Gyógyszerészeti biotechnológia

A tantárgy angol neve: Pharmaceutical Biotechnology

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEUM206 2 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szőke Éva,
4. A tantárgy előadója

Dr. Szőke Éva egyetemi tanár, SE Farmakognózia Intézet

7. A tantárgy célkitűzése

Azon biotechnológiai ismeretek átadása, amelyek a gyógyászati szempontból fontos hatóanyagok termeltetésére irányulnak, különös tekintettel a természetes eredetű biológiailag aktív anyagokra.

8. A tantárgy részletes tematikája

A biotechnológia fogalma, tárgya

- A biotechnológiát megalapozó kutatások. Történeti áttekintés

A növényi biotechnológia alapjai és gazdasági jelentősége

- Izolált növényi sejtek és szövetek tenyésztése és anyagcseréje.

- Különböző típusú növényi sejt-, szövet- és szervtenyészetek

- Gyógyászatilag hatásos anyagcseretermékek in vitro termeltetése.

Farmakológiailag hatásos vegyületek termeltetése gyógynövény szövettenyészetekkel

- Azotoidok ( pl. alkaloidok)

- Fenoloidok (kumarinok, flavonoidok, antociánok, cserzőanyagok, antraglikozidok, stb.)

- Terpenoidok (illóolajok, triterpének, tetraterpének, szívre ható glikozidok, stb.)

A szövettenyészetek hatóanyagképzésének fokozása

- Hormonális regulációval, elicitációval, biotranszformációval,

- Mikrobiális géntranszformációval, stb.

Növényi géntechnológia alapjai

- A genetikai kód, génátültetés (közvetett génbevitelek; Agrobacterium által közvetített génbevitel; vírus vektorok, valamint közvetlen génbeviteli technikák)

Géntechnológia a gyakorlatban

- Géntechnológián alapuló gyógyszergyártás (interferon, inzulin, SCP, stb.)

- A jövő géntechnológiája. Erkölcsi kérdések. Milyen módon avatkozhat be az emberiség a természet rendjébe?

Új biotechnológiai technikák elterjedése a kutatásban és a gyógyszeripar területén

- Fermentációs eljárások. Speciális technológiák

- Gazdasági kérdések

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A félév során egy referátum elkészítése. A félév végi aláírás feltétele a referátum elfogadása.

A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

Elővizsga: --

11. Pótlási lehetőségek

A félév utolsó két hetében van mód a gyakorlati foglalkozások pótlására, előzetes egyeztetés alapján.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén, előzetes megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dudits Dénes, Heszky László: Növényi biotechnológia és géntechnológia. Agroinform Kiadó, Bp, 2000.

Herold Skjervolt: Biotechnológia. Mezőgazdasági Kiadó, Bpest, 1989.

James D. Watson, Joh Tooze, David T. Kurtz: A Rekombináns DNS. Mezőgazdasági Kiadó, Bp, 1998.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Készülés előadásokra
6
Készülés gyakorlatokra
14
Házi feladat elkészítése20
Önálló tananyag feldolgozás
14
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szőke Éva egyetemi tanár, SE Farmakognózia Intézet