Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Klinikai műszeres diagnosztika és terápia

  A tantárgy angol neve: Clinical Diagnostics based on Measurement

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. július 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  egészségügyi mérnöki szak, MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM122 1 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberin Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szeberin Zoltán egyetemi docens, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

  Dr. Fazekas Levente egyetemi docens, SE Szívsebészeti Tanszéki Csoport

  Dr. Mészáros László klinikai főorvos, SE Mellkassebészeti Klinika

  Dr. Radovits Tamás egyetemi docens, SE Kardiológiai Tanszék

  Dr. Osztheimer István egyetemi adjunktus, SE Kardiológiai Tanszék

  Dr. Csobay-Novák Csaba egyetemi adjunktus, SE Intervenciós Radiológiai Tanszék

  Dr. Tóth Attila egyetemi tanársegéd, SE Kardiológiai Tanszék

  Dr. Nemes Balázs egyetemi docens, SE Intervenciós Radiológiai Tanszék

  Dr. Édes István egyetemi adjunktus, SE Kardiológiai Tanszék

  Dr. Bencsik Beáta egyetemi adjunktus, SE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

  Dr. Nemes Balázs egyetemi docens, DE Szervtanszplantációs Tanszék

  Dr. Erőss Loránd egyetemi docens, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet

  Dr. Szendrői Miklós egyetemi tanár, SE Ortopédiai Klinika

  Dr. Szendrői Attila egyetemi adjunktus, SE Urológiai Klinika

  Dr. Szilvási István egyetemi tanár, MH Egészségügyi Központ

  Mihályi Zsolt RB MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  Dr. Rácz Kristóf egyetemi tanársegéd, SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

  Dr. Dósa Edit egyetemi docens, SE Intervenciós Radiológiai Tanszék

  Dr. Suhai Ferenc klinikai szakorvos, SE Kardiológiai Tanszék

  Dr. Banga Péter egyetemi adjunktus, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék

  Dr. Király Ákos klinikai szakorvos, SE Kardiológiai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anatómiai ismeretek megléte: a VIEUM121 Funkcionális anatómia tantárgy teljesítése vagy legalább 6 kreditnyi anatómiai ismeret igazolt megléte a tantárgy felvételének feltétele. Korábbi tanulmányok során elsajátított anatómiai ismeretek esetén a tantárgy felvételéhez kérvényt kell benyújtani.

  Élettani ismeretek megléte: a VIEUM200 Rendszerélettani alapismeretek tantárgy teljesítése vagy azonos félévben történő felvétele vagy legalább 6 kreditnyi élettani ismeret igazolt megléte a tantárgy felvételének feltétele. Korábbi tanulmányok során elsajátított élettani ismeretek esetén a tantárgy felvételéhez kérvényt kell benyújtani.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIEUM121" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  (TárgyEredmény( "BMEVIEUM200" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEUM200", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az orvos által fizikális vizsgálattal nem követhető változások műszeres diagnosztikai módszereinek bemutatása. A hallgatókat elsősorban a klinikai szemlélettel kívánjuk megismertetni. Erre alapozva, - mind a terápiás módszerek sokaságát, mind az egyes terápiás eszközök fejlesztését és alkalmazását tárgyaljuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  Bevezetés. Szívsebészeti műszerek, technikai fejlődés. A mellkassebészetben használatos műszerek. A tüdőtranszplantáció. A vérkeringési rendszer mérhető változásai (nyomásmérés, áramlásmérés, a szívizom-kontraktilitás mérése, EKG ép és kóros körülmények között). Műszerbemutató, gyakorlati foglalkozás a katéteres laboratóriumban. Modern képalkotó technikák: CT. Modern képalkotó technikák: MR. Intervenciós angiológia. Intervenciós kardiológia. Új diagnosztikus és terápiás lehetőségek a szemészetben. Otoneurológiai vizsgálómódszerek. Májtranszplantáció. Az onkológiai sebészet alapelveiről általában. Idegsebészeti technikai lehetőségek. Endoszkópos humán sebészet. Az ortopédiában használatos diagnosztikai és terápiás eszközök. Urológia, kőtörés. Klinikai nukleáris medicina. Diatermiás lehetőségek a sebészetben. Intraoperatív diagnosztika, pulzoximéter, aneszteziológiai diagnosztika. Intenzív terápia, monitorozás - gyakorlati bemutató. A supraaorticus erek sebészete, a stroke fogalma. Duplex scan vizsgálat agyér betegeken. Látogatás a CT és MT laboratóriumban - gyakorlati konzultáció. Korszerű eszközök alkalmazása a phlebológiában. Érsebészet, graft-műér kutatás, homograftok, stentgraftok. Arrythmia analízis, pacemaker terápia.

  A meghívott előadók előadásuk elektronikus változatát kérésre a hallgatók számára rendelkezésre bocsátják jegyzetként.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat. Lehetőség van 2-3 fős kiscsoportokban gyakorlatként ér- és szívműtét megtekintésére munkanapokon délelőtt.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév végi aláírás feltétele a foglalkozások legalább 70%-án való részvétel. A részvételt az előadók ellenőrzik.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  Elővizsga: --

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Nemes Attila: Klinikai műszeres diagnosztika és terápia. DVD
  Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009. (Nagyvárad téri Elméleti Tömb)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Készülés előadásokra
  10
  Készülés gyakorlatokra
  14
  Önálló tananyag feldolgozás
  20
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Entz László egyetemi tanár, SE Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék