Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Funkcionális anatómia alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Functional Anatomy

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. december 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Fizikus szak, orvosi fizika szakirány

  MSc képzés

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIEUM000 2 4/0/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kozsurek Márk,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Simon László szaktanácsadó, SE Anatómiai Sz. F. Int.

  Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, SE Anatómiai Sz. F. Int.

  Dr. Noszek Annamária, egyetemi tanársegéd, SE Anatómiai Sz. F. Int.

  Dr. Kozsurek Márk egyetemi tanársegéd, SE Anatómiai Sz. F. Int.

  Garab Sándor orvosbiológiai mérnök, SE Anatómiai Sz. F. Int.

  Dr. Tóth E. Béla külső munkatárs

  Dr. Ember Zsolt külső munkatárs

  Dr. Sótonyi Péter SZIE Anatómiai Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése: Műszaki alapképzettségű hallgatók számára alaptárgyi bevezetőt nyújtani. A funkcionális anatómia a fizikus szak, orvosi fizika szakirány hallgatói számára az emberi test szerkezetének funkcionális szemléletű bemutatását nyújtja.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét. Bevezető, általános egyedfejlődés, csonttan.

  Az anatómia, szövettan és fejlődéstan egységes funkcionális szemlélete. A testkultúra, az ergonómia és a klinikum (diagnosztika, gyógyítás és rehabilitáció) szempontjainak beépítése. Az emberi egyedfejlődés áttekintése. Példák a gyakoribb fejlődési rendellenességekre, a rehabilitáció lehetőségeire. Testsíkok, irányok. A csontváz elemei. Tipikus törések RTG, CT és NMR felvételek értelmezése. Tipikus műtéti feltárások.

  2. hét. Az ízületek funkcionális anatómiája. Csontfejlődés, sérülések, rehabilitáció.

  Az ízületek áttekintése. A szöveti szerkezet, geometria, tengelyek és határoló tényezők szerepe a funkcióban. A rágóízület, a gerinc és a bordák ízületei. A medence statikája és szülészeti vonatkozásai. A végtagízületek áttekintése, tipikus sérülések ellátása. Ízületi fejlődési rendellenességek és betegségek.

  Skoliosis, csípőficam, porckorongsérv, izületi sérülések és betegségek rehabilitációja. A csontok fejlődése és funkcionális átépülési képessége.

  3. hét. A vázizomzat funkcionális anatómiája.

  A három izomtípus szövettani és funkcionális jellemzői. A vázizmok alaki változatai, tipikus funkcionális osztályok. Rágó és mimikai izmok. A fej-, gerinc- és légzőmozgások. A váll-, medenceövi és végtagizomzat. Kötőszöveti rekeszek. Izomláz, sérülések, bénulások, regeneráció. A traumatológiai versus funkcionális (és esztétikai) plasztikai sebészet.

  4. hét. Keringés I. - A szív - műtétek és rehabilitáció.

  A szív helyzete, röntgenvetülete, üregrendszere és saját erei. Infarktus, coronária-katéterezés, stent, bypass. A szívburok. A szájadékok funkcionális anatómiája. Tipikus fejlődési rendellenességek, gyakoribb betegségek. Szívműtétek, szívátültetés, rehabilitáció. A szív ingerképző és -vezető rendszere. Arrhytmia absoluta, WPW-szindróma, pészmékerek, kardioverzió újraélesztés. A kisvérköri keringés.

  5. hét. Keringés II. - A nagyvérkör, nyirokkeringés.

  Az érfal szövettana versus nyomás- és áramlásviszonyok. A fő értörzsek leírása. Diagnosztikus és terápiás szempontok. Utalás a v. portae rendszerére. A testfali és végtagkeringés. Intravénás injekciók. Akut és krónikus kanülök. A nyirokkeringés anatómiája, klinikai jelentősége. Embrionális keringés. Méhlepény.

  6. hét. A légzőrendszer.

  Az orrmelléküregek szerepe. Orrsövényműtét. Arcüregöblítés. A légutak garati szakasza, tonsillák. A gége felépítése, működése. Idegentest-beékelődés, légcsőmetszés és conicotomia. Az alsó légutak és a tüdő funkcionális anatómiája. A mellhártyaüreg funkcionális leírása, klinikai vonatkozások.

  7. hét. Az emésztőrendszer.

  A szájüreg, fogak fogfejlődés, rágómozgások, protézisek. A tápcsatorna funkcionális leírása. Nyál- és emésztőmirigyek. Az emésztőrendszer és a lép keringése, a v. portae rendszere. Hasüreg, hashártya, peritoneális dialízis. Endoszkópos műtétek.

  8. hét. Az urogenitalis rendszer

  A vese helyzete, tokjai, mikroszkópos szerkezete. Húgyutak, katéterezés. A férfi reproduktív szervek funkcionális anatómiája. A női reproduktív szervek. Medencefenék, medencei hashártyaviszonyok. Terhesség, a szülés mechanizmusa.

  9. hét. Az idegrendszer fejlődése és makroszkópiás leírása.

  Az idegrendszer normális és rendellenes fejlődése. Az agy és a gerincvelő makroszkópos leírása. A gerincvelői szelvény kapcsolata a vegetatív rendszerrel. A szimpatikus és paraszimpatikus funkciós szerveződés. A központi idegrendszer burkai és vérellátása. Likvortermelődés, -keringés, ciszterna és lumbálpunkció.

  10. hét. A gerincvelő funkcionális szerkezete.

  A gerincvelői szelvény szürkeállománya és a szegmentális reflexek. A felszálló pályák eredése, lefutása és funkciója. A leszálló pályák ismertetése. Léziók, érzéskiesések, bénulások, rehabilitáció.

  11. hét. Az agytörzs és agyidegek.

  A kopoltyúívi (V. VII. IX. X.) és a XI., XII. agyideg. A vesztibuláris receptorok funkcionális anatómiája. A III., IV., VI. agyideg motoros funkciói. Vesztibulo-okuláris reflex, az akaratlagos szemmozgások vezérlése.

  12. hét. A köztiagy, látó- és hallórendszer, neuroendokrin szabályozás.

  A III. kamra és thalamusz funkcionális anatómiája. A látópálya. A szem felépítése, működése, fény- és távolsági alkalmazkodás. A hallószerv és a hallópálya, cochleáris implantátumok. A hipotalamo-hipofizeális rendszer funkcionális anatómiája. A nem reproduktív endokrin szervek szabályozása.

  13. hét. A testtartás és az adaptív mozgásszabályozás.

  A kisagyi ill. extrapiramidális rendszer. A térbeliséget és mozgást tükröző információk gyűjtése és feldolgozása. A piramispálya és az extrapiramidális rendszer egymást kiegészítő szerepe. A kisagy kapcsolatrendszere, a kisagykérgi neuronhálózat konceptuális leírása.

  Funkcionális modellek. Extrapiramidális és kisagyi sérülések, működészavarok.

  14. hét. A féltekék funkcionális anatómiája.

  Lebenyek, tekervények, oldalkamrák, ciszternák. A limbikus rendszer.

  Szaglóreceptor és szaglópálya. A kérgi funkciók Brodman-mezői (PET). A kérgi neuronhálózat moduláris szerkezete. Kommisszurális és asszociatív pályák. A kapszula interna-agyvérzés és "stroke", kommóció. Gyógyítás és rehabilitáció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és preparátumbemutatás magyarázattal.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 13 kiszárthelyiből a legjobb 8 eredménye egyenként legalább 35% legyen. A kiszárthelyik eredménye a vizsgajegybe nem számít bele. A félév során egy házi feladatot kell elkészíteni és legkésőbb a vizsga előtt két héttel bemutatni. A házi feladat egy oldalas összefoglaló, ami a funkcionális anatómia és az orvosi fizika egy adott területen kihasznált kapcsolódását elemzi (például metszeti anatómia, besugárzásos daganatterápia). A házi feladat elfogadása a félév végi aláírás feltétele. A feladatra kapott érdemjegy a vizsga gyakorlati részjegyét képezi.

  A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  Elővizsga: --

  12. Konzultációs lehetőségek A vizsgát megelőzően - igény esetén - konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kiadott, ill. hálózaton hozzáférhető előadásvázlatok (handoutok) és ábraanyag (ált. Power Point formátum)

  Szentágothai-Réthelyi: Funkcionális Anatómia I.-III., hivatalos tankönyv

  Sobotta: Az Ember Anatómiájának Atlasza, I.II.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés26
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr Simon László szaktanácsadó, SE Anatómiai S. F. In.