Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítástechnika

  A tantárgy angol neve: Computer Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi Mérnök Szak

  posztgraduális képzés 

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO1SZA   4/0/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Risztics Péter Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Dr Juhász Ferencné Tud. MunkatársIIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgyat az orvosi előképzettséggel rendelkező hallgatók vehetik fel.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy az orvosi előképzettséggel rendelkező hallgatóknak rálátást adjon a számítástechnikai alapfogalmakra, azok fejlődési irányaira. Bemutassa az orvosi gyakorlatban és kutatásban használható számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, azok használatának, alkalmazásának alapjait. Megismerteti a hallgatókat az algoritmizálás alapjaival egy felhasználói program, illetve programozási nyelv segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1.        Számítástechnikai alapfogalmak: adat, információ, hardver, szoftver, operációs rendszer, kezelői felület, program és algoritmus.2.        Számítógépek, mikroszámítógépek, processzorok, hardver és szoftver kapcsolata, gépi nyelv. 3.        Személyi számítógépek, hálózat fogalma, Internet. Operációs rendszerek- egy-felhasználós, több-felhasználós, hálózatos, Internet, intranet, UNIX – alapfogalmak és elvek. 4.        Internet a gyakorlatban, levelezés, keresések, letöltés, honlapok. 5.        Multimédia a gyakorlatban, lehetőségek és alkalmazások. 6.        Alkalmazói és felhasználói szoftverek, segédprogramok. Szövegszerkesztők és editorok. Adatbázis kezelők és táblázatkezelők. Relációs adatbázis fogalma. Bemutató készítés. Szimulációs programok, MATLAB, MAPLE, stb.7.        Számítógépek programozásának alapjai. Algoritmus, algoritmus leíró eszközök. Nyelvek típusai és jellegzetes alkalmazási területek.8.        Fejlesztőkörnyezetek, fordítás, szerkesztés, betöltés, futtatás. Nyomkövetés, program belövés, tesztelés.9.        Adatstruktúrák, egyszerű adatok, vezérlési szerkezetek, alprogramok.10.     Összetett adatok, állománykezelés. Könyvtárak kezelése. Objektum fogalma. Bonyolult programok tervezése, üzemeltetése, tesztelése. Orvosi informatikai rendszerek menedzsmentje.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, konzultáció, és heti 2 óra számítógéptermi gyakorlat.

  10. Követelmények a.          A szorgalmi időszakban: egy önálló feladat megoldása számítógépen PASCAL nyelven. b.         A vizsgaidőszakban: Vizsgadolgozat megírása.

  c.          Elővizsga: Azoknak akik a gyakorlatokon resztvettek, utolsó oktatási héten, fakultatív jelleggel.

  11. Pótlási lehetőségek

  egyeztetés szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  Juhász Ferencné, e-mail-on egyeztetett idõpontban, juhaszne@iit.bme.hu

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr.Kovács Magda-Knapp Gábor -Ágoston György :Bevezetés a számítástechnikába BP LSI 2000.Pongor György: Szabványos Pascal Programozás és algoritmusok     
  Novotrade, 1988.
  Benkô Tiborné, Hegedüs András:

  IMB PC programozása Turbo Pascal nyelven             
  Mérnöktovábbképzô, 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra44
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr Juhász Ferencné Tud. MunkatársIIT