Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus készülékek tervezése

  A tantárgy angol neve: Designing of Electronic Equipments

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. november 2.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak   
  Mérnök Informatikus Szak   
  Szabadon választható tantárgy   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIETJV23   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Sinkovics Bálint,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Jakab László egyetemi docens ETT
  dr. Németh Pál adjunktus ETT
  Sinkovics Bálint adjunktus ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronikai technológia; Elektronika; Elektronikus alkatrészek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIETAV23") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET4152") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET4090") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIETM346") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIETA332") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MVIele.ké", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MVMElkterv", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("FVImikro2", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MVFMikro", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("AVImikro", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("AVIelektro", "- ") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A megengedettnél nagyobb átfedések miatt a tantárgy nem vehető fel azok számára, akik hallgatták a

  VIETA332 Moduláramkörök és készülékek és a

  VIETM346 Készülékek és részegységek tervezése

  VIET4090 Elektronikus készülékek és minőségbiztosítás

  VIET4152 Elektronikus készülékek

  VIETAV23 Elektronikus készülékek tervezése

  tantárgyakat

  7. A tantárgy célkitűzése Olyan villamosmérnök hallgatók képzése, akik képesek a rendszertechnikai, áramkörtervezési és alkatrésztechnológiai ismeretekre alapozva az elektronikai és mikroelektronikai alkatrészekből és részegységekből megbízhatóan működő, jól gyártható elektronikus készülékeket és rendszereket tervezni és kivitelezni.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét            Az elektronikus készülékek csoportosítása, fejlődése. Az elektronikai készülékipar helyzete a világon és Magyarországon

                     Az elektronikus készülékek életciklusa, a konstrukció fázisai. Az elektronikus készülékkonstrukció információforrásai.

  2. hét           Az elektronikus készülékek építőelemei, passzív és aktív alkatrészek tulajdonságainak áttekintése a készülékkonstrukció szempontjából.

                     Szerelési anyagok, elektromechanikus elemek, csatlakozók, kapcsolók, nyomógombok.

  3. hét           Nyomtatott áramköri huzalozástervezés, alkatrészelrendezés. Furat- és felületszerelt áramkörök elhelyezési szabályai.

                     Furat- és felületszerelt áramkörök huzalozástervezési szabályai. Készülékhuzalozás fajtái, huzaltípusok

  4. hét           Készülékek szerkezeti konstrukciójának feladatai. Doboz és burkolatkialakítás, szabványos vázrendszer. Belső elrendezési terv.

                     Termikus méretezés. Termikus szimuláció, hőátadási módok, hővezetés. Termikus ohm törvény. Termikus interface anyagok.

  5. hét           Természetes és mesterséges konvekció, Newton féle hőszállítási törvény. Radiáció. Hősugárzási határesetek.

                     A termikus konstrukció eszközei. Ventillátorok, hűtőbordák méretezése. Heat pipe. Termoelektromos hűtés.

  6.hét            EMC fogalma. Az EMC tervezés hardver és szoftver eszközei. EMC szimuláció. Egyszerűsített zavarási modell. Csatolási formák

                     Hálózati zavarok és az ellenük történő védekezés. Hálózati szűrők. Elektromechanikus elemek zavarkeltése. Félvezetős teljesítményszabályozás zavarkeltése.

  7. hét           Készülékek zavarvédelmi tervezésének eszközei. Helyes földelési rendszer kialakítása. Nagyfrekvenciás áramkörök földelési kérdései.

                     Adat és jelvezetékek védelme. Leválasztó áramkörök. Szilárdtest relék alkalmazása.

  8. hét           Elektromágneses sugárzás kialakulása. Árnyékolások hatékonysága és frekvenciafüggése. Villamos tömítések.

                     EMC mérések típusai. Az EMC méréstechnika eszközei. Az elektrosztatikus kisülés fizikája, gyártóhelyek ESD védelme.

  9. hét           Megbízhatósági alapfogalmak. A hibaráta függvény. Alkatrészek megbízhatósága. Az exponenciális és Weibull eloszlás alkalmazása.

                     Készülékek megbízhatósága, megbízhatóságra tervezés. A megbízhatóság növelésének eszközei. Tartalékolt rendszerek.

  10. hét         Környezetállósági és gyorsított megbízhatósági vizsgálatok. Legfontosabb gyorsító paraméterek. Élettartam modellek.

                     Az ergonómia fogalma, az ergonómiai tervezés feladatai. Szemléltető példák különböző készülékek ergonómiai tervezésére.

  11. hét         Készülékek üzembiztonsági tervezése. Klímaállósági tervezés. Túláramvédelem. Robbanás biztonság.

                     Készülékek érintésvédelme. Az áramütés élettani hatásai. Érintésvédelmi fokozatok.

  12. hét         ISO 9000 minőségügyi rendszer kialakulása, jellemzése. A minőségi hurok. Minőségbiztosítás az anyagbeszerzésben

                     Minőségbiztosítás a gyártásban. Gyártóeszközök és mérőeszközök minőségbiztosítása. A gyártmányellenőrzés alapelvei.

  13. hét         A minőségbiztosítási rendszer létrehozása, bevezetése. Tanúsító szervezetek. A tanúsítás előnyei. Tanúsítási folyamat.

                     Teljeskörű minőségbiztosítási módszerek (TQM, Six sigma) jellemzése, bevezetése.

  14. hét         Minőségbiztosítási technikák. Kemény és lágy módszerek. Brain storming, Pareto, Ishikawa diagram, FMEA módszer.   Áttekintő ismétlés, konzultáció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tantárgy elméleti anyaga a 4 óra/hét kiméretű, példákkal, bemutatókkal illusztrált előadásokon kerül ismertetésre

  10. Követelmények

  a.              Szorgalmi időszakban:

  Két zárthelyi a 6. és 12. héten. Az aláírás megszerzésének feltétele a dolgozatok legalább elégséges átlaga.

  b.             Vizsgaidőszakban:

            írásbeli vizsga előre kiadott tételsor alapján.
  c.              Elővizsga: 
            A vizsgaidőszak kezdetét megelőző héten, megbeszélés szerint.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A pótlási héten egy pót-pót zárthelyi lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban a zárthelyi előtti héten az előadáson kihirdetett időpontban és teremben. A vizsgaidőszakban a vizsganapokat megelőző napon a Tanszéken, az előadáson kihirdetett időpontban és teremben.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr.Almási György: Elektronikus készülékek szerkesztése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.
  Rao R. Tummala: Fundamentals of Microsystems Packaging, McGraw-Hill, 2001
  T. L. Landers-W. D. Brown-E. W. Fant-E. M. Malstrom-N. M. Schmitt: Electronics Manufactoring Processes. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1999.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Jakab László Egyetemi docens ETT
  dr. Németh Pál Adjunktus ETT
  Sinkovics Bálint Adjunktus ETT