Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika II.

  A tantárgy angol neve: Digital Design II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO1020 2 4/2/0/v 7 2/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Horváth István

  egyetemi adjunktus

  IIT

  Dr. Kóczy László

  egyetemi tanár

  Távközl. és Médiainf.

  Dr. Theisz Péter

  egyetemi docens

  HIT

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  egyetemi adjunktus

  AUT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Boole algebra, Kombinatorika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1012" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1012" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVITT1012" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVITT1016" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1016" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Digitális technika (kód: VI-FO1016) kredit.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógéptechnikai imeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A vezérlőegységek működésének leírási módjai és a leggyakrabban alkalmazott felépítési módok. A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlő egységek tervezése. A digitális építőelem-készlet fejlődésének hatása a tervezési módszerekre. Digitális berendezések funkcionális egységeinek (számláló, aritmetikai egység, multiplexer, regiszter, paritásgenerátor, stb.) tervezése és megvalósítása MSI és LSI áramköri készlet felhasználásával. A felhasználó által tervezhető belső felépítésű (PLD, FPGA) áramkörök: felépítés, működés, tervezési eljárások és rendszerek. Általános számítógép modell, alapvető funkciók és fogalmak. Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Felépítés, utasításkészlet, alkalmazástechnika. Memória áramkörök, memória illesztése. Programozható I/O áramkörök. Megszakításkérés és DMA funkciója és megvalósítása. Assembly programozási nyelv: címzési módok, utasításkészlet, makrók és direktívák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás, tantermi gyakorlat, 2. félév 4 + 2 + 0 v

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi idôszakban:

  Félévenként 1 nagyzárthelyi. Pótzárthelyi egy alkalommal lesz, a 14. héten, órarenden kivül.

  Az aláírás feltétele a legalább

  - elégséges zárthelyi osztályzat elérése,

  - részvétel a gyakorlatok legalább 70 %- n.

  b./ A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli. A vizsgán 5 példa megoldásával maximum 60 pont szerezhető.

  50 - 60 pontig az osztályzat jeles, 40 - 49-ig jó,

  30 - 39 - ig közepes, 20 - 29-ig elégséges.

  A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyzárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy alkalmat biztosítunk. a vizsgaidőszakban a zárthelyi nem pótolható, kivéve, ha a TVSZ erre a tanszékeket kifejezetten kötelezi.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A vizsgák előtt (általában a vizsgát megelőző napokban) előre meghirdetett időpontban és helyen.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv,

  Tankönyvkiadó, 1984.

  dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)

  Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)

  dr. Szittya - dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye, Egyetemi jegyzet, J5-1042

  Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár,

  BME, Budapest, 1991.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  84

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  15

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  164

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Horváth István

  egyetemi adjunktus

  IIT

  Dr. Kóczy László

  egyetemi tanár

  AUT

  Dr. Theisz Péter

  egyetemi docens

  HIT