Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gyógyszerészeti biotechnológia

  A tantárgy angol neve: Pharmaceutical Biotechnology

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM206 2 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szőke Éva,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szőke Éva egyetemi tanár, SE Farmakognózia Intézet

  7. A tantárgy célkitűzése

  Azon biotechnológiai ismeretek átadása, amelyek a gyógyászati szempontból fontos hatóanyagok termeltetésére irányulnak, különös tekintettel a természetes eredetű biológiailag aktív anyagokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A biotechnológia fogalma, tárgya

  - A biotechnológiát megalapozó kutatások. Történeti áttekintés

  A növényi biotechnológia alapjai és gazdasági jelentősége

  - Izolált növényi sejtek és szövetek tenyésztése és anyagcseréje.

  - Különböző típusú növényi sejt-, szövet- és szervtenyészetek

  - Gyógyászatilag hatásos anyagcseretermékek in vitro termeltetése.

  Farmakológiailag hatásos vegyületek termeltetése gyógynövény szövettenyészetekkel

  - Azotoidok ( pl. alkaloidok)

  - Fenoloidok (kumarinok, flavonoidok, antociánok, cserzőanyagok, antraglikozidok, stb.)

  - Terpenoidok (illóolajok, triterpének, tetraterpének, szívre ható glikozidok, stb.)

  A szövettenyészetek hatóanyagképzésének fokozása

  - Hormonális regulációval, elicitációval, biotranszformációval,

  - Mikrobiális géntranszformációval, stb.

  Növényi géntechnológia alapjai

  - A genetikai kód, génátültetés (közvetett génbevitelek; Agrobacterium által közvetített génbevitel; vírus vektorok, valamint közvetlen génbeviteli technikák)

  Géntechnológia a gyakorlatban

  - Géntechnológián alapuló gyógyszergyártás (interferon, inzulin, SCP, stb.)

  - A jövő géntechnológiája. Erkölcsi kérdések. Milyen módon avatkozhat be az emberiség a természet rendjébe?

  Új biotechnológiai technikák elterjedése a kutatásban és a gyógyszeripar területén

  - Fermentációs eljárások. Speciális technológiák

  - Gazdasági kérdések

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon. A félév során egy referátum elkészítése. A félév végi aláírás feltétele a referátum elfogadása.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  Elővizsga: --

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév utolsó két hetében van mód a gyakorlati foglalkozások pótlására, előzetes egyeztetés alapján.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, előzetes megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dudits Dénes, Heszky László: Növényi biotechnológia és géntechnológia. Agroinform Kiadó, Bp, 2000.

  Herold Skjervolt: Biotechnológia. Mezőgazdasági Kiadó, Bpest, 1989.

  James D. Watson, Joh Tooze, David T. Kurtz: A Rekombináns DNS. Mezőgazdasági Kiadó, Bp, 1998.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Készülés előadásokra
  6
  Készülés gyakorlatokra
  14
  Házi feladat elkészítése20
  Önálló tananyag feldolgozás
  14
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szőke Éva egyetemi tanár, SE Farmakognózia Intézet