Informatika I.

A tantárgy angol neve: Informatics I.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

Műszaki Menedzser Szak

Kötelező tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIFO0153 4 2/0/0/v 2 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kondorosi Károly,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Kondorosi Károly

egy. docens

Irányítástechnika és Informatika

dr. Katona László

egy. adjunktus

Irányítástechnika és Informatika

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógépek felépítése, működése, használata.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIFO1814", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Bevezetés az informatikába II. (kredit), kód: Vifo2820

7. A tantárgy célkitűzése

Operációs rendszerek működési elvei, menedzsment analógiákban is hasznosítható folyamatkezelési, ütemezési módszerek megismertetése.

Adatbázisok alapfogalmainak megismertetése, egyszerű adatbázisok, nyilvántartások tervezési készségének kialakítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Informatikai bevezetés

Az informatika tárgya, területei. Menedzsment az informatikában. Életciklus-fajták az informatikai rendszerek menedzsmentjéhez. A felhasználó és a komponensfejlesztő.

Informatikai rendszerek fő komponensei.

Operációs rendszerek alapjai.

Operációs rendszerek története. Open shop, closed shop, egyszerű monitor, problémák a lassú perifériákkal. Off-line B/K. Spooling. Multiprogramozás.

Folyamatok. Közös memóriás és üzenetváltásos együttműködés. PRAM. Szinkronizáció. Kölcsönös kizárás szoftver megoldásai.

Kölcsönös kizárás a PRAM kiterjesztésével. TestAndSet és realizációja. Szemafor.

Kommunikáció. Megnevezés, szemantika, járulékos szinkronizáció.

Holtpont. Definíció. Erőforrásokért versengő rendszerek. Strucc, detektálás és feloldás, megelőzés, elkerülés.

Processzorütemezés multiprogramozott rendszerekben.

Adatbázisok

Az adatbáziskezelő rendszerek felépítése funkciói.

Fizikai adattárolás heap, hash és indexelt szervezésben.

Adatbázistervezés. Relációs modell. Függőségek, normál formák. Sématervezés, sémadekompozíció 3NF alakra.

Az SQL nyelv alapjai.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kondorosi Károly, Várkonyiné Kóczy Annamária (szerkesztők): Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, 2000.

Benyó B., Kondorosi K., Sziray J.: Operációs rendszerek alapjai, Széchenyi István Főiskola, Győr, 1998., 1999.

Kiss István - Kondorosi Károly: Operációs rendszerek, Műegyetemi Kiadó, 1992. J 55011

Gajdos Sándor - Kiss István - Németh Gábor: Informatika II., Műegyetemi Kiadó 1999. 55025

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr.Kondorosi Károly

Egy.docens

Irányítástechnika és Inf.

dr.Katona László

Egy.adjunktus

Irányítástechnika és Inf.