Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati labor

A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Analysis Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

 

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Elektronikai technológia és minőségbiztosítás szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM310 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Gordon Péter egytemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
Dr. Bonyár Attila adjunktus Elektronikai Technológia Tanszék
Hurtony Tamás
tanársegédElektronikai Technológia Tanszék
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Anyagtudomány

Elektronikai technológia
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIETMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Megbízhatósági hibaanalitika aláírás.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy gyakorlati ismereteket nyújtson elektronikai alkatrészek és termékek minőségbiztosításának stratégiájáról, minőségi és hibaanalitikai vizsgálatainak megtervezéséről, végrehajtásáról, kiértékeléséről és dokumentálásáról.
8. A tantárgy részletes tematikája

A félév folyamán egy szándékosan hibásan legyártott elektronikai termék egyes alkatrészein (pl. egy beültetett Ball Grid Array tokon) terveznek és végeznek a hallgatók különböző méréseket. Ezzel megismerik az egyes módszerek előnyeit és hátrányait, továbbá az egymást kiegészítő jellegüket.

A laborgyakorlatok tematikája:

·        Röntgen-fluoreszcens spektrométeres (XRF) vizsgálat elvégzése az alkatrész, a nyomtatott huzalozású lemez és a forraszanyag anyagainak összetétel elemzése céljából. Az anyagok összehasonlítása a specifikációban és a szabványban rögzített értékekkel.

·        Forraszpaszta nyomtatás, alkatrészek beültetési pozíciójának, forrasztott kötések minősítése automatikus optikai vizsgálattal (AOI), a vizsgálatok megtervezése, végrehajtása, kiértékelése.

·        Forrasztott kötések mechanikai és villamos minősítése a legyártott áramkörökön és azok klimatikusan öregített példányain.

·        Röntgenes struktúravizsgálat elvégzése, értelmezése és dokumentálása a rejtett forrasztott kötések elemzéséhez.

·        Pásztázó akusztikus mikroszkópos (SAM) vizsgálat megtervezése, elvégzése és értelmezése az integrált áramköri tokon belüli delaminációk és repedések feltérképezésére.

·        Optikai mikroszkópos és penetrációs vizsgálatok elvégzése. Keresztcsiszolatok készítése és kiértékelésük elvégzése.

·        Pásztázó elektronmikroszkópiai (SEM) és elektronsugaras mikroanalízis (EDS) vizsgálatok megismerése.

·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon 1.

·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon 2.

·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon 3.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy keretében a hallgatóknak kötelező jelleggel 9 alkalommal 4 órás laboratóriumi gyakorlaton kell részt venniük.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

·        A laboratóriumi gyakorlaton a kiadott mérési útmutatók alapján felkészülten kell megjelenni, amit a gyakorlat elején a gyakorlatvezető ellenőriz.

·        Az egyes gyakorlatokon a hallgatók osztályzatot kapnak a felkészültségük, a mérési feladat elvégzése közben mutatott aktivitásuk és a mérési jegyzőkönyv alapján. Az osztályzatok átlaga 50%-os súllyal számít bele a félév végi osztályzatba.

·        A hallgatók az utolsó laborgyakorlaton vizsgamérésen vesznek részt, ennek osztályzata 50%-os súllyal számít bele a félév végi osztályzatba.

11. Pótlási lehetőségek

El nem végzett laborgyakorlat az utolsó tanulmányi héten pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vagy a gyakorlatokon a gyakorlatvezetővel.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·        Az egyes gyakorlatokra vonatkozó mérési útmutatók letölthetők a BME-ETT honlapjáról

·        Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

·        Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra40
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés38
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Gordon Péter egyetemi docens BME-ETT
Balogh Bálint