Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyintegráltságú moduláramkörök

  A tantárgy angol neve: Highly Integrated Module Circuits

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. szeptember 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

   

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Elektronikai technológia és minőségbiztosítás szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM240 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berényi Richárd,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Harsányi Gábor egyetemi tanár ETT
  Dr. Berényi Richárd egyetemi docens ETT
  Dr. Krammer Olivér adjunktus ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronikai technológia; Elektronika; Anyagtudomány
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nem különbözik az MSc képzésbe kerülés feltételeitől
  7. A tantárgy célkitűzése
  • a nagy alkatrész sűrűségű moduláramkörök alapvető típusainak bemutatása,
  • a szerelőlemezek technológiai és konstrukciós elveinek ismertetése,
  • a kettő és háromdimenziós összekötési rendszerek összehasonlítása,
  • a nagy integráltság szerelés-technológiai, tokozási és minőségbiztosítási elveinek elsajátíttatása.
  Megszerezhető készségek/képességek:

  A tárgy követelményeit teljesítő hallgatók képesek lesznek:

  a nagy integráltságú moduláramkörök technologizálására és ezeknek a  technológiai folyamatoknak a tervezésére,

  javaslat tételre a fejlesztők felé a konstrukciós megoldások zsűrizésében,

  folyamatmérnöki feladatok ellátására és kapcsolattartásra a minőségbiztosítási és gyártásszervezési menedzsmenttel.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A nagy integráltságú, nagy alkatrész sűrűségű moduláramkörök típusai, szerelőlemezek fajtái: laminált hordozók (laminált PWB hordozón megvalósított multichip modulok, MCM-L), a vékonyréteg és polimer technológia kombinálásával kialakított (leválasztott rétegekből felépített MCM-D) típusok, a többrétegű kerámia technológiák és a vastagréteg technikák kombinációját alkalmazó változatok (MCM-C): magas hőmérsékletű (HTCC) ill. alacsony hőmérsékletű (LTCC) eljárással készülő együttégetett kerámiák. Alkatrészek eltemetése a hordozókban. Moduláramkörök két- és háromdimenziós kialakítása, flexibilis hordozók alkalmazása. Szerelési és kötési technológiák és ezek eszközei: a chipek kezelése, védelme és bumpolása, direkt chip beültetési és bekötési módszerek, a közvetlen mikrohuzalkötési technikák, „chip-on-board”, „chip-in-board”, „flip-chip”, TAB (Tape Automated Bonding), BGA (Ball Grid Array) kiszerelésű alkatrészek szerelése nagy alkatrész-sűrűségű hordozókon. Tokozási eljárások, a kivezetők anyagai, méretezése és kötési technikái, lezárási módszerek, hőtechnikai méretezés, hőelvezetési megoldások. Parazita hatások figyelembe vétele a tervezésben.

   

   

  1. Bevezetés; nagy integráltságú moduláramkörök típusai.
  2. Szerelőlemezek fajtái. Alkatrészek eltemetése a hordozókban.
  3. Az MCM-L moduláramkörök konstrukciói, parazita hatások figyelembevétele.
  4. Az MCM-C moduláramkörök konstrukciói.
  5. Az LTCC és a  HTCC többrétegű kerámiahordozók.
  6. A MCM-D moduláramkörök konstrukciói.
  7. Mikrohuzalkötések. Chipek beültetése: chip-and-wire, flip chip és TAB.
  8.  A BGA kiszerelésű alkatrészek változatai, azok szerelése nagysűrűségű hordozókon, javítás-újraforrasztási megoldások (BGA rework).
  9. Moduláramkörök két és háromdimenziós kialakítása: SiP, WLP, PoP és SoC.
  10.  Flexibilis hordozók anyagai; a mintázatkialakítás tervezési irányelvei flexibilis hordozókon.
  11. Moduláramkörök vizsgálati módszerei: AOI, AXI, RXI és SAM.
  12. Lézertechnológiák nagy integráltságú moduláramkörök kialakításához. Mikro- via kialakítási technológiák.
  13. Nagy integráltságú moduláramkörök tokozása és hőtechnikája.
  14. Nagy integráltságú moduláramkörök fejlesztési irányzatai.

  Az előadásokon a gyakorlati vonatkozások elméleti hátterének mesterdiploma szinthez elvárható elmélyítése kapja a fő hangsúlyt. A gyakorlatokon megismerik a hallgatók az egyes technológiai eljárások kombinációjával megvalósítható moduláramköri struktúrákat, azok működési elveit, konstrukciós problémáit. A gyakorlatok a következő főbb témák köré összpontosulnak:

  • Nagy integráltságú elektromos összeköttetések (HDI) kialakításának lehetősége flexibilis, laminált, vékonyréteg és kerámia alapú hordozókon.
  • Flexibilis alapanyagú hordozók alapanyag választéka, felhasználási területei.
  • Nagy integráltságú moduláramkörök mechanikus és termikus FEM szimulációja.
  • Chip méretű alkatrészek (R, C, BGA, µBGA, QFP, QFN) mechanikus és elektromos áramköri szimulációja.
  • Hőtechikai megoldások moduláramkörök hűtésére.
  • Lézerek gyakorlati alkalmazásai, esettanulmányok feldolgozása.
  • Alkatrészek tokozásának gyakorlati megközelítése, tokozások anyagának kiválasztása, tervezése.
  • IC chip-ek BUMP technológia változatai. Chip és Wafer bump kialakítás.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyaga a 2 óra/hét kiméretű, 2 óra/hét formában szervezett előadásokon kerül ismertetésre. Az 1 óra/hét kiméretű,  óra/hét formában, vagy kötetlenebbül szervezett gyakorlatokon a hallgatók a fenti problémakörökben kapnak részletesebb alkalmazástechnikai ismereteket, ipari konstrukciókat értékelnek, laborlátogatásokon vesznek részt.

  10. Követelmények

  a)   A szorgalmi időszakban:
  Egy sikeres nagyzárthelyi megírása.

  b)   A vizsgaidőszakban:
  Írásbeli vizsga előre kiadott tételsor alapján,

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten órarenden kívüli időpontban. Pót-pót ZH a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek A vizsgaidőszakban a vizsganapokat megelőző napon tartunk konzultációt a Tanszéken, az előadáson kihirdetett időpontban és teremben
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi Gábor - Illyefalvi-Vitéz Zsolt - Ripka Gábor: Multichip Modulok. Műegyetemi Kiadó. 2000. A jegyzet száma: 55052

   

  Rao R. Tummala: Fundamentals of Microsystems Packaging, McGraw-Hill, 2001
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Harsányi Gábor Egyetemi tanár ETT
  dr. Ripka Gábor c. docens ETT
  Berényi Richárd Adjunktus ETT