Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyílt rendszerek I.

  A tantárgy angol neve: Open Systems I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki menedzser szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIFO0149 8 2/0/0/v 3 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Máray Tamás,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Máray Tamás

  adjunktus

  IIT

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Informatika, Infokommunikáció

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  vifo2820

  Bevezetés az informatikába

  vifo0153

  Informatika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse napjaink számítógéprendszereinek egyik legfontosabb problémájával, a különböző hardver és szoftver architektúrájú rendszerek összekapcsolásának, együttműködésének, kezelésének és menedzselésének kérdéskörével. A tárgy konkrét példákon keresztül mutatja be a nyílt rendszerarchitektúrák különböző területein - kezelői felületen, operációs rendszer programozásában, rendszerek hálózati kapcsolódásában, menedzsmentjében - kialakult szabványokat, megoldási módokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A számítástechnikában a "nyílt rendszer" (open system) napjaink egyik legelterjedtebb jelszava. Manapság szinte lehetetlen eladni olyan rendszert, amely nem hirdeti magáról - gyakran érdemtelenül -, hogy követi a nyílt rendszerek szabványait, ajánlásait.

  A nyílt rendszer szabványok tipikusan egy számítástechnikai rendszer 4 különböző "felületével" foglakoznak: kezelői felület, programozói felület, hálózati információcsere és rendszermenedzsment. A tárgy alapvetően ezen fő témaköröket dolgozza fel a korábbi ismeretekre alapozva.

  Kezelői felület:

  • ablakozó rendszerek,
  • közös kezelői környezet (CDE, Common Desktop Environment).
  • nyitott dokumentumok.

  Programozói felület:

  • operációs rendszer hívások,
  • valósidejű programozás, szálak,
  • elosztott objektumorientált rendszerek.

  Hálózati információcsere:

  • kiegészítő protokollok az OSI, TCP/IP-hez, új TCP/IP protokollrendszer,
  • hálózati biztonság, azonosítás kérdései,
  • objektumorientált kliens-szerver kommunikáció.

  A tárgyhoz a félév során elektronikus formában - elsősorban angol nyelven - különböző segédleteket bocsájtunk rendelkezésre.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév során egy darab zárthelyi írása, mely az aláírás megszerzésének feltétele. A zárthelyi egyetlen alkalommal pótolható.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Az aláírás megszerzésére vizsgaidőszakban a TVSZ-ben meghatározott feltételek mellett, ismételt vizsga jelleggel van lehetőség.

  A vizsga írásbeli.

  c. Elővizsga:

  Hallgatókkal egyeztetett időpontban lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz a félév során elektronikus formában - elsősorban angol nyelven - különböző segédleteket bocsátunk a hallgatóság rendelkezésére.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Szeberényi Imre

  főtanácsos

  IIT