Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nanoelektronika és kvantumszámítógépek

  A tantárgy angol neve: Nanoelectronics and Quantum Computers

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEVD057 1.vagy 3. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csurgay Árpád István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Csurgay Árpád

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  Dr.Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika I-II-III, Elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Első vagy másodéves doktorandusz hallgatóknak ajánljuk. Ez a tárgy felvehető bármely más tárgy korábbi teljesítése esetén.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetés az információs technika új irányzatába, a nanoelektronikába és az arra épülő kvantum-informatikába. A kvantumszámítógépek ismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nanoelektronika eszközeiben fellépő kvantumjelenségek áttekintése. Az elektron csőtápvonal. Rezonáns alagút effektus. Kvantuminterferencia. Coulomb-blokád. Kvantum-kút, vonal és pötty. Mesterséges atomok és molekulák. Az elektromágneses tér és atomok kölcsönhatása. Nanoelektronikai eszközök, áramkörök és rendszerek. Nanologikák, memóriák, szenzorok és aktuátorok.

  A kvantum-informatika elemei, a Qubit és kvantum-logikák. A Nuclear Magnetic Resonance (NMR) elven működő kvantumszámítógép. Adatbevitel, programozás, az eredmények kiolvasása. Kvantum-kriptográfia. Algoritmusok kvantumszámítógépeken.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra/hét előadás

  10. Követelmények

  a/ A szorgalmi időszakban egy választott témakör feldolgozása és konferencia-szerű előadása. Ennek elfogadása az aláírás feltétele.

  b/ A vizsga szóbeli.

  c/ Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Ha a kidolgozott modellt ismertető előadás a szorgalmi időszakban nem volt elfogadható, a pótaláírásért a vizsgaidőszak első három hetében egy alkalommal az előadást meg lehet ismételni. Nem pótolható az aláírás, ha az előadást a szorgalmi időszakban nem tartották meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban és a vizsgaidőszakban konzultációkra az előadókkal történő .előzetes megbeszélés szerint kerülhet sor.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Csurgay Árpád, Simonyi Károly, Az információtechnika fizikai alapjai,

  Mernöktovábbképző Intázet, Budapest, 1997

  M. A. Nielsen, I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information,

  Cambridge University Press, 2000

  D. Bouwmeester, A. Ekert, A. Zeilinger, The Physics of Quantum Information,

  Springer Verlag, 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  45

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Csurgay Árpád

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék