Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati laboratórium

  A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Analysis Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak MSc képzés

  Mikroelektronika és Elektronikai Technológia főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMB00 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert, Elektronikai Technológia Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT

  Dr. Bonyár Attila

  adjunktus

  ETT

  Hurtony Tamás

  adjunktus

  ETT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM310" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM310", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Hibaanalitika című tárgy aláírás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy gyakorlati ismereteket nyújtson elektronikai alkatrészek és termékek minőségbiztosításának stratégiájáról, minőségi és hibaanalitikai vizsgálatainak megtervezéséről, végrehajtásáról, kiértékeléséről és dokumentálásáról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév folyamán egy szándékosan hibásan legyártott elektronikai termék egyes alkatrészein (pl. egy beültetett Ball Grid Array tokon) terveznek és végeznek a hallgatók különböző méréseket. Ezzel megismerik az egyes módszerek előnyeit és hátrányait, továbbá az egymást kiegészítő jellegüket.

  A laborgyakorlatok tematikája:

  ·        Röntgen-fluoreszcens spektrométeres (XRF) vizsgálat elvégzése az alkatrész, a nyomtatott huzalozású lemez és a forraszanyag anyagainak összetétel elemzése céljából. Az anyagok összehasonlítása a specifikációban és a szabványban rögzített értékekkel.

  ·        Forraszpaszta nyomtatás, alkatrészek beültetési pozíciójának, forrasztott kötések minősítése automatikus optikai vizsgálattal (AOI), a vizsgálatok megtervezése, végrehajtása, kiértékelése.

  ·        Forrasztott kötések mechanikai és villamos minősítése a legyártott áramkörökön és azok klimatikusan öregített példányain.

  ·        Röntgenes struktúravizsgálat elvégzése, értelmezése és dokumentálása a rejtett forrasztott kötések elemzéséhez.

  ·        Pásztázó akusztikus mikroszkópos (SAM) vizsgálat megtervezése, elvégzése és értelmezése az integrált áramköri tokon belüli delaminációk és repedések feltérképezésére.

  ·        Optikai mikroszkópos és penetrációs vizsgálatok elvégzése. Keresztcsiszolatok készítése és kiértékelésük elvégzése.

  ·        Pásztázó elektronmikroszkópiai (SEM) és elektronsugaras mikroanalízis (EDS) vizsgálatok megismerése.

  • Termikus tranziens mérések

  ·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon - vizsgamérés 1.

  ·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon – vizsgamérés 2.  

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratóriumi gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A tantárgy keretében a hallgatóknak kötelező jelleggel, a félév elején megtartott 2 órás ismertető laboratóriumi gyakorlatot követően 8 alkalommal 4 órás laboratóriumi gyakorlaton, valamint 2 alkalommal 4 órás vizsgamérésen kell részt venniük.

   A vizsgaidőszakban: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek El nem végzett laborgyakorlat az utolsó tanulmányi héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vagy a gyakorlatokon a gyakorlatvezetővel
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes gyakorlatokra vonatkozó mérési útmutatók letölthetők a BME-ETT honlapjáról

  Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

  Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra78
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT