Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fotonikai eszközök

  A tantárgy angol neve: Photonics Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. szeptember 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak 

  MSc képzés 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM113 2 4/0/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jakab László Csaba,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Jakab LászlóEgyetemi tanárElektronikai Technológia Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika, Szilárdtest fizika, Optika, Anyagtudomány

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIETMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a fotonika anyagaival, eszközeivel és alkalmazásaival kívánja megismertetni a hallgatókat
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  1. A fotonika fizikai és technológiai alapjai

  1.1. Optikai adatátvitel és jelfeldolgozás

  1.2. Passzív elemek fizikája

  1.3. Aktív elemek fizikája

  1.4. Kritikus Technológiák

  2. Fényforrások és érzékelők

  2.1. Nem koherens fénnyel működő szerkezetek

  2.1.1. Izzók, lumineszcens elemek, fotóvezetők

  2.1.2. LED, PD, PT napelemek

  2.2. Koherens fénnyel működő eszközök

  2.2.1. Szilárdtest lézerek

  2.2.2. Lézer diódák

  2.2.3. Szuperrácsok

  3. Passzív elemek anyagai és tulajdonságai

  3.1. Üvegek

  3.2. Kristályok

  3.3. Polimerek

  4. Aktív optikai elemek anyagai és tulajdonságai

  4.1. Modulátorok, deflektorok

  4.2. Polarizátorok, szűrők

  4.3. Frekvenciaváltoztatók

  4.4. Bistabil elemek, kapcsolók

  4.5. Szolitonok az adatátvitelben

  4.6. Folyadékkristályos eszközök

  5. Fényérzékeny anyagok és optikai memória

  5.1. Az adatrögzítés paraméterei

  5.2. Ezüsthalogenid alapú rendszerek

  5.3. Ezüstmentes anyagok

  5.4. Magnetooptika

  6. Optikai adatátviteli és adatfeldolgozó rendszerek

  6.1. Fényszáloptika és adatátvitel

  6.2. Képfeldolgozás

  6.3. Optikai szenzorok

  7. Összegzés, kitekintés

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, bemutatókkal
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: az előadások látogatása a TVSZ szerint. Három darab zárthelyi előre egyeztetett időpontban.
  11. Pótlási lehetőségek Pótzárhelyi lehetőség egy alkalommal, a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadást követő két órában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Mikroelektronika és technológia Szerk.: Mojzes Imre

  2. Lajta Gy. - Szép I.: Fénytávközlés

  3. M.V. Klein - T.E. Furtak: Optics

  4. B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics

  5. Mojzes I. - Kökényesi Sándor: A fotonika anyagai és eszközei

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra50
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Mojzes Imre Egyetemi tanár Elektronikai Technológia Tanszék