Informatika I.

A tantárgy angol neve: Informatics I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO2023 3 4/0/0/v 5 2/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Móczár Géza

adjunktus

IIT

Dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Dr. Filp András

adjunktus

HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Digitális technika, Programozás

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIFO1020" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVITT1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1504" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA108" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása a számítógépek felépítése és működése, valamint az operációs rendszerek területén.

8. A tantárgy részletes tematikája

Számítógép architektúrák:

Bevezetés, építőelemek és összekapcsolási lehetőségek,

CPU-k jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés,

Memóriaszervezés, tárkezelés,

Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása,

I386 mikroprocesszor főbb jellemzői,

I/O kezelés, perifériák,

Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás,

Sín kialakítás elve, modularizáció,

Sínvezérlés, vezérlésátadás,

Első és második generációs sínek.

Operációs rendszerek:

Bevezetés, történelmi áttekintés,

Multiprogramozás, processzek,

Processzekből álló rendszerek,

Holtponthelyzetek,

CPU ütemezés,

Társzervezés, virtuális tárkezelés,

Fájlkezelés,

Hálózati és elosztott rendszerek,

Esettanulmányok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi, amelynek elégséges szintű teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  1. Elővizsga: nincs
11. Pótlási lehetőségek

A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk, a vizsgaidőszakban a zárthelyi nem pótolható, kivéve, ha a TVSZ erre a tanszékeket kifejezetten kötelezi.

A pótlásokra a NEPTUN-on jelentkezni kell!

12. Konzultációs lehetőségek

A vizsgák előtt (általában a vizsgát megelőző napon) előre meghirdetett időpontban és helyen.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tananyag első részéhez ajánlott irodalom:

Informatika I. szerkesztette: Németh Gábor Műegyetem Kiadó J:55021

Németh Gábor, Horváth László: Számítógép architektúrák. Akadémiai Kiadó, 1992.

Van de Goor,A.J.: Computer architecture and design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

Wilkinson, B.: Computer architecture, design and performance. Prentice Hall, 1991.

A tananyag második részéhez:

Kóczy A. - Kondorosi K. (szerk.) és mások: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem 2000.

Peterson, J.L. Silberschatz, A.: Operating system concepts, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1985., vagy újabb kiadások

Tanenbaum, Woodhull: Operációs rendszerek. Panem 1999.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

15

Felkészülés zárthelyire

20

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

15

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajk István

docens

AUT

Dr. Kondorosi Károly

docens

IIT

Dr. Móczár Géza

adjunktus

IIT

Dr. Németh Gábor

docens

HIT

Boroven József

HIT

Kiss István

MIT

Dr. Adamis Gusztáv

adjunktus

TTT