Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Érzékelők az orvosbiológiában

  A tantárgy angol neve: Sensors in Biomedical Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyi mérnöki szak

   

  MSc képzés

  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM205 2 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bonyár Attila,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Harsányi Gábor

   

  Egyetemi tanár

   

  ETT

   

  Dr. Sántha Hunor

   

  Adjunktus

   

  ETT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, Anyagtudomány, Biofizika, Szerves kémia
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos és optikai jeleket szolgáltató érzékelők működésének alapelveit, főbb típusait és orvosbiológiai alkalmazási lehetőségeit.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az érzékelők fogalma, felosztása, jellemzői, intelligens és integrált érzékelők, újszerű követelmények. Speciális anyagtípusok és technológiák (a szilícium anizotróp maratása, a felületi mikromegmunkálás, kerámiák, szervetlen és polimer rétegek leválasztása). Eszközstruktúrák az érzékelőkben: impedancia szerkezetek, félvezető eszközök, elektrokémiai cellák, kalorimetrikus, rezonátor és száloptikai típusok.A jelátalakításra alkalmas alapjelenségek:- a hőmérséklet hatásai: termorezisztív és termoelektromos, piroelektromos effektus- a mechanikai feszültség és deformáció hatásai: piezoelektromos, piezorezisztív effektus, kapacitásváltozás, elektretek- a mágneses tér hatásai: töltéseltérítés Hall-efektus, , magnetorezisztív effektus, hatás a szupravezetésre- sugárzások hatásai: termikus és kvantum effektusokA kémiai jelátalakítás molekuláris kölcsönhatásai: adszorpció, abszorpció, ionkicserélődés, a kémiai optikai jelátalakítás lehetőségei, bioérzékelők alapjai. Fizikai érzékelők és alkalmazásaik az orvosbiológiában: hőmérsékletmérés, hőmérsékletérzékelők egyéb alkalmazásai, mechanikai érzékelők alkalmazásai, ultrahang érzékelők az echográfiában, nukleáris detektorok a radiológiában, mágneses érzékelők alkalmazásai, áramlásmérés.Kémiai érzékelők és alkalmazásaik az orvosbiológiában: a vérbeli gázkoncentrációk és pH érzékelői (invazív és transzkután elektrokémiai érzékelők, optikai szálas érzékelők, kombinált típusok), oximetria, ionszelektív érzékelők, pH-mérés az emésztőrendszerben, szöveti pH/pO2 meghatározása és feltérképezése.Bioérzékelők: enzimatikus ill. biokatalitikus érzékelők (alapelvek, glukóz érzékelők, további biokatalitikus érzékelők, affinitás bioérzékelők (immuno-érzékelők, DNS-chipek), élő bioszenzorok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy 14 oktatási héten keresztül heti 2 órás előadások, és 2 órás tantermi gyakorlatok formájában kerül oktatásra.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a hallgatók a 10. oktatási héten a tantermi gyakorlaton írt, legalább elégséges eredményű zárthelyi dolgozattal szereznek aláírást a tárgyból.

  b.         A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek Pótlásra vonatkozóan a TVSZ intézkedései az irányadók
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadások végén vagy előre egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Harsányi G.: Érzékelők az orvosbiológiában, BME jegyzet, 1998.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire40
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Harsányi Gábor

   

  Egyetemi tanár

   

  ETT