Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja

A tantárgy angol neve: ERP System Implementation

Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés
Vállalatirányítási informatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETM191   3/0/2/v 6  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Martinek Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szikora Béla PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A vállalatirányítási rendszerek működésének alapjai. Alapvető programozási és adatbázis-kezelési ismeretek, rendszerszemlélet.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs.
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy bemutatja a vállalatirányítási rendszerek konfigurációs feladatait, a célrendszert specifikáló folyamatmodellek előállítási módszereit, a testreszabás és az átadás menetét, valamint a használat alatti folyamatos támogatás módszereit. Gyakorlati ismereteket nyújt a standard integrált vállalatirányítási információs rendszerek tipikus konfigurálási feladatairól, a vállalati folyamatmodellekhez illeszkedő rendszer létrehozásának módszertanáról.

A tantárgy kialakítja a hallgatókban a rendszerek bevezetéséhez szükséges képességeket, az üzleti folyamatok és az informatikai funkciók párhuzamos szemléletének készségét. Képesek lesznek a konfigurálási feladatok végrehajtására és/vagy a végrehajtás irányítására, a bevezetett rendszer folyamatos támogatására a teljes életcikluson keresztül.
8. A tantárgy részletes tematikája

1.  A konfiguráció előkészítési szakaszai, feladatai. A standard vállalatirányítási rendszerek tipikus modelljei és architektúrái.  A támogatott vállalatmodell azonosítása.

2.  A vállalati folyamatok felmérésének és meghatározásának módszerei. Követelményspecifikáció meghatározása, sikertényezők. A célrendszer specifikálása: modellezési módszerek, többszintű üzleti folyamatmodellek, business process mapping.

3.  A rendszer méretezése, processzorok száma, memória mérete, háttértár mérete, terhelésmegosztás.

4.  A rendszerkonfiguráció indítása, nyomkövetése. Installációs beállítások.

5.  Standard funkciók testreszabása paraméterezéssel, fejlesztéssel. A megjelenítési réteg konfigurálása, a kezelői felület alapbeállításai.

6.  Az értékesítési szervezet és a vállalat alapvető paraméterei. Alapvető területi és könyvelési beállítások.

7.  A funkcionális követelmények szerinti konfigurációk beállítása. Pénzügy, beszerzés, értékesítés, termelés követelményeinek teljesítése. Tipikus folyamatok, tipikus konfigurációs megoldások.

8.  Az adatbázis réteg konfigurálása standard eszközökkel. A felhasználóknak felkínált adatmezők tipizálása, a dialógus ablakok és lekérdezések illesztése paraméterezéssel.

9.  A standard alkalmazási réteg funkcióinak módosítási technikái. Az alkalmazási réteg programozási nyelve, adattípusai és adatszerkezetei, adatbázis-elérés, tipikus üzleti tranzakciókkal.

10.  Ügyfél-specifikus funkciók fejlesztése. Új adattáblák és adatmezők létrehozása. Új dialógus ablakok és lekérdezések. Triggerek és megszorítások rendszere, használata.

11.  Adatbázis-elérés külső rendszerekből. Protokollok, tipikus üzenetváltások. Szerver és kliens oldali konfigurációs lehetőségek.

12.  A funkciók rendszerezése, illesztése menürendszer alá. Többszintű környezetfüggő súgó készítése, és összeillesztése a menürendszerrel.

13. A rendszer többfázisú tesztelése, verifikálása. A használatba vétel előkészítésének feladatai, eszközei. A törzsadat migráció, konzisztencia ellenőrzés, adattisztítás, inkonzisztenciák feloldása.

14.    Cutover feltételek ellenőrzése. Rendszertámogatás stratégiái, módszerei. A módosítási igények kezelése-végrehajtása, minőségbiztosítás, dokumentálás, kibocsátás.

Laboratóriumi gyakorlatok:

1.      Egy konkrét vállalatirányítási rendszer fő moduljainak, folyamatainak áttekintése egy konkrét feladat teljes végig vitelével a törzsadatok definiálásától az értékesítés, az előkalkuláció és termelésprogramozás, a szükségletszámítás és ütemezés, gyártásütemezés, beszerzés, gyártás, kiszállítás, számlázás funkcióin keresztül. A célrendszer definiálása. 2 hét.

2.      A vállalatirányítási rendszer testreszabása. Jogosultságok, rendszerkonfiguráció beállítása, telepítést vezérlő paraméterek. 1 hét.

3.      Egy modellvállalat folyamatait támogató modulok és minta-funkciók telepítése, beparaméterezése. 1 hét.

4.      Adatbázis-konfiguráció. Standard sémák lekérdezése, egyedi táblák, rekordok, mezők definiálása. Standard kereső eszközkészlet megismerése és testreszabása. 1 hét.

5.      Adatkapcsolat felépítése külső alkalmazásokkal szabványos (pl. ODBC) és nem szabványos eszközökkel. Konfigurálás a rendszeren belül, és a külső rendszerben. A kapcsolat tesztelése. 1 hét.

6.      Kiegészítő programok fejlesztése. A programozási környezet megismerése, standard listázó programok módosítása. 2 hét.

7.      Egyéni igényeket kielégítő programok írása. A hatékony programozási eszközkészlet további elemeinek megismerése és alkalmazása. 2 hét.

 

8.      Eseményvezérelt programozás, adatsémák módosítása. Új adattábla létrehozása, az adatbeviteli maszkok szerkesztése. Eseményvezérelt programok írása. 2 hét.

9.      Menü- és súgórendszer módosítása, új komponensek felépítése és beillesztése a meglévő struktúrába. 1 hét.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, laboratóriumi foglalkozás.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

1) Az ismeretek alkalmazását és készségszintű megértését a heti vagy 2 hét összevonásával blokkosított laboratóriumi gyakorlatok segítik. A laborgyakorlatokon való részvétel kötelező.

(2) Az ismereteket a laboratóriumi gyakorlatokon mérjük. A gyakorlatokon az előadás alapján, illetve a kiadott útmutató alapján felkészülten kell megjelenni. A felkészülést beugró jelleggel mérjük. A gyakorlaton végzett munkát dokumentálni kell, a dokumentációt az óra végén be kell adni. A beadott dokumentációt és az elvégzett munkát osztályozzuk.

(3) A laboratóriumi gyakorlatot elégtelen felkészülés, sikertelen teljesítés vagy mulasztás esetén pótolni kell.

(4) Az aláírás megszerzésének feltétele az összes laboratóriumi gyakorlat legalább elégséges szinten való teljesítése.

b.       A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.

c.       Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk.

d.       A vizsgajegy megállapításának módja: A laboratóriumi gyakorlatokon megszerzett jegyek átlaga
 50 % -ban, és a szóbeli vizsga eredménye 50%-ban, ha a szóbeli vizsga legalább elégséges szintű.

 

11. Pótlási lehetőségek Kettő hét laboratóriumi gyakorlata pótolható. Pótolni a következő foglalkozás megkezdése előtt, a hallgató kezdeményezésére külön egyeztetett időpontban kell.
12. Konzultációs lehetőségek Minden laboratóriumi felkészüléshez és a vizsga előtt egyéni kezdeményezésre konzultációs lehetőséget biztosítunk.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·       Szikora B.: Vállalatirányítási rendszerek konfigurációja, BME, Előadás vázlata elektronikus formában, 2011. p. 224.

·       Szikora B., Várnai L., Orcsikné Dudás K., Nikodémusz R., Balogh Cs., Szitás Z.: Vállalati rendszerek konfigurációja laboratórium, BME, Elektronikus tankönyv, 2009. p. 106.

·      Glynn C. Williams: Implementing SAP ERP Sales & Distribution, McGraw-Hill, 2008, p 513.

·      Hernández, J. A., Jim Keogh, J., Martinez, F. F.: SAP R/3 Handbook. McGraw-Hill, 2006.     

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra70
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása60
Vizsgafelkészülés50
Összesen180
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szikora Béla PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Könyves-Tóth Mihály dr

c. egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Martinek Péter PhD

egy. docens

Elektronikai Technológia Tanszék