Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikai technológia

  A tantárgy angol neve: Electronics Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. szeptember 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   

  Gépészmérnöki Kar 

  Mechatronikai mérnöki Mesterszak, MSc képzés  

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETM022 1 2/0/1/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Medgyes Bálint Károly, Elektronikai Technológia Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala www.ett.bme.hu
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék:

   

  Dr. Medgyes Bálintegyetemi docensETT
  Dr. Krammer Olivéregyetemi docens

  ETT

   Dr. Bonyár Attila egyetemi docens ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Anyagtudomány: vezetők (fémek, fémötvözetek), félvezetők, kerámiák, polimerek.
  Fizika: mechanika, rezgéstan, villamosságtan, elektromechanika, termodinamika, vákuumtechnika, optika, lézertechnika. Mérés- és műszertechnika.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező: Anyagtudomány, Optika, Mérés és modellezés

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Elektronikai technológia c. szakmai alaptárgy keretében folyó képzés elsődleges célja a hallgatóknak az elektronikai moduláramkörök és rendszerek kivitelezésével kapcsolatos alapvető elméleti és gyakorlati ismereteinek megszerzése, készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előadásokon vesznek részt, valamint laboratóriumi gyakorlatok keretében előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg

  ·        ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el az elektronikai termékek realizálása szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, gyártóberendezésekre és minősítő eszközökre vonatkozóan,

  ·        elsajátítják a moduláramkörök és készülékek megtervezésének, gyártásának és szerelésének alapvető módszereit, megismerkednek a technológia eszközeivel és számítógépes módszereivel, valamint a gyártás és ellenőrzés berendezéseivel,

  gyakorolják a megvalósítás technológiai módszereit, ill. eljárásait, és megismerik a moduláramkörök dokumentálásának, valamint a tervezési eredmények további gyakorlati felhasználásának legfontosabb szabályait.
  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások tematikája:

   

  1. Az elektronikai technológia rendszerezése, az alkatrészek, integrált áramkörök, szerelőlemezek, moduláramkörök és készülékek megvalósítási lehetőségei.

  2. A mikroelektronikai eszközök és alkatrészek technológiája. Furatba és felületre szerelhető alkatrészek.

  3. Vákuumtechnológia. Vékonyrétegek és félvezetők rétegfelviteli és rétegmódosító technológiái.

  4. Rétegek mintázatkészítési eljárásai: fotolitográfia, maratási eljárások.

  5. MEMS technológiák és alkalmazási példák.

  6. Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája. Többrétegű, nagy vezetéksűrűségű integrált huzalozások.

  7. Chipek és chipméretű alkatrészek, beültetési és kötési technológiák. Védőbevonatok, tokozási technológiák.

  8. Beültetési, furat- és felület-szerelési technológiák. A felületszerelés automatizálása.

  9. Forrasztási technológiai eljárások furat- és felületszereléshez.

  11.Vastagréteg áramkörök gyártástechnológiái.

  12. 

  A szerelési és kötési technológiák ellenőrzési eljárásai: optikai megfigyelés, röntgenes szerkezetvizsgálat, akusztikus mikroszkópia. Anyagvizsgálati eljárások. Hibaanalitika. 


  Laboratóriumi gyakorlatok tematikája:

   

  1. Nyomtatott huzalozások technológiája. Fúrás, furatfémezés, rajzolatkészítés, védőbevonatok gyártása.

  2. Vékonyrétegek technológiája, vákuumpárologtatás és lézeres megmunkálás.

  3. Felületi szereléstechnológia. Forraszpaszta stencilnyomtatása, beültetés, újraömlesztéses forrasztás.

  4. Nyomtatott huzalozású lemezek tervezése (CAD). 


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 14 kétórás előadás, és 4 négyórás laboratóriumi gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban a 4 laboratóriumi gyakorlat mindegyikét teljesíteni kell. A gyakorlatokra való felkészülést ellenőrizzük. Összesen egy laboratóriumi gyakorlat pótlására van lehetőség. Az összes gyakorlat teljesítése az aláírás és a félévközi jegy megadásának előfeltétele. 

  A hallgatók tudását a félév során három alkalommal (lásd tematika),  három-három kérdésből álló zárthelyivel ellenőrizzük.  A félévközi jegyet a ZH kérdésre kapott pontszám alapján állapítjuk meg, úgy, hogy az elégséges osztályzat legalább 40%-os megbízható és egyenletes tudásnak feleljen meg. Az elégtelen félévközi jegy a vizsgaidőszakban írásbeli ismétlő vizsga jelleggel javítható.

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi pótlása az utolsó tanulmányi héten. Pót-pót ZH a pótlási héten.
  12. Konzultációs lehetőségek A konzultációkat előre egyeztetett időpontban tartunk.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Harsányi Gábor: Elektronikai technológia, BME Viking Zrt., VI202-010, Budapest, 2011

  Pinkola János: Elektronikai technológia laboratórium, Műegyetemi Kiadó, 2007. (55082) 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Medgyes Bálintegyetemi docens

   ETT