Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott szenzorika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Applied Sensors Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak MSc képzés

  Alkalmazott Szenzorika mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMB04   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sántha Hunor,
  A tantárgy tanszéki weboldala később
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Géczy Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Farkas Csaba

  egyetemi adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Bojta Péter

  tanszéki mérnök

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mikroelektronika, Elektronikai Technológia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIETMB01", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A laboratóriumi gyakorlatok célja a leggyakrabban alkalmazott szenzor típusok megismerése működés közben, az alkalmazástechnika és rendszerbeépítés problémáinak tanulmányozása, a hitelesítés és mérés módszereinek megismerése. A tárgy célja továbbá, hogy a rendelkezésre álló korszerű fejlesztőeszközökön keresztül a hallgató képes legyen önállóan felépíteni egy alkalmazott szenzorikai mérőrendszert.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók a méréstechnikai környezetben alkalmazható szenzorokról, fejlesztőeszközökről kapnak ismertetést és gyakorlati példákat. A tematikus mérések során többek között az adatgyűjtés alapelveivel és eszközeivel, valamint a hozzájuk tartozó fejlesztőeszközökkel ismerkednek meg a méréseken részt vevő hallgatók. Ezek után a konkrét szenzorok és azok illesztési környezetének bemutatására kerül sor. A specifikus mérések a hőmérséklet-, fény-, nedvesség & páratartalom-, valamint nyomásérzékelés témakörét érintik gyakorlati példákon (pl. ipari érzékelés, lakossági szenzorok). A MEMS technológiák egyes szerkezetei, valamint az orvosbiológiai felhasználású eszközök fejlesztési- és alkalmazási technikái is megjelennek a tematikában. A tárgy során a vezetett méréseken túl egy projekt végigvitelét / kifejlesztését is elvégzik a hallgatók.

  1. Bevezető mérés, elvárások, projekt témák egyeztetése, munka- és balesetvédelem.

  2. Alkalmazott szenzorikai fejlesztőeszközök bemutatása. Arduino rendszer alapjainak ismertetése, digitális és analóg illesztés, shieldek, szenzor modul (breakout) élesztése, alapszintű mérésekkel.

  3. Szenzorok illesztése LabView rendszeren keresztül, virtuális műszerek alkalmazása szenzoros mérésekhez. Virtuális műszer validálása.

  4. Környezeti szenzorok vizsgálata ipari minőségű szenzorklaszterek segítségével. Ambiens hőmérsékletmérés, nyomás, páratartalom. Megjelenítési lehetőségek.

  5. Orvosbiológiai alkalmazású szenzorok vezetett mérés.

  6. MEMS szenzorok vezetett mérés (MFA 3D MEMS erőmérőchipje és/vagy MEMS pellisztor gázérzékelők).

  7. Projekt fejlesztési folyamat áttekintése, irodalmazás áttekintése, dashboard kialakítási lehetőségek bemutatása.

  8. Ipari hőmérséklet és nyomásmérés az elektronikai gyártás típuspéldáin keresztül. Kemencék bemérése szenzorklaszterrel.

  9. Projekt fejlesztés bemérése, validáció, laboratóriumi és terepi mérések összehasonlítása.

  10. Projekt fejlesztés bemutatása, műszaki tanulságok levonása, továbbfejlesztési lehetőségek áttekintése. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Négy órás laboratóriumi gyakorlatok
  10. Követelmények

  A laboratóriumi foglalkozásokon a kiadott útmutatókból felkészülten kell megjelenni. Elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén a laboratóriumi gyakorlatot pótolni kell. A laborfoglalkozások során a hallgatók jegyzőkönyv-vázlatot készítenek, melyet házi feladatként véglegesítenek.

  A félévközi jegy a felkészültség, a laboratóriumban nyújtott teljesítmény és a jegyzőkönyvek minősége alapján kerül megállapításra.

  A félév lezárásához valamennyi feladatot (laborfoglalkozást) sikeresen teljesíteni kell, amelynek része a projekt fejlesztés végigvitele.

  A gyakorlati jegy a foglalkozásokon kapott jegyek átlaga. Nem kaphat gyakorlati jegyet az, akinek teljesítetlen laborgyakorlata van.
  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi és pótlási időszak során felfelé kerekített L/5 (2) labor pótlással is teljesíthető. El nem fogadott jegyzőkönyv és a projekt fejlesztés bemutatása a pótlási hét végéig ismételhető.
  12. Konzultációs lehetőségek A félév során igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Harsányi G., Bojta P., Gordon P., Lepsényi I., Ballun G.: SensEdu – an Internet-Based Short Course in Sensorics, http://www.ett.bme.hu/

  Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999.

  Lambert M., Szenzorok - elmélet és gyakorlat, IM Kiadó és Mérnöki Iroda Kft., 2009.

   

  további irodalom:

   

  Webster John G., Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Taylor & Francis, 2014.

  Bosch, Automotive Handbook, 11th Edition, John Wiley & Sons, 2022
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra21
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése21
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Jegyzőkönyv készítése36

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  0

  120 

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Sántha Hunor, egyetemi docens, BME-ETT

  Dr. Géczy Attila, egyetemi docens, BME-ETT

  Dr. Farkas Csaba, egyetemi adjunktus, BME-ETT