Klinikai műszeres diagnosztika és terápia

A tantárgy angol neve: Clinical Diagnostics based on Measurement

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEUM122 1 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Entz László,
4. A tantárgy előadója

Dr. Entz László egyetemi tanár

Dr. Nemes Attila egyetemi tanár, SE

Dr. Bodor Elek egyetemi tanár, SE

Dr. Merkely Béla egyetemi docens, SE

Dr. Selmeci László egyetemi tanár, SE

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Anatómiai ismeretek megléte: a VIEUM121 Funkcionális anatómia tantárgy teljesítése vagy legalább 6 kreditnyi anatómiai ismeret igazolt megléte a tantárgy felvételének feltétele. Korábbi tanulmányok során elsajátított anatómiai ismeretek esetén a tantárgy felvételéhez kérvényt kell benyújtani.

Élettani ismeretek megléte: a VIEUM200 Rendszerélettani alapismeretek tantárgy teljesítése vagy azonos félévben történő felvétele vagy legalább 6 kreditnyi élettani ismeret igazolt megléte a tantárgy felvételének feltétele. Korábbi tanulmányok során elsajátított élettani ismeretek esetén a tantárgy felvételéhez kérvényt kell benyújtani.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEUM121" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
(TárgyEredmény( "BMEVIEUM200" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEUM200", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az orvos által fizikális vizsgálattal nem követhető változások műszeres diagnosztikai módszereinek bemutatása. A hallgatókat elsősorban a klinikai szemlélettel kívánjuk megismertetni. Erre alapozva, - mind a terápiás módszerek sokaságát, mind az egyes terápiás eszközök fejlesztését és alkalmazását tárgyaljuk.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés. Testméretek mérőeszközei. Lehetőségek és határok a diagnosztikában és terápiában, terápiás eszközök ipari előállítása relatíve kis számban. Testmagasság, testsúlymérés eszközei, bőrvastagság- és zsírrétegvastagságmérő eszközök, koponyaméretek, gerinchajlás (elhajlás), izületi kitérés mérő eszközei, röntgen. Vérkeringési rendszer mérései. Diagnosztika: szív elektrográfia, ultrahang (ECHO), vértérfogat, véráramlás és vérnyomásmérés. Terápia: operálható szívbetegségek, szívizom biopszia, billentyűtágítás ballonos szívkatéterrel, értágítás periférián coronaria, alvadás, viszkozitás, vérgázelemzés. Légzési rendszer. Diagnosztika: légzési térfogatok, légzési áramlás mérése, légúti és intrathoracalis nyomásmérés. Terápia: bronchoszkópia, pleuroszkópia, mediatinoscopia, biopszia, pleuraűr szívás, respirátorok. Emésztőrendszer. Diagnosztika: endoszkópiák (oesophagus, gastro, jejuno, colono, recto). Terápia: endoszkópos sebészi terápia. Idegrendszer. Diagnosztika: electroenkefalográfia, mágneses magrezonancia vizsgálat, komputer tomográfia, célzókészülékek, elektróda diagnosztika, MAP-technika. Pótlás. Szervtranszplantáció. Szerv-, szövet- és funkciópótlás (műszív, művese, PM, érprotézis). Méret, funkció, szövetbarát tulajdonság. Invazív műszeres terápia. Invazív műszeres gyógyítási technikák (intervencionális radiológia). A három egyetemről meghívott előadók előadásuk elektronikus változatát kérésre a hallgatók számára rendelkezésre bocsátják jegyzetként.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat. 2-3 fős csoportokban gyakorlatként szívműtét megtekintése, exracorporealis vérkeringés, altató rendszerek, haemodynamikai laboratórium munkanapokon délelőtt, CT és MRI laboratórium látogatása.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele a foglalkozások legalább 70%-án való részvétel. A részvételt az előadók ellenőrzik.

A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

Elővizsga: --

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Szende Béla – Schaff Zsuzsa – Zalatnai Attila: Klinikopathológiai esettanulmányok.

Medicina, Budapest, 2003.

Nagy Zoltán (szerk.): Vascularis neurológia. B+V Kiadó, Budapest, 2006.

Flautner Lajos – Sárváry András: A sebészet és traumatológia tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2003.

Acsády György – Nemes Attila: Az érsebészet tankönyve. (2. kiadás) Medicina, Budapest, 2007. 09. 19.

Acsády György- Nemes Attila (szerk.): Az érbetegek klinikai és műtéttani atlasza. Medicina, Budapest, 2005.

Szarvas Ferenc (szerk.): Differenciáldiagnosztikai kalauz. Medicina, Budapest, 2006.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Készülés előadásokra
10
Készülés gyakorlatokra
14
Önálló tananyag feldolgozás
20
Vizsgafelkészülés50
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Nemes Attila egyetemi tanár, SE