Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai lézertechnológia

  A tantárgy angol neve: Lasers in Electronics Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

   

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Elektronikai technológia és minőségbiztosítás szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM345 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Gordon Péter egyetemi docensBME-ETT
  Balogh Bálint adjunktus BME-ETT
  dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt egyetemi docens BME-ETT
  Berényi Richárd adjunktus BME-ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány

  Fizika

  Elektronikai technológia
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy bemutassa és megismertesse a lézerek működésének alapjait, konstrukciójukat és technológiai felhasználásuk lehetőségeit, a lézerfény kölcsönhatását az elektronikai termékek anyagaival, a lézeres anyagmegmunkálás folyamatait, továbbá a lézeres és hagyományos anyag-megmunkálási technológiák közötti lényeges különbségeket.

  A tantárgy elvégzésével a hallgatók képesek lesznek megítélni, hogy adott gyártási folyamatok hatékonysága növelhető-e lézeres technológiával, továbbá a technológiának megfelelő berendezés kiválasztására és a technológia optimalizálását elősegítő vizsgálatok megtervezésére, és új lézeres alkalmazások kifejlesztésében és bevezetésében való közreműködésre.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások tematikája:

  1.      A lézerek fizikai alapjainak bevezetése, abszorpciós és emissziós jelenségek, populáció inverzió. Egy általános lézer felépítése, működése. A lézernyaláb tulajdonságai, paraméterei.

  2.      Szilárdtest és gázlézerek, rezonátortípusok, gerjesztési módszerek. Működési üzemmódok. Diódalézerek.

  3.      A Q-kapcsolás elve és megvalósításának konstrukciós kérdései. A frekvenciatöbbszörözés.

  4.      Az anyagmegmunkálás, az abláció alapjai és hatásmechanizmusa áramköri hordozók és alkatrészek anyagaiban, a hullámhossz kiemelt szerepe.

  5.      Nagyfelbontású (a fókuszfolt átmérőjével összemérhető dimenziójú) anyageltávolítás pirolitikus és fotolitikus hatással.

  6.      Az impulzushossz szerepe a hőterhelt zónák csökkentésében, piko- és femto-szekundumos lézerimpulzusok.

  7.      Lézerrel megmunkálható és lézeres strukturálásra kifejlesztett anyagok az elektronikai technológiában.

  8.      A lézeres technológiákban alkalmazható mérési és minősítési módszerek, eszközök.

  9.      Az ipari lézerek általános felhasználási lehetőségei a hordozótechnológiában: fúrás, direkt és indirekt ábrakialakítás, strukturálás, gravírozás, forrasztás.

  10.  Vastagréteg alapú ellenállások lézeres értékbeállítása.

  11.  A forraszpaszta stencilek előállításának lézeres megoldása, a stencil minősítése.

  12.  Egyedi termékazonosítók (vonalkód, mátrixkód) jelölési technikája lézerrel.

  13.  Lézerrel létrehozott kötések, lézeres forrasztás.

  14.  Lézeralkalmazási kitekintés: lézeres vágás, hegesztés, orvosi lézerek, méréstechnika.

  15.  Lézerberendezések biztonsági kérdései, az lézersugár élettani hatásai, az emberi szervezet védelme, szabványok.

  A tantermi gyakorlatok tematikája:

  Különböző, nagy energiasűrűségű megmunkálások összehasonlítása a lézeres technológiával. Ipari gyártóberendezések konstrukciójának tanulmányozása a lézeres megmunkáló-állomások példáján. Lézeres technológiák kifejlesztésének lépései. Lézerrel értékbeállított rétegellenállások méretezési kérdései.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti egy alkalommal 2x45 perces előadás és kéthetente egy alkalommal 2x45 perces tantermi gyakorlat.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat előre meghirdetett időpontban.
  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten órarenden kívüli időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatóval előre egyeztetett időpontban vagy előadások után
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  John C. Ion: Laser Processing of Engineering Materials: Principles, Procedure and Industrial Applicaition, Elsevier, 2005  

  William M. Steen: Laser Material Processing, Springer

  Jean-Claude Diels, Wolfgang Rudolph: Ulatrashort Laser Pulse Phenomena, Elsevier, 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt egyetemi docens BME-ETT
  dr. Gordon Péter egyetemi docens BME-ETT
  Balogh Bálint adjunktus BME-ETT