Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati laboratórium

A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Analysis Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök Szak MSc képzés

Mikroelektronika és Elektronikai Technológia főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETMB00 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gordon Péter

egyetemi docens

ETT

Dr. Hurtony Tamás

egyetemi docens

ETT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Fizika, Elektronikai technológia

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM310" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETM310", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Hibaanalitika című tárgy aláírás

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy gyakorlati ismereteket nyújtson elektronikai alkatrészek és termékek minőségbiztosításának stratégiájáról, minőségi és hibaanalitikai vizsgálatainak megtervezéséről, végrehajtásáról, kiértékeléséről és dokumentálásáról.

8. A tantárgy részletes tematikája

A félév folyamán egy szándékosan hibásan legyártott elektronikai termék egyes alkatrészein (pl. egy beültetett Ball Grid Array tokon) terveznek és végeznek a hallgatók különböző méréseket. Ezzel megismerik az egyes módszerek előnyeit és hátrányait, továbbá az egymást kiegészítő jellegüket.

A laborgyakorlatok tematikája

1. alkalom

Bevezető és bemutató gyakorlat

2. alkalom

Röntgen-fluoreszcens spektrométeres (XRF) vizsgálat elvégzése az alkatrész, a nyomtatott huzalozású lemez és a forraszanyag anyagainak összetétel elemzése céljából. Az anyagok összehasonlítása a specifikációban és a szabványban rögzített értékekkel.

3. alkalom

Mechanikai deformáció mérése, nyúlásmérő bélyeg preparálása, méréstechnikája

4. alkalom

Röntgenes struktúravizsgálat elvégzése, értelmezése és dokumentálása a rejtett forrasztott kötések elemzéséhez.

5. alkalom

Pásztázó akusztikus mikroszkópos (SAM) vizsgálat megtervezése, elvégzése és értelmezése az integrált áramköri tokon belüli delaminációk és repedések feltérképezésére.

6. alkalom

Optikai mikroszkópos és penetrációs vizsgálatok elvégzése. Keresztcsiszolatok készítése és kiértékelésük elvégzése.

7. alkalom

Pásztázó elektronmikroszkópiai (SEM) és elektronsugaras mikroanalízis (EDS) vizsgálatok megismerése.

8. alkalom

Infravörös spektroszkópiai módszerek, a méréstechnika megismerése, eredmények kiértékelési lehetőségei.

9. alkalom

Termikus tranziens mérések

10. alkalom

Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon - ellenőrző mérés 1.

11. alkalom

Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon - ellenőrző mérés 2. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratóriumi gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A tantárgy keretében a hallgatóknak kötelező jelleggel, a félév elején megtartott 2 órás ismertető laboratóriumi gyakorlatot követően 8 alkalommal 4 órás laboratóriumi gyakorlaton, valamint 2 alkalommal 4 órás ellenőrző mérésen kell részt venniük.

 A vizsgaidőszakban: nincs.

11. Pótlási lehetőségek El nem végzett laborgyakorlat az utolsó tanulmányi héten pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vagy a gyakorlatokon a gyakorlatvezetővel
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az egyes gyakorlatokra vonatkozó mérési útmutatók letölthetők a BME-ETT honlapjáról

Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Készülés laborgyakorlatra
42
Felkészülés ellenőrző mérésre
36
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gordon Péter

egyetemi docens

ETT