Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatika I.

  A tantárgy angol neve: Informatics I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO2023 3 4/0/0/v 5 2/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Móczár Géza

  adjunktus

  IIT

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Dr. Filp András

  adjunktus

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1020" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVITT1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHI1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1013" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1504" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIIIA108" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó ismeretek nyújtása és szemlélet kialakítása a számítógépek felépítése és működése, valamint az operációs rendszerek területén.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítógép architektúrák:

  Bevezetés, építőelemek és összekapcsolási lehetőségek,

  CPU-k jellemzése, szoftver modell, teljesítménynövelés,

  Memóriaszervezés, tárkezelés,

  Többfelhasználós operációs rendszerek támogatása,

  I386 mikroprocesszor főbb jellemzői,

  I/O kezelés, perifériák,

  Többprocesszoros rendszerek, laza és szoros csatolás,

  Sín kialakítás elve, modularizáció,

  Sínvezérlés, vezérlésátadás,

  Első és második generációs sínek.

  Operációs rendszerek:

  Bevezetés, történelmi áttekintés,

  Multiprogramozás, processzek,

  Processzekből álló rendszerek,

  Holtponthelyzetek,

  CPU ütemezés,

  Társzervezés, virtuális tárkezelés,

  Fájlkezelés,

  Hálózati és elosztott rendszerek,

  Esettanulmányok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi, amelynek elégséges szintű teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, a vizsgáztató jogosult szóbeli kérdéseket is feltenni.

  1. Elővizsga: nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk, a vizsgaidőszakban a zárthelyi nem pótolható, kivéve, ha a TVSZ erre a tanszékeket kifejezetten kötelezi.

  A pótlásokra a NEPTUN-on jelentkezni kell!

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgák előtt (általában a vizsgát megelőző napon) előre meghirdetett időpontban és helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tananyag első részéhez ajánlott irodalom:

  Informatika I. szerkesztette: Németh Gábor Műegyetem Kiadó J:55021

  Németh Gábor, Horváth László: Számítógép architektúrák. Akadémiai Kiadó, 1992.

  Van de Goor,A.J.: Computer architecture and design. Addison-Wesley Publishing Company, 1989.

  Wilkinson, B.: Computer architecture, design and performance. Prentice Hall, 1991.

  A tananyag második részéhez:

  Kóczy A. - Kondorosi K. (szerk.) és mások: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben. Panem 2000.

  Peterson, J.L. Silberschatz, A.: Operating system concepts, Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1985., vagy újabb kiadások

  Tanenbaum, Woodhull: Operációs rendszerek. Panem 1999.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajk István

  docens

  AUT

  Dr. Kondorosi Károly

  docens

  IIT

  Dr. Móczár Géza

  adjunktus

  IIT

  Dr. Németh Gábor

  docens

  HIT

  Boroven József

  HIT

  Kiss István

  MIT

  Dr. Adamis Gusztáv

  adjunktus

  TTT