Számítógép-laboratórium IV.

A tantárgy angol neve: Computers Laboratory IV.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO2236 4 2/0/0/f 3 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. László Zoltán

adjunktus

Irányítástechn. és Informatika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

- programozás technológiája, programozás Java nyelven

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO2228" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF518" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUA218" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tárgyat azok vehetik fel, akik a Programozás technológiája (vifo2228) tárgyból kreditet szereztek.

7. A tantárgy célkitűzése

Ez a labor a 3. féléves Programozás technológiája és Számítógép labor 3 tárgyakhoz kapcsolódó project labor szerepét tölti be. A hallgatók 3-4 fős csoportokban projektet valósítanak meg. A teamek saját belső felépítésüket és vezetőjüket maguk választják meg. Minden team kommentározott naplót vezet, amiben dokumentálja, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet, kikkel együttműködve, mennyi ideig végzett. A napló értékelés tárgya.

A feladat megoldása UML alkalmazásával a Rational Unified Process (RUP) módszertan szerint történik.

A projekt során a csoportok alábbi szoftver termékeket készitik el:

- Követelményspecifikáció, projekt terv, use case, use-case diagram, szójegyzék

- UML analízis és tervdokumentáció

- Teszt terv

- Felhasználói kézikönyv és help

- Dokumentált, belőtt, tesztelt programok

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

2. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

3. RUP analízis modell készítése. Class diagramok. Részletes use case-ek.

4. RUP analízis modell kidolgozása. Szekvencia diagramok. Szkeleton modell specifikálása, implementálása.

5. Szkeleton modell bemutatása.

6. RUP analízis, valóságos use case-ek. Felhasználói kézikönyv készítése.

7. Prototípus input és outputok specifikálása. Architektura definiálása.

8. Prototípus osztály és interakciós diagramok. Tesztelési terv készítése.

9. Prototípus implementálása. Tesztprogramok specifikálása.

10. Prototípus bemutatása. A tesztprogramok implementálása.

11. Grafikus kezelői felület specifikálása. Prototípus tesztelése.

12. Grafikus felület tervezése, implementálása. A tesztek kiértékelése.

13. Grafikus kezelői felület implementálása.

14. Kész rendszer bemutatása, eredmények értékelése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

konzultáció

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A célkitűzésben szereplő dokumentációkat a tárgy web-oldalán (http://kfarkas.iit.bme.hu/~szglab4/) található projekt definíció szerinti ütemezésben, folyamatosan, határidő szerint kell elkészíteni. Elégtelen gyakorlati jegy esetén javításra nincs lehetőség.

b. A vizsgaidőszakban:

A követelmények vizsgaidőszakban nem teljesíthetők.

11. Pótlási lehetőségek

Tanulmányi időszakban:

A határidőtől való kisebb eltérés (pár napos késés) az esedékessé váló dokumentáció késedelmes beadásával pótolható. Késedelmi díjat nem kell fizetni, viszont a késedelem minden napja után az adott dokumentációért maximálisan kapható pontok száma 10%-kal csökken.

Vizsgaidőszakban:

Mivel a tárgy a teljes félévre kiterjedő összefüggő, folyamatos munkával elkészítendő tervezési feladat megoldását írja elő, a tárgybeli követelmények a vizsgaidőszakban semmilyen módon sem teljesíthetők, a félévközi munkával szerzett érdemjegy nem javítható.

12. Konzultációs lehetőségek

A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

László, Z. : Programozás technológiája, Műegyetemi Kiadó, Bp., 1994.

Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997

Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.

A tanszék web-lapjáról letölthető segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Tervezési feladat megoldása

90

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. László Zoltán

adjunktus

Irányítástechn. és Informatika