Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Komplex űrberendezések fejlesztésének koordinálása

  A tantárgy angol neve: Coordinating complex space systems design

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Űrmérnök mesterszak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA09   1/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hurtony Tamás József,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Csurgai-Horváth László

  Egyetemi docens

  HVT

  Dr. Horváth Péter

  Tanársegéd

  EET

  Dr. Hurtony Tamás

  Egyetemi docens

  ETT

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az űrvonatkozású projektek menedzsmentje némileg eltér a szokványos mérnöki gyakorlattól. A költséges és nagy kockázatú küldetések kivitelezése standardizált módon történik, melynek minden aspektusa szakértők által, korábbi tapasztalat alapján megalkotott, szabványok által szabályozott módon történik.

  Az Európai Űrügynökség (ESA) módszertan alapján az űrprojektek életciklusát tipikusan hét fázisra osztják. Ezekhez a fázisokhoz szorosan kapcsolódnak a komplett rendszer vagy az egyes alegységek szintjén végzendő konkrét tevékenységek. Ezek a tevékenységek az egyes fázisok között időben átlapolódhatnak és jellemzően olyan beszámolókkal zárulnak, melyek teljesítése szükséges, de nem elégséges feltétele a továbblépéshez. A tantárgy az egyes fázisok során végzendő feladatokat ismerteti tételesen, a hozzájuk tartozó dokumentumok formai és tartalmi követelményeinek bemutatásával. Konkrét példákon keresztül mutatjuk meg azokat a projektmenedzsment módszereket, melyek hatékony segítséget nyújthatnak egy komplex rendszerintegrációs feladat kivitelezésében.

  A tantárgy célkitűzése tehát az ilyen szabványos módon történő tervezés általános módszertanának ismertetése. Az Európai Együttműködés az Űrszabványosításért Testület (European Cooperation for Space Standardization -- ECSS) szervezeti felépítésének és a testület gondozásában lévő szabványok ismertetésén keresztül mutatja be az űrszövetségek által a gyakorlatban alkalmazott módszertan formai elemeit és követelményeit. Bár elsősorban az ESA által alkalmazott módszer formai követelményeinek való megfelelőségre koncentrál a tárgy, de kitekintést nyújt más űrügynökségeknél használatos módszertanokra is.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.            Bevezető
  Az Űr-projektek sajátosságai. A szabványosított tervezési módszertan szükségességének bemutatása gyakorlati példákon keresztül.

   2.            Az European Cooperation for Space Standardization – ECSS testület bemutatása

  A testület célkitűzéseinek és felépítésének ismertetés

   3.            Projekttervezési alapok az ECSS ajánlása alapján 1.

  Projekttervezés és szervezés, Projekt felbontási struktúrák, űr-projekt fázisokra bontása

   4.            Projekttervezési alapok az ECSS ajánlása alapján 2.

  Projekttervezési követelmények

   5.            Konfigurációkezelési alapelvek

  Konfigurációkezelési áttekintés, management és tervezés, konfigurációkezelés kivitelezése

   

  6.            Konfigurációkezelési alapelvek 2.
  Konfigurációkezeléssel szemben támasztott követelmények,

   7.            Költség- és időmanagement űrprojektekben

  Űr-projektek tervezésének idő és a költség-becsélési módszerei. Költség és időkontroll. Szerződéstípusok és a megállapodások fajtái és ezek jellemzői.

   8.            Integrált logisztikai támogatás

  Logisztikai kihívások áttekintése. Alkatrész elérhetőség, támogatás és emberi erőforrások managelése.

   9.            Kockázat management

  Kockázat management alapjai és folyamata és az azzal szemben támasztott követelmények

   10.          Műszaki dokumentációk

  A műszaki jellegű információk dokumentálásának módja.

   11.          Verifikációs és a tesztelési folyamatok dokumentációs igénye

   12.          Beszámoltatási kötelezettségek és beszámolási folyamatok ismertetése

  PDR, CDR, QR, MCR, LRR stb.

   13.          Dokumentum rendszerzési és archiválási cselekmények

  Adatbázis építések, archiválási stratégiák és gyakorlatok.               

   14.          Kitekintő előadás

  NASA, JAXA, CNSA,  Roszkoszmosz  módszertanok

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

   

  Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

   

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.

   


   

  10. Követelmények

  a.    A szorgalmi időszakban:

   A jegy megszerzésének feltétele a szorgalmi időszak alatt 2 db nagy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Valamint egy nagy házi feladat leadása a szorgalmi időszak utolsó előtti hét végéig, szóbeli beszámoló az utolsó héten. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a hallgató elégtelen érdemjegyet szerez.

   b.    A vizsgaidőszakban:

   -

  c.    Elővizsga:

   -

  11. Pótlási lehetőségek

  Szorgalmi időszakban pótzh, pótlási időszakban pótpótzh,

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező:

  Wertz, James R., David F. Everett, and Jeffery J. Puschell. Space mission engineering: the new SMAD. Microcosm Press, 2011. (pp. 1-123), (ISBN: 978-1881883159)

  M. Ann Garrison Darrin, Patrick A. Stadter, Aerospace Project Management Handbook, 2017

  (ISBN: 978-1498776523)

  Ajánlott:

  Diem Pham, NASA Space Flight Program & Project Management Handbook, 2017

  (NASA/SP-2014-3705).

  Alexander Kossiakoff, William N. Sweet, Samuel J. Seymour, Steven M. Biemer: Systems Engineering Principles and Practice 3nd Edition, Wiley-Interscienc, 2011, (pp. 549-578, 613-659) (ISBN: 978-1-119-51666-8)

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése16
  Kiselőadásra készülés16
  Vizsgafelkészülés
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Hurtony Tamás        Egyetemi docens, ETT