Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Önálló Laboratórium

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEV4087 8 6/0/0/f 8 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszely Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iványi Miklósné

  egyetemi docens

  Elméleti Villamosságtan Tsz

  Barbarics Tamás

  egyetemi tanársegéd

  Elméleti Villamosságtan Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  anyagtudomány, numerikus módszerek, elektromágneses terek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése a szakmai ismeretek elsajátítása mérnöki feladatokra való alkalmazás keretein belül. Ennek megfelelően egy vezető lemez felett elhelyezett áramtekercs mágneses terének, valamint a tekercsre ható erők hatásának numerikus módszerrel való meghatározása az Önálló laboratóriumi munka feladata.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A lineáris vezető közeg, az alumínium lemez felett elhelyezett áramtekercs által keltett mágneses tér numerikus módszerrel, a globális elem módszerrel történő meghatározása a feladat. A háromdimenziós feladat megoldását a mágneses térerősségre kívánatos realizálni. A térváltozóra adódó lineáris diffúziós egyenlet megoldását az időtartományban célszerű előállítani, a gerjesztő áram növekedésének és az áramtekercs térbeli pozíciójának figyelembe vétele mellett.

  Az Önálló laboratóriumi munka keretében egy, a mágneses tér és a tekercs mozgásegyenleteinek figyelembevételével a csatolt mágneses-mechanikai feladat analízisére szolgáló programcsomag kidolgozására kerül sor. A kapott programcsomaggal különböző peremfeltételek és mozgásmodellek mellett a fenti probléma elemzése. A kapott eredmények hibaanalízise, a realizációs eljárás dokumentációja. Az Önálló laboratóriumi munka írásos összefoglalása és bemutatása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Irodalomfeldolgozás, számítógépes realizáció, kozultáció, részeredmények bemutatása és összefoglaló előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az órákon való részvétel, a kitűzött feladat teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban: -aláírás, kredit pont

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. A. Iványi, Electromagnetic Computation with R-functions, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

  2. MATLAB,

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Iványi Miklósné

  egyetemi docens

  Elméleti Villamosságtan Tsz.