Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Integrált optika

  A tantárgy angol neve: Integrated Optics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEVD001 9 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszely Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ez a tárgy felvehető bármely más tárgy korábbi teljesítése esetén.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az integrált optikában használatos passzív és aktív elemek szerkezetének, működési elvének, fizikai/átviteli jellemzőinek, valamint a belőlük felépített funkcionális rendszerek tulajdonságainak megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Integrált optikai hullámvezetők. A dielektromos réteghullámvezetők elméleti tárgyalása (módusok, diszperzióegyenlet és megoldása, levágási frekvencia), előállítási technológiája és alapvető tulajdonságainak mérése. A veszteségek hatása. Ki- és becsatolási módszerek, csatlakozási problémák. Integrált optikai csatolók, csatolt hullámvezetők. Fókuszáló elemek. Integrált optikai hulámvezetős elágazások, keresztezések.

  Integrált optikai aktív hullámvezetős elemek. Az elektro-optikai hatás és a felhasználásán alapuló eszközök (modulátorok, kapcsolók, fázistolók). Az akuszto-optikai hatás és alkalmazásai (modulátorok, deflektorok, kapcsolók, analizátorok). Felületi akusztikus hullámú (SAW) eszközök. Szűrők.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra/hét előadás

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban 2 zárthelyit kell írni, az aláíráshoz szükséges, hogy az ezekre kapott osztályzatok átlaga legalább 2,00 legyen. A meg nem írt zárthelyi osztályzata 1-es.

  b) A vizsga szóbeli.

  c) Elővizsga nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Ha a két zárthelyi átlaga nem éri el az elégségest, a szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyit lehet írni, ilyenkor a három osztályzat közül a két legjobbat kell átlagolni.

  Vizsgaidőszakben nem lehet aláírást pótolni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a tárgy oktatójának heti fogadóóráján, a vizsgaidőszakban a vizsga előtti munkanapon lehet konzultálni. A fogadóóra időpontja a tanszéki hirdetőtáblán található.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  T.TAMIR: Integrated Optics. New York, Springer, 1979.

  R.G.HUNSPERGER: Integrated Optics. New York, Springer, 1984.

  K.,J.EBELING: Integrierte Optielektronik. New York, Springer, 1992.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  25

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  20

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszely Gyula

  egyetemi tanár

  Szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszék