Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerélettan

  A tantárgy angol neve: Essential Medical Physiology

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés

  Orvostechnika mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM273 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Monos Emil professor emeritus, Semmelweis Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Miklós Zsuzsanna egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Margittai Éva egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Ruisanchez Éva egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Portörő István egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Monori-Kiss Anna egyetemi tanársegéd, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  7. A tantárgy célkitűzése Műszaki alapképzettségű hallgatók számára alaptárgyi bevezetőt nyújtani az ember élettanába.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Ismertetésre kerülnek az emberi test sejtjeinek, szerveinek és szervrendszereinek alapvető élettani folyamatai. Tárgyaljuk a sejtszabályozás, a membránelektromosság, az izomműködés, a vérkeringés, a légzés, a táplálkozás és tápanyag feldolgozás, a kiválasztás, a hormonális szabályozás az érzékszervi és idegrendszeri működés főbb jelenségeit és a közöttük lévő összefüggéseket. Bemutatjuk a fontosabb tudományos és klinikai diagnosztikus vizsgálatok élettani alapjait. A rendszerélettani szemléletet követve tárgyaljuk a test homeosztázisának meghatározó szabályozási köreit, azok módosulásait különböző élettani és népegészségügyi szempontból fontosabb kórállapotokban. A hallgatók előtt így ismeretessé válnak a gyakrabban végzett tudományos, klinikai diagnosztikus mérések és terápiás beavatkozások élettani háttérfolyamatai. Képessé válnak arra, hogy ilyen műszerek, mérési feladatok, adatkezelési-feldolgozási feladatok fejlesztése, tervezése, kivitelezése, a berendezések beüzemeltetése és működtetése során az érintett élettani mechanizmusokat áttekintsék és az orvosi, valamint műszaki szakértők közötti nélkülözhetetlen kommunikációt megvalósítsák.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elsősorban előadásokra épül. Ezt a félév végén egy négy órás gyakorlati bemutató egészíti ki.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: részvétel a gyakorlati bemutatón és az előadások legalább 70%-án. Az előadáson a jelenlétet az előadók ellenőrzik.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga letétele.

  Elővizsga: --

  11. Pótlási lehetőségek A gyakorlati bemutató pótlására egy alkalmat biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek A vizsgát megelőzően – igény esetén – konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások kivonatai és a gyakorlati jegyzetek az intézet honlapján elektronikusan érhetők el.

  Fonyó A: Élettan gyógyszerészhallgatók részére. 4 kiadás, Medicina, Budapest, 2012

  Monos E: Hemodinamika: a vérkeringés biomechanikája. 3. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012

  Monos E: A vénás rendszer élettana, 4. kiadás, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010

  Sándor P, Benyó Z: Az agyi vérkeringés élettani alapjai: önszabályozó mechanizmusok, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2016

  A. C. Guyton and J. E. Hall: Textbook of Medical Physiology. 12th edition, Saunders, Philadelphia, 2011.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés előadásokra
  8
  Készülés gyakorlatokra
  10
   Önálló tananyag feldolgozás 20
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet

  Dr. Ivanics Tamás egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Intézet