Korszerű fejlesztési folyamatok menedzsmentje

A tantárgy angol neve: Management of Advanced Development Processes

Adatlap utolsó módosítása: 2024. január 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnök Szak MSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETMB03   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Gordon Péter egyetemi docens ETT
Dr. Illés Balázs egyetemi tanár ETT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat azokba a folyamatokba, amelyek rendszerbe szervezik a fejlesztő, valamint gyártó cégek szakmai munkáját és együttműködését, valamint, hogy megismertesse a hallgatókat azon statisztikai módszerekkel, amelyek az elektronikai ipar folyamatainak elemzésére használatosak, és segítséget nyújtanak a hatékony vezetői döntéshozatalban. Termékfejlesztési modellek, a professzionális fejlesztési folyamatok eszköztára (pl. követelménymenedzsment, verzió követés, változás menedzsment) bemutatása. Biztonságkritikus elektronikai termékek fejlesztési szempontjai. A szakmai és pénzügyi szempontok kölcsönhatásának menedzsmentje a gyártásban: termékárazás, költségek, minőségi mutatószámok. Matematikai statisztikai módszerek ismertetése a gyártási folyamatok monitorozása során kapott eredmények kiértékelése és az ez általi döntéshozatal megkönnyítésére.
8. A tantárgy részletes tematikája

Előadások részletes tematikája

 1. Bevezetés
  A tárgy követelményeinek ismertetése. Ipari korszakváltások példái (a belsőégésű motoroktól az elektromos autókig, a mutatóktól a kijelzőkig). A cégstratégiától a termékbevezetésig (milyen jövőre és milyen jelenre koncentráljuk az erőforrásokat).
 2. Fejlesztési folyamatmodellek és menedzsmentjük
  Alapvető fejlesztési modellek ismertetése (pl. V modell, vízesés modell, agilis módszerek). Fejlesztési folyamatok szabványai, minősítések (SPICE, CMMI, ISO26262). Követelmény menedzsment, verzió- és konfiguráció menedzsment. Fejlesztési projektek menedzsmentje (tervezés, projekt követés, agilis módszertanok).
 3. A hardverfejlesztés folyamatai
  A hardverfejlesztés lépései. Analízisek a fejlesztés során (FMEA, WCA). Tesztelhetőségre, gyárthatótásra tervezés. Környezeti feltételekre való tervezés (termikus tervezés, EMC, kapcsolódás a mechanikai kialakításhoz).
 4. A szoftverfejlesztés folyamata
  A szoftverfejlesztés lépései. Agilis szoftverfejlesztés, folyamatos integrálás, folyamatos tesztelés. Tesztelhetőségre tervezés, szoftver karbantarthatóság (szoftverkomplexitás metrikák, coding guideline).
 5. A tesztfejlesztés folyamata
  A tesztfejlesztési lépései. A fejlesztés során és a gyártás során elvégzendő tesztek célja és módszerei. Szoftvertesztek (Unit tesztek, integrációs tesztek, rendszertesztek, HIL, MIL, BB teszt, WB teszt.) Tesztlefedettségi metrikák. Hardvertesztek. Gyártási tesztek fejlesztése (pl. AOI, ICT).
 6. Gyártási folyamatok tervezésének folyamata
  Termékéletciklus mérföldkövei. A termékfejlesztés és a gyártástervezés kapcsolata. Gyártási költségek és a gyártási stratégiák és technológiák meghatározása, kiválasztása, lokális és globális szinergiák. Az I4.0 szerepe a költségek csökkentésében.
 7. A gyártás működtetésének folyamatai
  Gyártósor elindításának lépései, sorozatgyártásra felkészítése. Termelés irányítás mutatószámai példákkal (fluktuáció és elégedettség, gép jellegű költségek, emberi jellegű költségek, minőségi mutatószámok, vevői elégedettség, logisztikai eredmények, üzleti eredmények). A pót alkatrészgyártás kötelezettségei és kihívásai.
 8. A minőség fogalma
  Minőségbiztosítási elvek és rendszerek az elektronikai iparban. A TQC, TQM és ISO 9000 keletkezése, alapelvei. Az ISO 9000 minőségi ügyi szabványrendszer felépítésének részletes bemutatása. Egyéb minőségbiztosítási rendszerek, MES stb.
 9. A minőségügy statisztikai alapjai
  Valószínűség számítás és a statisztika, Valószínűségi változók és eloszlások, az ingadozás paraméterei, nagyszámok törvényei. Statisztikai adatok grafikai reprezentációi (normalitásvizsgálat, hisztogram, idősorok és „bar chart”-ok stb.) Hatékony döntéshozatal grafikai reprezentációk alapján.
 10. Minőségbiztosítási módszerek
  Alap minőségbiztosítási módszerek bemutatása és alkalmazás az elektronikai gyártástámogatásban: Six Sigma elvek, Failure mode effects analysis (FMEA) módszer, halszálka diagram, Pareto diagramm, hisztogram, szórás diagram, stratifikációs vizsgálat, szabályozó- és ellenőrző kártya.
 11. Statisztikai adatgyűjtés és osztályozás
  A minőségbiztosítás sajátosságai a mikroelektronikában. Statisztikai mintavételezés alapjai és a mintavételes ellenőrzés bemutatása. Mintavételi eljárások bemutatása és mintanagyság meghatározása. Az AQL (acceptable quality level) módszer és alkalmazása.
 12. Statisztikai minták kiértékelési módszerei
  Becsléselmélet (pont és intervallum becslés), a mintavételes becslésének pontossága. A konfidencia intervallum és hipotézis vizsgálatok alkalmazása az elektronikai iparban. Összefüggőség vizsgálatok bemutatása. A döntéshozatal és annak korlátai statisztikai minták alapján.
 13. Az SPC (Statistic Process Control) módszer
  Az SPC alapjai, adatgyűjtés és osztályozás. Folyamatparaméterek és szabályozókártyák, elfogadási és beavatkozási határok, és az SPC döntési algoritmusok bemutatása. Gép- és folyamatképesség vizsgálatok. Hibaráta fogalma, gép- és folyamatképességi indexek, minőségkapacitás, és stabilitás ismertetése.

   

Tantermi gyakorlatok tematikája:

 1. Fejlesztési projekttervezés esettanulmány, verzió és konfiguráció menedzsment.
 2. Részáramkör worst case analízise (WCA) és tesztjének megtervezése.
 3. Konkrét termék gyártósorának megtervezése 1.
 4. Konkrét termék gyártósorának megtervezése 2.
 5. Statisztikai mintavételezési példák.
 6. Minta kiértékelési feladatok megoldása az elektronikai iparban.
 7. Folyamat szabályozásai és képesség számítási példák.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és tantermi gyakorlat.
10. Követelmények
Szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi sikeres megírása (min. 45%)
Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga 
11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Szabó Gábor Csaba (szerk.): Minőségszabályozás és –ellenőrzés. Műegyetemi Kiadó, Budapest 1997.
 • Tenner, A.R., - DeToro, I.J.: Teljes körű minőségmenedzsment, TQM. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1997.
 • Tóth T.: Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999.
 • Mikroelektronika és elektronikai technológia, szerk. Mojzes Imre, Tankönyvkiadó, 2005.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés előadásokra14
Félévközi készülés gyakorlatokra14
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Gordon Péter, egyetemi docens, ETT és Dr. Illés Balázs, egyetemi tanár, ETT