Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott szenzorika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Applied Sensorics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak MSc képzés

  Alkalmazott Szenzorika mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMB01 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sántha Hunor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Fürjes Péter

  laborvezető

  MTA TTK MFA

  Dr. Bonyár Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Géczy Attila

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Kámán Judit

  tanársegéd

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikai Technológia és Anyagismeret, Fizika, Mikroelektronika és Technológia, Szenzorok működése és technológiái

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVIETMB04", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMB04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől. Kötelező: „Szenzorok működése és technológiái” c. tárgyból aláírás
  7. A tantárgy célkitűzése A laboratóriumi gyakorlat célja egyes szenzor típusok megismerése működés közben, az alkalmazástechnika és rendszerbeépítés problémáinak tanulmányozása, a hitelesítés módszereinek megismerése. Egy-egy laborgyakorlaton az adott szenzoros rendszert kell jellemezni (pl. statikus karakterisztika felvétele, nullponti hiba bemérése, ismételhetőség, reprodukálhatóság, mérés bizonytalanságainak kiismerése, akár mesterségesen nehezített körülményekkel (a szenzor vagy a rendszer zavarása, kereszteffektusok kompenzálása)
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók 7 db 4 órás tematikus laborgyakorlatot teljesítenek. A gyakorlatok az előző és az adott félévben párhuzamosan futó „Szenzorok működése és technológiái” és „Szenzorok alkalmazásokban” c. tárgyak tananyagát bővíti. A félév elején, az első gyakorlaton a hallgatók eligazítást kapnak a felkészülési követelményekről, munkavédelmi, baleset-megelőzési tudnivalókról és a gyakorlatvezetők által a teljesítményértékeléskor figyelembe vett elvárásokról.

   

  A laborgyakorlatok tematikája:

  1. POZÍCIÓÉRZÉKELÉS: távolságmérők, közelítéskapcsolók, analóg útérzékelők.

  2. HŐMÉRSÉKLET ÉS NYOMÁS ÉRZÉKELÉS: fülhőmérők, digitális lázmérők, higanyos lázmérő, tapintó hőmérő, ipari érintésmentes hőmérő, egyedi „mérőlétrák”.

  3. MEMS SZENZOROK - I.: Si-diafragma alapú mechanikai szenzorok (1. 3D erőmérő szenzor, 2. kapacitív differenciálnyomás szenzor).

  4. BIOSZENZOROK: SPRi alapú DNS detektálás, elektrokémiai elvű eszközök (pl. személyi vércukorszint mérők).

  5. MEMS SZENZOROK - II.: integrált fűtőszálas szenzorok (1. tömegáramlás mérő mikrofluidikához, 2. gázérzékelő).

  6. IN VIVO ORVOSBIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOK: pulzoximéterek, oszcillometriás vérnyomásmérők.

  7. IN VITRO ORVOSBIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOK: élő sejtek optikai monitorozása (OWLS alapú érzékelők).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A laboratóriumi gyakorlaton a kiadott mérési útmutatók alapján felkészülten kell megjelenni, amit a gyakorlat elején a gyakorlatvezető ellenőriz. Az egyes gyakorlatok után a hallgatók osztályzatot kapnak a felkészültségük, a mérési feladat elvégzése közben mutatott aktivitásuk és a mérési jegyzőkönyv alapján. Az osztályzatok átlaga adja ki a félév végi osztályzatot.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az el nem végzett laborgyakorlatok másik mérőcsoporthoz csatlakozva szorgalmi időszakon belül pótolhatók a tárgyfelelőssel e-mailben egyeztetve és erre egyedi engedélyt kérve, amennyiben az adott gyakorlat létszámkorlátja ezt megengedi.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a gyakorlatvezetőkkel és a tárgyfelelőssel egyeztetett időpontban folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgyhoz írott jegyzetek:

  Laborgyakorlati mérési útmutatók / Jegyzőkönyvsablonok

  SensEdu internetes előadásanyag: http://www.ett.bme.hu/sensedu/ 

  Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55048)

  További szakirodalom:

  Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Orvosbiológiai Mérnökképzés, OBMK, 1998.

  Harsányi, G.: Polymer Films in Sensor Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA), Basel, 1995.

  Harsányi, G.: Sensors in Biomedical Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA) Basel, (Switzerland), 2000.

  S. Middelhoek: Silicon sensors, Academic Press, 1989.

  W. Göpel: Sensors, VCH,1993.

  M. Prudenziati: Thick Film Sensors, Elsevier, 1994.

  Szentiday K., Dávid L., Kovács A., Bársony I.: Mikroelektronikai Érzékelők, MK, 1993. Bp.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés előadásra-
  Félévközi készülés gyakorlatra-
  Félévközi készülés laborra28
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása4
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz