Rendszerélettan

A tantárgy angol neve: Essential Medical Physiology

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Mérnök informatikus szak, MSc képzés

Orvostechnika mellékszakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEUM273 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Monos Emil professor emeritus, Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Miklós Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Margittai Éva egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Ruisanchez Éva egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Portörő István egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Monori-Kiss Anna egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

7. A tantárgy célkitűzése Műszaki alapképzettségű hallgatók számára alaptárgyi bevezetőt nyújtani az ember élettanába.
8. A tantárgy részletes tematikája

Ismertetésre kerülnek az emberi test sejtjeinek, szerveinek és szervrendszereinek alapvető élettani folyamatai. Tárgyaljuk a sejtszabályozás, a membránelektromosság, az izomműködés, a vérkeringés, a légzés, a táplálkozás és tápanyag feldolgozás, a kiválasztás, a hormonális szabályozás az érzékszervi és idegrendszeri működés főbb jelenségeit és a közöttük lévő összefüggéseket. Bemutatjuk a fontosabb tudományos és klinikai diagnosztikus vizsgálatok élettani alapjait. A rendszerélettani szemléletet követve tárgyaljuk a test homeosztázisának meghatározó szabályozási köreit, azok módosulásait különböző élettani és népegészségügyi szempontból fontosabb kórállapotokban. A hallgatók előtt így ismeretessé válnak a gyakrabban végzett tudományos, klinikai diagnosztikus mérések és terápiás beavatkozások élettani háttérfolyamatai. Képessé válnak arra, hogy ilyen műszerek, mérési feladatok, adatkezelési-feldolgozási feladatok fejlesztése, tervezése, kivitelezése, a berendezések beüzemeltetése és működtetése során az érintett élettani mechanizmusokat áttekintsék és az orvosi, valamint műszaki szakértők közötti nélkülözhetetlen kommunikációt megvalósítsák.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elsősorban előadásokra épül. Ezt a félév végén egy négy órás gyakorlati bemutató egészíti ki.
10. Követelmények A szorgalmi időszakban: részvétel a gyakorlati bemutatón és az előadások legalább 70%-án. Az előadáson a jelenlétet az előadók ellenőrzik.

A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga letétele.

Elővizsga: --

11. Pótlási lehetőségek A gyakorlati bemutató pótlására egy alkalmat biztosítunk.
12. Konzultációs lehetőségek A vizsgát megelőzően – igény esetén – konzultációt biztosítunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások kivonatai és a gyakorlati jegyzetek az intézet honlapján elektronikusan érhetők el.

Fonyó A: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. 4 kiadás, Medicina, Budapest, 2012

Monos E: Hemodinamika: a vérkeringés biomechanikája. 3. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012

Monos E: A vénás rendszer élettana, 4. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010

Sándor P, Benyó Z: Az agyi vérkeringés élettani alapjai: önszabályozó mechanizmusok, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2016

A. C. Guyton and J. E. Hall: Textbook of Medical Physiology. 12th edition, Saunders, Philadelphia, 2011.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Készülés előadásokra
8
Készülés gyakorlatokra
10
 Önálló tananyag feldolgozás 20
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet