Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségbiztosítási és minőségvizsgálati labor

  A tantárgy angol neve: Quality Assurance and Analysis Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

   

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Elektronikai technológia és minőségbiztosítás szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM310 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gordon Péter Róbert,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Gordon Péter egytemi docens Elektronikai Technológia Tanszék
  Dr. Bonyár Attila adjunktus Elektronikai Technológia Tanszék
  Hurtony Tamás
  tanársegédElektronikai Technológia Tanszék
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Anyagtudomány

  Elektronikai technológia
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Megbízhatósági hibaanalitika aláírás.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy gyakorlati ismereteket nyújtson elektronikai alkatrészek és termékek minőségbiztosításának stratégiájáról, minőségi és hibaanalitikai vizsgálatainak megtervezéséről, végrehajtásáról, kiértékeléséről és dokumentálásáról.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A félév folyamán egy szándékosan hibásan legyártott elektronikai termék egyes alkatrészein (pl. egy beültetett Ball Grid Array tokon) terveznek és végeznek a hallgatók különböző méréseket. Ezzel megismerik az egyes módszerek előnyeit és hátrányait, továbbá az egymást kiegészítő jellegüket.

  A laborgyakorlatok tematikája:

  ·        Röntgen-fluoreszcens spektrométeres (XRF) vizsgálat elvégzése az alkatrész, a nyomtatott huzalozású lemez és a forraszanyag anyagainak összetétel elemzése céljából. Az anyagok összehasonlítása a specifikációban és a szabványban rögzített értékekkel.

  ·        Forraszpaszta nyomtatás, alkatrészek beültetési pozíciójának, forrasztott kötések minősítése automatikus optikai vizsgálattal (AOI), a vizsgálatok megtervezése, végrehajtása, kiértékelése.

  ·        Forrasztott kötések mechanikai és villamos minősítése a legyártott áramkörökön és azok klimatikusan öregített példányain.

  ·        Röntgenes struktúravizsgálat elvégzése, értelmezése és dokumentálása a rejtett forrasztott kötések elemzéséhez.

  ·        Pásztázó akusztikus mikroszkópos (SAM) vizsgálat megtervezése, elvégzése és értelmezése az integrált áramköri tokon belüli delaminációk és repedések feltérképezésére.

  ·        Optikai mikroszkópos és penetrációs vizsgálatok elvégzése. Keresztcsiszolatok készítése és kiértékelésük elvégzése.

  ·        Pásztázó elektronmikroszkópiai (SEM) és elektronsugaras mikroanalízis (EDS) vizsgálatok megismerése.

  ·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon 1.

  ·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon 2.

  ·        Önálló problémamegoldás elektronikai gyártásból származó valós mintákon 3.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy keretében a hallgatóknak kötelező jelleggel 9 alkalommal 4 órás laboratóriumi gyakorlaton kell részt venniük.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  ·        A laboratóriumi gyakorlaton a kiadott mérési útmutatók alapján felkészülten kell megjelenni, amit a gyakorlat elején a gyakorlatvezető ellenőriz.

  ·        Az egyes gyakorlatokon a hallgatók osztályzatot kapnak a felkészültségük, a mérési feladat elvégzése közben mutatott aktivitásuk és a mérési jegyzőkönyv alapján. Az osztályzatok átlaga 50%-os súllyal számít bele a félév végi osztályzatba.

  ·        A hallgatók az utolsó laborgyakorlaton vizsgamérésen vesznek részt, ennek osztályzata 50%-os súllyal számít bele a félév végi osztályzatba.

  11. Pótlási lehetőségek

  El nem végzett laborgyakorlat az utolsó tanulmányi héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vagy a gyakorlatokon a gyakorlatvezetővel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        Az egyes gyakorlatokra vonatkozó mérési útmutatók letölthetők a BME-ETT honlapjáról

  ·        Electronic Failure Analysis Handbook – Perry L. Martin, McGraw-Hill, 1999

  ·        Szabványos vizsgálati módszerek – IPC TM-650

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés38
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Gordon Péter egyetemi docens BME-ETT
  Balogh Bálint