Elektronikai technológiák szakszeminárium 2.

A tantárgy angol neve: Electronics Technology Seminary 2.

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIETDS02 2 2/0/0/v 2.5 Folyamatos
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Harsányi Gábor,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Harsányi Gábor

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tsz

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Mikroelektronika és technológia

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzései: A doktorandusz hallgatók tudásának elmélyítése a kutatási területükön valamint rokon témákban, egymás eredményeinek megismerése, előadókészségük és rend-szerező képességük fejlesztése.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Polimerek a mikroelektronikában:
 • fő alkalmazási területek;
 • rétegfelviteli és kezelési eljárások;
 • fotólitográfia fényérzékeny polimerekkel;
 • az elektronvezető polimerek tulajdonságai és alkalmazási lehetőségei;
 • vezető polimerek alkalmazása az érzékelőkben;
 • vezető polimerek és rétegtechnológiák alkalmazása gázérzékelők és enzimatikus bioérzékelők készítésében.
 • Termelésirányítási módszerek és gyártásvezérlési eljárások:
 • hierarchikus felépítésű termelésirányítás;
 • esettanulmány: vasúti töltő/lefejtő rendszer automatizált felügyelete;
 • a jövő DCS rendszerei;
 • lézerfény paramétereinek automatikus szabályozása a megmunkálási folyamat monitorizálása alapján;
 • lézeres megmunkáló rendszerekben a nagy megmunkálási sebesség és pontosság követelményeinek eleget tevő, valamint a megmunkálási folyamat optimális körülményeit megvalósító szabályozási, vezérlési módszerek;
 • a folyamat jellemzői alapján működő, automatikus pozícionáló és paraméterbe-állító algoritmusok;
 • a már létező vállalatirányítási információs rendszerek funkcionális erősségei és gyengéi;
 • formális leírások módszertana a rendszerek felépítési, megvalósítási és bevezetési eljárásaiban, a logikai rendszer modellezésében, a fizikai rendszer modellezésében, verifikációban és validációban.
 • Multichip modulok és mikrorendszerek:
 • MCM-ek megbízhatósági vizsgálata;
 • elektromos vizsgálatok lehetősége MPVEE környezetben;
 • optikai és elektrooptikai vizsgálati eljárások;
 • elektromágneses szempontból kompatíbilis MCM technológia, tokozás;
 • az MCM-L modulok EMI, EMC szimulációja;
 • mikrokontrolleres egység és az ehhez kapcsolódó kapcsolóüzemű teljesítmény egység elkészítése MCM kivitelben;
 • háromdimenziós mikroelektronika és mechatronikai alkatrészek előállítása nedves kémiai eljárások segítségével;
 • a Si anizotropikus maratás szimulációja;
 • anizotropikusan maratott elemek tervezési módszerei;
 • elektrolumineszcens kijelző eszközök;
 • vastagréteg lumineszcens paszták tulajdonságai;
 • lumineszcens eszközök élettartam vizsgálatai;
 • lumineszcens eszközök optimális vezérlőelektronikája.
 • chipbeültetési módszerek áttekintése,
 • beültető és bondoló berendezések, optimális paraméterek beállítása,
 • flip-chip ragasztás, forrasztás és védőréteg felvitel anyagai és technológiája,
 • a MCM-ok vizsgálati módszerei, példaáramkör megvalósítása klf. MCM-ként, összehasonlítás, értékelés.
 • Lézeres technológiák:
 • a lézerek működésének alapjai,
 • az ipari lézerek fő típusai, csoportosításuk hullámhossz, működési üzemmód, teljesítmény és hatásfok alapján;
 • lézerek felépítése, lézerrendszerek;
 • a lézeres technológiák áttekintése, alkalmazási lehetőségek, területek;
 • a lézersugár kölcsönhatása az anyag felületével, a megmunkálás paramétereinek szabályozása a folyamat monitorozása alapján;
 • a megmunkálhatóság feltételei, megmunkálható anyagok;
 • nyomtatott huzalozású lemezek megmunkálása frekvencia-többszörözött Nd:YAG lézerrel.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A hallgatók - témavezető irányításával - önállóan dolgozzák fel az anyag egyes fejezeteit és egymás számára előadásokon ismertetik. Egy-egy előadás kb. másfél óra hosszúságú, amit kb. fél órás vita követ.

Az előadók a témáról kibővített előadásvázlatot készítenek (egy előadáshoz kb. 5-8 oldal) és ezekből a félév végére elkészül a tárgy oktatási segédlete.

A szakszeminárium munkájában várhatóan az alábbi dokturanduszok és témavezetők vesznek részt:

Doktoranduszok:

Témavezetők:

Bojta Péter

I. évf.

Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

Bodnár Zoltán

I. évf.

Dr. Mojzes Imre

Gordon Péter

I. évf.

Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

Hertel Lóránt

I. évf.

Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

Tamus Ákos

I. évf.

Dr. Harsányi Gábor

Kállai István

II. évf.

Dr. Szikora Béla

Lepsényi Imre

II. évf.

Dr. Harsányi Gábor

Várnai László

II. évf.

Dr. Szikora Béla

10. Követelmények

a/ A félév vizsgával zárul.

b/ A félév során a hallgatók legalább két előadásra készülnek fel és az órás legalább 80%-án

részt vesznek.

A félévi aláíráshoz a felsoroltak legalább elégséges szintű teljesítése szükséges.

c/ A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. A vizsga szóbeli (esetleg írásbeli) lehet. Egy-egy vizsgaalkalommal létszámkorlát nincs. Az elégséges osztályzathoz min. 40%-os eredmény szükséges. A tárgyhoz tartozó kredit pontok megszerzéséhez min. elégséges vizsgajegy szükséges.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Csorás Zoltán: Technológiai folyamatok irányítása Műszaki Könyvkiadó, 1983.

Floyd, R.W. and Steinberg, L., An Adaptive Algorithm for Spatial Grey Scale

Ulichney, R.A., Digital Halftoning

Sandbank, C.P., Digital Television

G. Harsányi: Polymer Films in Sensor Applications Biosensors ’96, Conf. Proc.

MPVEE User Manual

D.K. Schröder: Semiconductor material and device characterization John Wiley and Sons, New York, 1990. (megfelelő jegyzetek)

Patrick D. O’Connor: Practical Reliability Engineering, John Wiley and Sons, New York, 1996.

Mojzes Imre (szerk.): Mikroelektronika és elektronikai technológia

Ripka Gábor (szerk.): Felületi szerelés technológia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Ripka Gábor: Felületre szerelhető alkatrészek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1992.

Lea C: A Scientific Guide to Surface Mount technology Elecrtochemical Publications Limited, 1988.

Capillo, C: Surface Mount Technology , McGraw-Hill Books, 1990.

Ambrózy A: Elektronikus zajok , Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

Freeman, R. L: Radio System Design for Telecommunications New York, John Wiley & Sons, 1987.

Buttgenbach, S., 1991, Mikromechanik (S. Buttgenbach), B.G. Teubner Stuttgart

Heuberger, A (Hrsg.) 1989, Mikromechanik (W. Benecke, H. Bernt, L. Csepregi,

P. P. Deimel, A Heuberger, H.-L. Huber, J. Pelka, H.-c. Petzold, H. Reichl, H. Seidel,

U. Weigmann), Springer-Verlag

Proc. IEEE Workshop Micro Electro Mechanical Systems

Journal of Micro Electro Mechanical Systems

Sze, S.M., Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, 1985

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Harsányi Gábor

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

egyetemi docens

Elektronikai Technológia Tanszék

Budapest, 2000. január 10.