Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Photonic Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETMA06 2 4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jakab László Csaba, Elektronikai Technológia Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Jakab LászlóEgyetemi docensElektronikai Technológia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Szilárdtest fizika, Optika, Anyagtudomány
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETM113" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETM113", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETD224", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETD224", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a fotonika anyagaival, eszközeivel és alkalmazásaival kívánja megismertetni a hallgatókat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  1. A fotonika fizikai és technológiai alapjai

  1.1. Optikai adatátvitel és jelfeldolgozás

  1.2. Passzív elemek fizikája

  1.3. Aktív elemek fizikája

  1.4. Kritikus Technológiák

  2. Fényforrások és érzékelők

  2.1. Nem koherens fénnyel működő szerkezetek

  2.1.1. Izzók, lumineszcens elemek, fotóvezetők

  2.1.2. LED, PD, PT napelemek

  2.2. Koherens fénnyel működő eszközök

  2.2.1. Szilárdtest lézerek

  2.2.2. Lézer diódák

  2.2.3. Szuperrácsok

  3. Passzív elemek anyagai és tulajdonságai

  3.1. Üvegek

  3.2. Kristályok

  3.3. Polimerek

  4. Aktív optikai elemek anyagai és tulajdonságai

  4.1. Modulátorok, deflektorok

  4.2. Polarizátorok, szűrők

  4.3. Frekvenciaváltoztatók

  4.4. Bistabil elemek, kapcsolók

  4.5. Szolitonok az adatátvitelben

  4.6. Folyadékkristályos eszközök

  5. Fényérzékeny anyagok és optikai memória

  5.1. Az adatrögzítés paraméterei

  5.2. Ezüsthalogenid alapú rendszerek

  5.3. Ezüstmentes anyagok

  5.4. Magnetooptika

  6. Optikai adatátviteli és adatfeldolgozó rendszerek

  6.1. Fényszáloptika és adatátvitel

  6.2. Képfeldolgozás

  6.3. Optikai szenzorok

  7. Összegzés, kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, bemutatókkal
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása a TVSZ szerint. Három darab zárthelyi előre egyeztetett időpontban.
  11. Pótlási lehetőségek Pótzárhelyi lehetőség egy alkalommal, a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadást követő két órában.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Mikroelektronika és technológia Szerk.: Mojzes Imre

  2. Lajta Gy. - Szép I.: Fénytávközlés

  3. M.V. Klein - T.E. Furtak: Optics

  4. B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics

  5. Mojzes I. - Kökényesi Sándor: A fotonika anyagai és eszközei

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra50
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire40
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Mojzes ImreEgyetemi tanárElektronikai Technológia Tanszék