - osztályváltozók, osztálymetódusok

  - szemétgyűjtés

  - öröklődés, interfészek

  III. Kivételkezelés

  - Exception osztály kiterjesztése

  - kivételek dobása / elkapása - try / catch szerkezet

  - program által generált kivételek és rendszerkivételek

  - kivételt generáló metódusok

  - szabványos adatbevitel kivételkezeléssel

  IV. Dinamikus adatszerkezetek

  - többdimenziós tömbök

  - dinamikusan nyújtózkodó tömb

  - generikus programozás

  - láncolt lista

  - bináris fa

  - kollekciók, iterátorok

  V. OOP tervezési minták a Java osztálykönyvtárban

  - kódmegosztás sablonmetódussal

  - példányosítás absztrakt gyártó metódussal

  - adatszerkezetek bejárása iterátorral

  - funkcionális kiterjesztés toldalékkal

  - homogén összetétel

  - stratégia

  - adapter

  VI. Grafikus felhasználói felületek programozása

  - grafikus programok felépítése, interakciós sémák

  - eseményvezérelt program tervezése állapotgéppel

  - Model-View-Controller paradigma

  - AWT komponensek és tárolók

  - ablakkomponensek elrendezése

  - eseménykezelés interfésszel és adapterrel

  - grafika, rajzolási állapot

  - animáció párhuzamos fonállal

  VII. Appletek

  - applet felépítése, init, start, stop, destroy metódusok

  - applet életciklusa

  - applet beágyazása HTML oldalba

  - példaprogram: rugós inga applet

  VIII. Játékprogramozás

  - objektumok ütemezése, animáció, kölcsönhatások kezelése

  - felhasználói beavatkozások kezelése, polling

  - mozgás fizikai szimulációja

  - sprite-ok, animáció képsorozattal

  - dupla pufferelés

  IX. Swing

  - fontosabb különbségek az AWT-hez képest

  - “Look and Feel”

  - egyszerű Swing komponensek

  - összetett Swing komponensek

  - HTML és RTF dokumentumok megjelenítése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás + gyakorlat

  10. Követelmények

  a szorgalmi időszakban: házi feladat + ZH

  11. Pótlási lehetőségek

  a szorgalmi időszakban: egy alkalommal pótZH lehetőség

  a vizsgaidőszakban: egy alkalommal pótZH lehetőség gyakIV jelleggel, a házi feladat vizsgaidőszakban nem pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek

  előadás után

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Java útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest

  Glenn Rowe: Java programozás, PANEM

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  38

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  80

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szirmay-Kalos László

  docens

  IIT

  Dr. Csébfalvi Balázs

  tanársegéd

  IIT