Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-laboratórium IV.

  A tantárgy angol neve: Computers Laboratory IV.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2236 4 2/0/0/f 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. László Zoltán Ferenc,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechn. és Informatika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  - programozás technológiája, programozás Java nyelven

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO2228" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFOF518" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAUA218" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tárgyat azok vehetik fel, akik a Programozás technológiája (vifo2228) tárgyból kreditet szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ez a labor a 3. féléves Programozás technológiája és Számítógép labor 3 tárgyakhoz kapcsolódó project labor szerepét tölti be. A hallgatók 3-4 fős csoportokban projektet valósítanak meg. A teamek saját belső felépítésüket és vezetőjüket maguk választják meg. Minden team kommentározott naplót vezet, amiben dokumentálja, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet, kikkel együttműködve, mennyi ideig végzett. A napló értékelés tárgya.

  A feladat megoldása UML alkalmazásával a Rational Unified Process (RUP) módszertan szerint történik.

  A projekt során a csoportok alábbi szoftver termékeket készitik el:

  - Követelményspecifikáció, projekt terv, use case, use-case diagram, szójegyzék

  - UML analízis és tervdokumentáció

  - Teszt terv

  - Felhasználói kézikönyv és help

  - Dokumentált, belőtt, tesztelt programok

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

  2. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

  3. RUP analízis modell készítése. Class diagramok. Részletes use case-ek.

  4. RUP analízis modell kidolgozása. Szekvencia diagramok. Szkeleton modell specifikálása, implementálása.

  5. Szkeleton modell bemutatása.

  6. RUP analízis, valóságos use case-ek. Felhasználói kézikönyv készítése.

  7. Prototípus input és outputok specifikálása. Architektura definiálása.

  8. Prototípus osztály és interakciós diagramok. Tesztelési terv készítése.

  9. Prototípus implementálása. Tesztprogramok specifikálása.

  10. Prototípus bemutatása. A tesztprogramok implementálása.

  11. Grafikus kezelői felület specifikálása. Prototípus tesztelése.

  12. Grafikus felület tervezése, implementálása. A tesztek kiértékelése.

  13. Grafikus kezelői felület implementálása.

  14. Kész rendszer bemutatása, eredmények értékelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  konzultáció

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A célkitűzésben szereplő dokumentációkat a tárgy web-oldalán (http://kfarkas.iit.bme.hu/~szglab4/) található projekt definíció szerinti ütemezésben, folyamatosan, határidő szerint kell elkészíteni. Elégtelen gyakorlati jegy esetén javításra nincs lehetőség.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A követelmények vizsgaidőszakban nem teljesíthetők.

  11. Pótlási lehetőségek

  Tanulmányi időszakban:

  A határidőtől való kisebb eltérés (pár napos késés) az esedékessé váló dokumentáció késedelmes beadásával pótolható. Késedelmi díjat nem kell fizetni, viszont a késedelem minden napja után az adott dokumentációért maximálisan kapható pontok száma 10%-kal csökken.

  Vizsgaidőszakban:

  Mivel a tárgy a teljes félévre kiterjedő összefüggő, folyamatos munkával elkészítendő tervezési feladat megoldását írja elő, a tárgybeli követelmények a vizsgaidőszakban semmilyen módon sem teljesíthetők, a félévközi munkával szerzett érdemjegy nem javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  László, Z. : Programozás technológiája, Műegyetemi Kiadó, Bp., 1994.

  Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997

  Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

  Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.

  A tanszék web-lapjáról letölthető segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Tervezési feladat megoldása

  90

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. László Zoltán

  adjunktus

  Irányítástechn. és Informatika