Integrált optika

A tantárgy angol neve: Integrated Optics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEVD001 9 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszely Gyula,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Veszely Gyula

egyetemi tanár

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektromágneses terek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ez a tárgy felvehető bármely más tárgy korábbi teljesítése esetén.

7. A tantárgy célkitűzése

Az integrált optikában használatos passzív és aktív elemek szerkezetének, működési elvének, fizikai/átviteli jellemzőinek, valamint a belőlük felépített funkcionális rendszerek tulajdonságainak megismertetése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Integrált optikai hullámvezetők. A dielektromos réteghullámvezetők elméleti tárgyalása (módusok, diszperzióegyenlet és megoldása, levágási frekvencia), előállítási technológiája és alapvető tulajdonságainak mérése. A veszteségek hatása. Ki- és becsatolási módszerek, csatlakozási problémák. Integrált optikai csatolók, csatolt hullámvezetők. Fókuszáló elemek. Integrált optikai hulámvezetős elágazások, keresztezések.

Integrált optikai aktív hullámvezetős elemek. Az elektro-optikai hatás és a felhasználásán alapuló eszközök (modulátorok, kapcsolók, fázistolók). Az akuszto-optikai hatás és alkalmazásai (modulátorok, deflektorok, kapcsolók, analizátorok). Felületi akusztikus hullámú (SAW) eszközök. Szűrők.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

4 óra/hét előadás

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban 2 zárthelyit kell írni, az aláíráshoz szükséges, hogy az ezekre kapott osztályzatok átlaga legalább 2,00 legyen. A meg nem írt zárthelyi osztályzata 1-es.

b) A vizsga szóbeli.

c) Elővizsga nincs

11. Pótlási lehetőségek

Ha a két zárthelyi átlaga nem éri el az elégségest, a szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyit lehet írni, ilyenkor a három osztályzat közül a két legjobbat kell átlagolni.

Vizsgaidőszakben nem lehet aláírást pótolni.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja a tanszéki hirdetőtáblán található.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

T.TAMIR: Integrated Optics. New York, Springer, 1979.

R.G.HUNSPERGER: Integrated Optics. New York, Springer, 1984.

K.,J.EBELING: Integrierte Optielektronik. New York, Springer, 1992.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

25

Felkészülés zárthelyire

15

Házi feladat elkészítése

20

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Veszely Gyula

egyetemi tanár

Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék