Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott szenzorika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Applied Sensorics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak MSc képzés

  Alkalmazott Szenzorika mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMB01 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sántha Hunor, Elektronikai Technológia Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Fürjes Péter

  laborvezető

  MTA TTK MFA

  Dr. Bonyár Attila

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  Dr. Géczy Attila

  adjunktus

  Elektronikai Technológia Tsz

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronikai Technológia és Anyagismeret, Fizika, Mikroelektronika és Technológia, Szenzorok működése és technológiái

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nem különbözik a szakirányba kerülés feltételeitől. Kötelező: „Szenzorok működése és technológiái” c. tárgyból aláírás
  7. A tantárgy célkitűzése A laboratóriumi gyakorlat célja egyes szenzor típusok megismerése működés közben, az alkalmazástechnika és rendszerbeépítés problémáinak tanulmányozása, a hitelesítés módszereinek megismerése. Egy-egy laborgyakorlaton az adott szenzoros rendszert kell jellemezni (pl. statikus karakterisztika felvétele, nullponti hiba bemérése, ismételhetőség, reprodukálhatóság, mérés bizonytalanságainak kiismerése, akár mesterségesen nehezített körülményekkel (a szenzor vagy a rendszer zavarása, kereszteffektusok kompenzálása)
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A hallgatók 7 db 4 órás tematikus laborgyakorlatot teljesítenek. A gyakorlatok az előző és az adott félévben párhuzamosan futó „Szenzorok működése és technológiái” és „Szenzorok alkalmazásokban” c. tárgyak tananyagát bővíti. A félév elején, az első gyakorlaton a hallgatók eligazítást kapnak a felkészülési követelményekről, munkavédelmi, baleset-megelőzési tudnivalókról és a gyakorlatvezetők által a teljesítményértékeléskor figyelembe vett elvárásokról.

   

  A laborgyakorlatok tematikája:

  1. POZÍCIÓÉRZÉKELÉS: távolságmérők, közelítéskapcsolók, analóg útérzékelők.

  2. HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELÉS: fülhőmérők, digitális lázmérők, higanyos lázmérő, tapintó hőmérő, ipari érintésmentes hőmérő, egyedi „mérőlétrák”.

  3. MEMS SZENZOROK - I.: Si-diafragma alapú mechanikai szenzorok (1. 3D erőmérő szenzor, 2. kapacitív differenciálnyomás szenzor).

  4.. BIOSZENZOROK: SPRi alapú DNS detektálás, elektrokémiai elvű személyi vércukorszint mérők.

  5. MEMS SZENZOROK - II.: integrált fűtőszálas szenzorok (1. tömegáramlás mérő mikrofluidikához, 2. gázérzékelő).

  6. IN VIVO ORVOSBIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOK: pulzoximéterek, oszcillometriás vérnyomásmérők.

  7. IN VITRO ORVOSBIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOK: vízminták As-tartalom mérése és a folyadékkezelés eszközei fluidikai rendszerekben (1. optokapuk – „light barrier”-ek, 2. vezetőképesség méréses reagens keveredés detektálás, 3. folyadékadagolás és a hőprofil monitorozása).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A laboratóriumi gyakorlaton a kiadott mérési útmutatók alapján felkészülten kell megjelenni, amit a gyakorlat elején a gyakorlatvezető ellenőriz. Az egyes gyakorlatok után a hallgatók osztályzatot kapnak a felkészültségük, a mérési feladat elvégzése közben mutatott aktivitásuk és a mérési jegyzőkönyv alapján. Az osztályzatok átlaga adja ki a félév végi osztályzatot.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az el nem végzett laborgyakorlatok másik mérőcsoporthoz csatlakozva szorgalmi időszakon belül pótolhatók a tárgyfelelőssel e-mailben egyeztetve és erre egyedi engedélyt kérve, amennyiben az adott gyakorlat létszámkorlátja ezt megengedi.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, a gyakorlatvezetőkkel és a tárgyfelelőssel egyeztetett időpontban folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tantárgyhoz írott jegyzetek:

  Laborgyakorlati mérési útmutatók / Jegyzőkönyvsablonok

  SensEdu internetes előadásanyag: http://www.ett.bme.hu/sensedu/ 

  Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I. és Mizsei J. (szerk: Harsányi, G.): Érzékelők és beavatkozók, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, 1999. (55048)

  További szakirodalom:

  Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Orvosbiológiai Mérnökképzés, OBMK, 1998.

  Harsányi, G.: Polymer Films in Sensor Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA), Basel, 1995.

  Harsányi, G.: Sensors in Biomedical Applications, Technomic Publishing Co., Lancaster (USA) Basel, (Switzerland), 2000.

  S. Middelhoek: Silicon sensors, Academic Press, 1989.

  W. Göpel: Sensors, VCH,1993.

  M. Prudenziati: Thick Film Sensors, Elsevier, 1994.

  Szentiday K., Dávid L., Kovács A., Bársony I.: Mikroelektronikai Érzékelők, MK, 1993. Bp.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sántha Hunor

  egyetemi docens

  Elektronikai Technológia Tsz