Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vállalati alkalmazások integrációja

  A tantárgy angol neve: Enterprise Application Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

  Vállalatirányítási informatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM192   3/0/2/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás:Tanszék, Int.:
  Martinek Péter PhDegy. docensElektronikai Technológia Tanszék
  Szikora Béla PhDegy. docensElektronikai Technológia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A vállalatirányítási rendszerek felépítése, működésének alapjai. Alapvető programozási ismeretek és rendszerszemlélet.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Ajánlott a Gazdaságinformatika mesterszak, Integrált vállalatirányítási rendszerek c. tárgy korábbi vagy legalább egyidejű teljesítése.
  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókkal a tipikus vállalati alkalmazások integrációját, annak különféle megoldásait és módszereit. Bemutatni a tipikus megoldások (pl. adatbázis-, alkalmazás-, folyamatintegráció) jellegzetességeit és a kapcsolódó informatikai technológiákat.

  A tantárgy kialakítja a hallgatókban a rendszerek integrációjának képességét az üzleti oldalon megfogalmazott integrációs igények kielégítésére. A hallgatók képesek lesznek a különféle integrációs üzleti igények felmérésére, a vállalati rendszerek integrációs képességeinek azonosítására, az integrációs megoldás megtervezésére, az integráció adaptereinek és keretrendszerének konfigurálására és éles környezetben történő bevezetésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezető: Vállalati alkalmazások típusai, felépítésük, együttműködési lehetőségeik. Integráció alapvető fogalmai: résztvevő rendszerek, integrációs szint és módszerek, protokollok, tipikus architektúrák. Az üzleti oldal alapvető integrációs igényei: riportolás, adatbányászat, összetett folyamatok, migráció, biztonsági mentés.

  2. Üzleti igények felmérése és specifikációja. Modellező eszközök (pl. ARIS, Websphere Business Modeler), módszertanok és szabványok. Business Process Management (BPM).

  3. Az integráció szintjei: adatbázis integráció, vállalati adatbázisok, vállalatbeli és vállalatközi integráció, alkalmazásintegráció, folyamatintegráció. Információ és tudásintegráció.

  4. Üzenetkelező rendszerek. Mediáció, federáció. Middleware eszközök az alkalmazás integrációban. Az Enterprise Service Bus megközelítés.

  5. SOA architektúra és szolgáltatás alapú alkalmazás integráció. Alapfogalmak, kapcsolódó szabványok és technológiák. Összetett folyamatok definiálása és implementálása. Integrált folyamatok modellező eszközei.

  6. Esettanulmányok és konkrét megvalósítások: Microsoft Biztalk, IBM Websphere és BPM szoftvercsomag, SAP Netweaver&Composite Application Framework(CAF), Oracle FUSION, és nyílt forráskódú eszközök.

  7. A séma illesztés problémája – tipikus algoritmusok (strukturális, lingvisztikus és hibrid megközelítések) komplexitása, teljesítménye, alkalmazhatósága. Séma integráció. Példány alapú sémaillesztés.

  8. Adatreprezentációs és definíciós különbségek azonosítása. Transzformációk alkalmazási lehetőségei, szabványok és különféle architektúrális megközelítések. Adapter- és interfész-fejlesztés.

  9. Vállalati ontológiák. Ontológiák tervezése, integrációja. Esettanulmányok: konkrét vállalati ontológiák, (Oagis, xCBL, eb-XML) kapcsolódó szabványok és alkalmazhatóságuk.

  10. Ontológiák, szemantikai leírók és következtetők alkalmazása az alkalmazás integrációban. Szemantikus technológiák és kapcsolódó szabványok (WSMO-WSML, OWL-OWL-S, stb.) Szolgáltatások szemantikus annotációja. Szemantikával dúsított szolgáltatástárak.  Folyamatok célállapotánakdefiniálása, fél(automatikus) folyamatkomponálás.

  11. Integrációs architektúra kiépítése és üzemeltetése. Méretezés, kapacitástervezés, teljesítménybecslési és mérési módszerek. Összetett folyamatok tesztelése, monitorozása.

  12. Szolgáltatás alapú rendszerek és integrációs megoldások minőségbiztosítása. QoS, nem funkcionális teljesítményparaméterek optimalizálása, tervezési és futásidejű megközelítések és módszerek.

  13. Felület integráció, portál alapú vállalati alkalmazás integrációja. Robosztus és nyílt keretrendszerek alkalmazhatósága, teljesítménye. Konkrét rendszerek legfontosabb sajátosságai (Websphere Portal, Liferay Portal, Microsoft Portal Solutions).

  14. Vállalati alkalmazás integráció mint projekt. Tipikus résztvevők és szerepek, projekt fázisok és feladatok. Projekt tervezés és támogatás. Esettanulmányok.

  Laboratóriumi gyakorlatok:

  A laboratóriumi gyakorlat a következő integrációs eszközökre, technológiákra illetve konkrét vállalati rendszerekre épít: folyamattervező és modellező eszközök (pl. ARIS vagy Rational szoftverek illetve IBM Websphere Business Modeler, TIBCO iProcess Suite és Business Studio), folyamatimplementációs eszközök (pl. IBM Integration Developer), futtató rendszerek pl. (ActiveVOS Server) és standard vállalati ERP rendszerek (pl. mySAP ERP, Microsoft Dynamics NAV, ABAS-ERP és QAD Enterprise).

  1. Ismerkedés az összetett rendszerkörnyezettel – ki/be jelentkezés, szerverek futtatása/leállítása, alapvető funkciók tesztelése, rendszerhasználat és menedzsment szimulált vállalati alkalmazás integrációs környezetben.

  2. Példa Webszolgáltatás létrehozása (illetve standard vállalati szolgáltatások aktiválása és elérése) és interfészhez illesztése, tesztelése.

  3. Humán interfész definiálása, implementálása. Kollaborációs feladat megoldásának tervezése, implementálása. Párhuzamos szálak és folyamatok alkalmazása, vizsgálata.

  4. BPEL folyamat finomhangolása, EJB (Enterprise Java Bean) hívás BPEL folyamatból. Szolgáltatás hívás JMS segítségével.

  5. Korrelációk használata, eseménykezelés. Hibakezelés és állapotgép.

  6. Transzformációk illesztése szolgáltatáshíváshoz. Különféle adapterek használata – specifikáció, implementáció és tesztelés.

  7. High availability és klaszterezés. Bevezetési folyamathoz kapcsolódó tesztelés. Üzemeltetési kérdések: monitorozás, teljesítményelemzés, QoS paraméterek meghatározása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, laboratóriumi foglalkozás.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  (1) Az ismeretek alkalmazását és készségszintű megértését a heti vagy 2 hét összevonásával blokkosított laboratóriumi gyakorlatok segítik. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.

  (2) Az ismereteket 7 alkalommal a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon az előadás alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.

  (3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

  (4) Az aláírás megszerzésének feltétele az összes laboratóriumi gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése.

  b.       A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

  c.       Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

  A vizsgajegy jegy megszerzésének feltétele legalább elégséges szintű szóbeli vizsga. A megállpításának módja: a laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga 50 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 50%-ban súlyozva.

  11. Pótlási lehetőségek Kettő hét laboratóriumi gyakorlata pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, külön egyeztetett időpontban kell.
  12. Konzultációs lehetőségek Minden laboratóriumi felkészüléshez és a vizsga előtt egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·         Lam, W., Shankararaman. V: Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implementation and Technologies. Information Science Reference, 2007.

  ·         Hohpe, G., Woolf, B.: Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2003.

  ·         Manouvrier, B., Menard, L.: Application Integration: EAI B2B BPM and SOA, Wiley-IEEE Press, 2008.

  ·         Campbell, S., Mohun, V.: Mastering Enterprise SOA with SAP NetWeaver and mySAP ERP, John Wiley & Sons, Inc., 2006.

  ·         Gaaevic, D., Djuric, D., Devedzic, V., Selic, B.: Model Driven Architecture and Ontology Development, Springer-Verlag New York, Inc., 2006.

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra70
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása60
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Martinek Péter PhDegy. docensElektronikai Technológia Tanszék
  Szikora Béla PhDegy. docensElektronikai Technológia Tanszék