Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika II.

  A tantárgy angol neve: Digital Design II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Alapozó tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO1013 2 4/2/0/v 8 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kalmár Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Horváth István

  egyetemi adjunktus

  Irányítástechnika és Informatika

  Dr. Kóczy László

  egy. tanár

  Távközlési és Telematika

  Dr. Iváncsy Szabolcs

  egy. adj.

  Automatizálási

  Dr. Theisz Péter

  egy. docens

  Hiradástechnika

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Boole algebra, Kombinatorika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIFO1012" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIAU1012" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVITT1012" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVITT1016" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1016" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIFO1503" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Digitális technika (kód: VI-FO1016) kredit.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy rendeltetése az, hogy megadja az összes hardware, rendszertechnikai és számítógéptechnikai imeretet, beleértve mindazokat a leírási és tervezési módszereket, amelyek a konkrét elemek ismeretével együtt szükségesek a villamosmérnöki alapképzés során. A hallgatók módszereket ismernek meg és gyakorlatot szereznek a mikroprocesszoros rendszerek analízisében és szintézisében. Egy mikroprocesszoros eszközbázis és egy assembly nyelv megismerésével olyan alapokat kapnak, amelyek után további mikroprocesszor rendszerek megismerése és alkalmazása könnyen elsajátítható.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A vezérlôegységek működésének leírási módjai és a leggyakrabban alkalmazott rögzített felépítési módok (fázisregiszteres, számláló típusú, mikroprogramozott). Szinkron fázisregiszteres vezérlô egység tervezése a folyamatábra alapján. A mikroprogramozás fogalma, mikroprogramozott vezérlô egység tervezése. A különbözô felépítési módok összehasonlítása. A digitális építôelem-készlet fejlôdésének hatása a tervezési módszerekre (VLSI, custom design, gate array). Hardware leíró nyelvek. AHPL alapkonepciója. Tervezési konvenciók. Regiszter műveletek, buszok, szekvenciális vezérlés, feltételes átvitel. AHPL konvenciók. Operandusok, operátorok, kombinációs hálózatok leírása, rendszer modulok, AHPL utasítások, memóriatömbök kezelése, aszinkron alrendszerek. Idôzítés. Általános számítógép modell, alapvetô funkciók és fogalmak. Mikroprocesszorok, mikroprocesszor családok. Felépítés, utasításkészlet, alkalmazástechnika. Memóriák. Dekódolók, multiplexerek és szerepük a mikroprocesszoros rendszerekben. Statikus és dinamikus RAM memóriák. EPROM memóriák. Memória illesztés. Programozható kiegészítô és I/O eszközök a mikroprocesszoros környezetben. - programozható megszakítás vezérlôk, - programozható soros és párhuzamos I/O eszközök, - klaviatura és kijelzô vezérlése, - DMA áramkörök. Mágneses jelrögzítés, FM, MFM rögzítési módok, mágneses jelrögzítésű perifériák illesztése mikroprocesszoros rendszerekben. Grafikai eszközök illesztése. Assembly nyelv: - Címzési módok, - utasításkészlet, assembly nyelv lényege, - elemi feladatok megoldása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  2. félév 4+2 + 0 v

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi idôszakban:

  Félévenként 1 nagyzárthelyi. Pótzárthelyi egy alkalommal lesz, a 14. héten, órarenden kivül.

  A félévvégi aláírás feltétele a szorgalmi idôszak végére legalább

  - az elégséges zárthelyi osztályzat elérése,

  - részvétel a gyakorlatok legalább 70 %- n.

  b./ A vizsgaidôszakban:

  A vizsga írásbeli. A vizsgán 5 példa megoldásával maximum 60 pont szerezhetô.

  50 - 60 pontig az osztályzat jeles, 40 - 49-ig jó,

  30 - 39 - ig közepes, 20 - 29-ig elégséges.

  A kreditpont megszerzésének feltétele legalább elégséges vizsgaosztályzat elérése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a TVSZ előírásai szerint van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Arató Péter: Logikai rendszerek tervezése - Egyetemi tankönyv,

  Tankönyvkiadó, 1984.

  dr. Gál Tibor: Digitális rendszerek I-II. Egyetemi jegyzet (J5-1429)

  Grantner - Horváth - László: Mikroprocesszor alkalmazási segédlet (J5-1428)

  dr. Szittya - dr. Hunwald: Logikai elemek adatgyűjteménye, Egyetemi jegyzet, J5-1042

  Dr. Selényi Endre - Benesóczky Zoltán: Digitális technika - Példatár,

  BME, Budapest, 1991.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kalmár Péter

  egyetemi docens

  Ir.techn. és Informatika

  Dr. Kóczy László

  egy. tanár

  Távközlési és Telematika

  Dr. Theisz Péter

  egy. docens

  Hiradástechnika