Fotonikai eszközök

A tantárgy angol neve: Photonics Devices

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

MSc képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETMA06 2 4/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hurtony Tamás József,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Jakab László

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tanszék

Dr. Hurtony Tamás

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Elektronikai technológia és anyagtudomány
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM113" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETM113", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETD224", "jegy", _) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETD224", "felvétel", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIETMA13", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETMA13", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése
A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa és megismertesse a gyakorlatban használt fény és anyag kölcsönhatáson alapuló eszközök működési elvét és az egyes eszközök karakterisztikus jellemzőit. 

Megszerezhető készségek, képességek: A fény alapvető tulajdonságai és az elektromágneses hullámok terjedésének alapjainak megismerése, a passzív optikai elemek működésének megismerése, a nem koherens fényforrások sajátosságainak ismerete, a lézerek fizikai alapjainak és működési feltételeinek megismerése, a különböző lézerfajták lényeges tulajdonságainak megismerése. Az optikában használt anyagok sajátosságainak megismerése. A fényérzékelésre használt detektorok működési elveinek elsajátítása, az alapvető radiometriai és fotometriai paraméterek megismerése, a képrögzítésre használt digitális szenzorok működésének megismerése, az képinformáció megjelenítésére szolgáló eszközök működési elvének megismerése

8. A tantárgy részletes tematikája
1 Bevezetés. A tárgy célkitűzése, tematikája és követelményei; a fény alapvető fizikai tulajdonságainak megismerése, az elektromágneses hullámterjedés alapjai.
2 Passzív és aktív optikai elemek, fizikai leírásuk, 
3 Nemkoherens fényforrások – termikus és luminescens sugárzók, világító diódák, Fotodetektorok 
4 Koherens fényforrások. Bevezetés. A lézerműködés alapfeltételei. A lézerek osztályozása lézer aktív közeg szerint.
5 Szilárdtest lézerek és alkalmazásaik, Lézerdiódák, fizikai paraméterei és alkalmazásai 
6 Optikai anyagok fizikai tulajdonságai. Optikai üvegek előállítása, tulajdonságai, alkalmazása. 
7 Optikai kristályok előállítása, tulajdonságai, alkalmazása  
8 Optikai célú multirétegek, Optikai elemek: modulátorok, deflektorok
9 Optikai elemek: polarizátorok, szűrők, nemlineáris optikai eszközök frekvenciaváltoztató elemek
10 Optikai kapcsolók Magnetoptikai és akusztooptikai eszközök
11 Folyadékkristályok optikai jellemzői, folyadékkristályos kijelzők típusai
12 Kijelzők, megjelenítők, Képmegjelenítők
13 Optikai adatátvitel, optikai szálkábelek 
14 CMOS és CCD eszközök a fényérzékelésben (és egyéb fényérzékelő eszközök)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények A szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozatot íratunk a 6. illetve a 13. hetekben.  Az aláírás megszerzésének feltételen mindkét zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése.
11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozatok pótlására, a pótlási héten van lehetőség. Pót-pót ZH főszabály szerint nincs.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az előadókkal előre egyeztetett időpontban, folyamatosan.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Safa O. Kasap , Optoelectronics & Photonics: Principles & Practices, 2nd Edition
Mikroelektronika és technológia Szerk.: Mojzes Imre
Lajta Gy. - Szép I.: Fénytávközlés
M.V. Klein - T.E. Furtak: Optics
B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics
Mojzes I. - Kökényesi Sándor: A fotonika anyagai és eszközei
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontaktóra56
Készülés előadásokra28
Készülés gyakorlatra0
Készülés laborra0
Készülés zárthelyire32
Házi feladat elkészítése0
Önálló tananyag-feldolgozás4
Vizsgafelkészülés0

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hurtony Tamás

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Jakab László

egyetemi tanár

Elektronikai Technológia Tsz

Dr. Pődör Bálint

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz