Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az orvostudományi kutatások etikai kérdései

  A tantárgy angol neve: Ethical Aspects of Medical Research

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM300 3 3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sótonyi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, SE

  Dr. Törő Klára egyetemi docens, SE

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az orvosi tudományos kutatások etikai kérdéseinek és a kapcsolódó jogi szabályozásnak a bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az orvos-beteg kapcsolatnak a jogrendszer kategóriái közé szorítása, polgári jogi fogalmakkal való leírása nagyon nehéz feladat, hiszen ez a jogviszony egyetlen szerződéstípusba sem sorolható be. Mégis, legközelebb a megbízási szerződéshez áll, hiszen a megbízási szerződés számos eleme megtalálható az orvos-beteg kapcsolatban is, ezért ezt a jogviszonyt általában „megbízásszerű” jogviszonyként szokták leírni. A megbízási szerződés tipikus gondossági kötelem, tehát az orvos a gondos eljárásra, és nem valamely eredmény létrehozására vállal kötelezettséget.

  Jogi ismeretek. Az orvosi jogviszony elméleti alapjai. Az egészségügyi ellátórendszer működésének jogszabályi háttere. Az orvosi felelősség. A betegek jogai. Az orvosok jogai és kötelezettségei. Az szerv- és szövetátültetésekkel kapcsolatos előírások. Az emberen végzett orvostudományi kutatások szabályozása.

  Orvosi etika, bioetika. A hagyományos orvosi etika. Az orvosi etika és bioetika Magyarországon. A bioetika legfontosabb témái.

  A társadalombiztosítási jog. A társadalombiztosítási törvény felépítése. A társadalombiztosítási szolgáltatások. Biztosítási orvosi ismeretek. Az orvos felelőssége és kötelezettsége.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele, hogy a hallgató az előadások 70%-án részt vegyen. A jelenlétet az előadók ellenőrzik.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  Elővizsga: --

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kovács József: A modern orvosi etika alapjai.Medicina Könyvkiadó, 1999.

  Kőszegfalvi Erzsébet: Egészségügyi jogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999.

  Dósa Ágnes: Az orvos kártérítési felelőssége HVG-Orac Budapest, 2004.

  Ferencz Antal: A bioetika alapjai Szent-István Társulat Könyvkiadó, 2001.

  Sótonyi Péter: Az igazságügyi orvostan Semmelweis Kiadó, 2005.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra
  21
  Önálló tananyag feldolgozás
  25
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, SE