Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati laboratórium

  A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Analysis Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. február 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak MSc képzés

  Mikroelektronika és Elektronikai Technológia főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMB00 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT

  Dr. Hurtony Tamás

  egyetemi docens

  ETT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Elektronikai technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM310" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM310", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIETMB02", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMB02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Hibaanalitika című tárgy aláírás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy gyakorlati ismereteket nyújtson elektronikai alkatrészek és termékek minőségbiztosításának stratégiájáról, minőségi és hibaanalitikai vizsgálatainak megtervezéséről, végrehajtásáról, kiértékeléséről és dokumentálásáról.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév folyamán egy szándékosan hibásan legyártott elektronikai termék egyes alkatrészein (pl. egy beültetett Ball Grid Array tokon) terveznek és végeznek a hallgatók különböző méréseket. Ezzel megismerik az egyes módszerek előnyeit és hátrányait, továbbá az egymást kiegészítő jellegüket.

  A laborgyakorlatok tematikája

  1. alkalom

  Bevezető és bemutató gyakorlat

  2. alkalom

  Röntgen-fluoreszcens spektrométeres (XRF) vizsgálat elvégzése az alkatrész, a nyomtatott huzalozású lemez és a forraszanyag anyagainak összetétel elemzése céljából. Az anyagok összehasonlítása a specifikációban és a szabványban rögzített értékekkel.

  3. alkalom

  Mechanikai deformáció mérése, nyúlásmérő bélyeg preparálása, méréstechnikája

  4. alkalom

  Röntgenes struktúravizsgálat elvégzése, értelmezése és dokumentálása a rejtett forrasztott kötések elemzéséhez.

  5. alkalom

  Pásztázó akusztikus mikroszkópos (SAM) vizsgálat megtervezése, elvégzése és értelmezése az integrált áramköri tokon belüli delaminációk és repedések feltérképezésére.

  6. alkalom

  Optikai mikroszkópos és penetrációs vizsgálatok elvégzése. Keresztcsiszolatok készítése és kiértékelésük elvégzése.

  7. alkalom

  Pásztázó elektronmikroszkópiai (SEM) és elektronsugaras mikroanalízis (EDS) vizsgálatok megismerése.

  8. alkalom

  Infravörös spektroszkópiai módszerek, a méréstechnika megismerése, eredmények kiértékelési lehetőségei.

  9. alkalom

  Termikus tranziens mérések

  10. alkalom

  Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon - ellenőrző mérés 1.

  11. alkalom

  Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon - ellenőrző mérés 2. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) laboratóriumi gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A tantárgy keretében a hallgatóknak kötelező jelleggel, a félév elején megtartott 2 órás ismertető laboratóriumi gyakorlatot követően 8 alkalommal 4 órás laboratóriumi gyakorlaton, valamint 2 alkalommal 4 órás ellenőrző mérésen kell részt venniük.

   A vizsgaidőszakban: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek El nem végzett laborgyakorlat az utolsó tanulmányi héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vagy a gyakorlatokon a gyakorlatvezetővel
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az egyes gyakorlatokra vonatkozó mérési útmutatók letölthetők a BME-ETT honlapjáról

  Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

  Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Készülés laborgyakorlatra
  42
  Felkészülés ellenőrző mérésre
  36
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gordon Péter

  egyetemi docens

  ETT