Klinikai műszeres diagnosztika és terápia

A tantárgy angol neve: Clinical Diagnostics based on Measurement

Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 7.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIEUM122 1 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberin Zoltán,
4. A tantárgy előadója

Dr. Szeberin Zoltán egyetemi docens, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Dr. Entz László egyetemi tanár, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Dr. Fazekas Levente egyetemi docens, SE Szívsebészeti Tanszéki Csoport

Dr. Mészáros László klinikai főorvos, SE Mellkassebészeti Klinika

Dr. Radovits Tamás egyetemi docens, SE Kardiológiai Tanszék

Dr. Osztheimer István egyetemi adjunktus, SE Kardiológiai Tanszék

Dr. Csobay-Novák Csaba egyetemi adjunktus, SE Intervenciós Radiológiai Tanszék

Dr. Tóth Attila egyetemi tanársegéd, SE Kardiológiai Tanszék

Dr. Nemes Balázs egyetemi docens, SE Intervenciós Radiológiai Tanszék

Dr. Édes István egyetemi adjunktus, SE Kardiológiai Tanszék

Dr. Bencsik Beáta egyetemi adjunktus, SE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Nemes Balázs egyetemi docens, DE Szervtanszplantációs Tanszék

Dr. Erőss Loránd egyetemi docens, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár, SE Ortopédiai Klinika

Dr. Szendrői Attila egyetemi adjunktus, SE Urológiai Klinika

Dr. Szilvási István egyetemi tanár, MH Egészségügyi Központ

Mihályi Zsolt RB MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Dr. Rácz Kristóf egyetemi tanársegéd, SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

Dr. Dósa Edit egyetemi docens, SE Intervenciós Radiológiai Tanszék

Dr. Suhai Ferenc klinikai szakorvos, SE Kardiológiai Tanszék

Dr. Banga Péter egyetemi adjunktus, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

Dr. Király Ákos klinikai szakorvos, SE Kardiológiai Tanszék

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIEUM121" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
(TárgyEredmény( "BMEVIEUM200" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIEUM200", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az orvos által fizikális vizsgálattal nem követhető változások műszeres diagnosztikai módszereinek bemutatása. A hallgatókat elsősorban a klinikai szemlélettel kívánjuk megismertetni. Erre alapozva, - mind a terápiás módszerek sokaságát, mind az egyes terápiás eszközök fejlesztését és alkalmazását tárgyaljuk.

8. A tantárgy részletes tematikája

 

Bevezetés. Szívsebészeti műszerek, technikai fejlődés. A mellkassebészetben használatos műszerek. A tüdőtranszplantáció. A vérkeringési rendszer mérhető változásai (nyomásmérés, áramlásmérés, a szívizom-kontraktilitás mérése, EKG ép és kóros körülmények között). Műszerbemutató, gyakorlati foglalkozás a katéteres laboratóriumban. Modern képalkotó technikák: CT. Modern képalkotó technikák: MR. Intervenciós angiológia. Intervenciós kardiológia. Új diagnosztikus és terápiás lehetőségek a szemészetben. Otoneurológiai vizsgálómódszerek. Májtranszplantáció. Az onkológiai sebészet alapelveiről általában. Idegsebészeti technikai lehetőségek. Endoszkópos humán sebészet. Az ortopédiában használatos diagnosztikai és terápiás eszközök. Urológia, kőtörés. Klinikai nukleáris medicina. Diatermiás lehetőségek a sebészetben. Intraoperatív diagnosztika, pulzoximéter, aneszteziológiai diagnosztika. Intenzív terápia, monitorozás - gyakorlati bemutató. A supraaorticus erek sebészete, a stroke fogalma. Duplex scan vizsgálat agyér betegeken. Látogatás a CT és MT laboratóriumban - gyakorlati konzultáció. Korszerű eszközök alkalmazása a phlebológiában. Érsebészet, graft-műér kutatás, homograftok, stentgraftok. Arrythmia analízis, pacemaker terápia.

A meghívott előadók előadásuk elektronikus változatát kérésre a hallgatók számára rendelkezésre bocsátják jegyzetként.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat. Lehetőség van 2-3 fős kiscsoportokban gyakorlatként ér- és szívműtét megtekintésére munkanapokon délelőtt.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele a foglalkozások legalább 70%-án való részvétel. A részvételt az előadók ellenőrzik.

A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

Elővizsga: --

12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Nemes Attila: Klinikai műszeres diagnosztika és terápia. DVD
Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009. (Nagyvárad téri Elméleti Tömb)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Készülés előadásokra
10
Készülés gyakorlatokra
14
Önálló tananyag feldolgozás
20
Vizsgafelkészülés50
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Entz László egyetemi tanár, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék